Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22948/2019
CPV Kód:77310000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Örökség Intézete
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Örökség Intézete
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61162516
Postai cím: Fiumei Út 16-18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1086
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax: +36 17950006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nori.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nori.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöldfelület karbantartási és fenntartási munkák
Hivatkozási szám: EKR000834212019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Nemzeti Örökség Intézete fenntartása és üzemeltetése alatt álló Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhely, valamint a Salgótarjáni utcai zsidó temető zöldfelületi karbantartási és fenntartási munkinak végzése vállalkozási keretszerződés keretében” 12 hónapos időtartamra. Részletesen az eljárást megindító felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 021109 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 214 - 525746
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1. Referenciák:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény feladásáról visszafelé számított 3 éven belül teljesített, de legkorábban 6 éven belül megkezdett temetőben vagy műemlékvédett történeti kertben vagy műemléki területen végzett olyan szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely
M.1.1. legalább évi 9 alkalommal, alkalmanként 400.000 m2-en intenzíven és/vagy extenzíven fenntartott zöldfelület fenntartási és/vagy karbantartási munkát foglal magában
M.1.2. legalább 18.000 elő fa növényvédelmi és/vagy növényápolási munkáit foglalja magában
M.1.3. műemlékvédett építmények közvetlen közelében lévő legalább 30 db elhalt fa és/vagy tuskók és/vagy gyökerek eltávolítására és/vagy nem hozzáférhető gyökérzet „gyökértartósítással” való kezelésére vonatkozik
M.1.4. 12 hónapon keresztül egynyári és/vagy kétnyári és/vagy évelő virágágyásokban legalább 35.000 db növény ültetésére és/vagy fenntartására és/vagy ápolására vonatkozik
M.1.5. központi műemlékhez közvetlen kapcsolódó legalább 3000 m2 területen végzett kertépítési feladatokat tartalmaz.
M.2. Szakemberek:
M.2.1. 1 fő okleveles tájépítészmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök végzettségekkel rendelkező szakember, aki legalább 1 történeti kertben végzett kerttervezési és/vagy kerthelyreállítási tevékenységet és legalább 1 kerttörténeti tudományos dokumentációt készített
M.2.2. 1 fő okleveles tájépítészmérnök, aki a végzettség megszerzését követően legalább 12 hónap műemléki területen végzett tervezési és kerthelyreállítási tapasztalattal rendelkezik
M.2.3. 1 fő agrármérnök és/vagy erdésztechnikus és/vagy erdészeti szakmunkás, aki lalpintechnikás fakitermelő tevékenységben legalább 12 hónap gyakorlattal rendelkezik és legalább 1 történeti kertben végzett erdészeti tevékenységet
M.2.4. 1 fő felsőfokú növényvédelmi (agrár- vagy kertész- vagy növényvédő mérnök; vagy növényorvos) szakképesítéssel és Zöldkönyvvel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap
gyakorlattal rendelkezik műemlékvédelmi területen növényvédelmi tevékenységben
Az M1.1-M1.5. alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egy vagy több szerződéssel igazolható, alpontonként legfeljebb kettővel. Az előírt végzettségeknél minden esetben elfogadott az azzal egyenértékű végzettség is, az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
Egy szakember több M2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához is bemutatható. Ajánlattevő köteles megadni az ajánlatban mely értékelési szempontra név szerint mely szakembert kívánja bemutatni. A referenciaelőírásokkal kapcsolatos fogalommeghatározásokat a közbeszerzési dokumentumok I. fejezet I.7. pontja tartalmazza.
Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell
1) a Magyar Építészeti Kamara (MÉK) Táj- és Kertépítészeti Tagozata által nyilvántartott K (teljekörű) tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
2) a Miniszterelnökség által nyilvántartott történeti kertek szakterületen nyilvántartott műemléki szakértővel;
Amennyiben szerződéskötéskor a szakemberekkel az ajánlattevő nem rendelkezik, úgy súlyos szerződésszegésnek minősül és ajánlattevőként szerződő fél az ajánlatkérőként szerződő fél részére meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Helyesen:
M.1. Referenciák:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény feladásáról visszafelé számított 3 éven belül teljesített, de legkorábban 6 éven belül megkezdett temetőben vagy műemlékvédett történeti kertben vagy műemléki területen végzett olyan szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely
M.1.1. legalább évi 9 alkalommal, alkalmanként 400.000 m2-en intenzíven és/vagy extenzíven fenntartott zöldfelület fenntartási és/vagy karbantartási munkát foglal magában
M.1.2. legalább 18.000 elő fa növényvédelmi és/vagy növényápolási munkáit foglalja magában
M.1.3. műemlékvédett építmények közvetlen közelében lévő legalább 30 db elhalt fa és/vagy tuskók és/vagy gyökerek eltávolítására és/vagy nem hozzáférhető gyökérzet „gyökértartósítással” való kezelésére vonatkozik
M.1.4. 12 hónapon keresztül egynyári és/vagy kétnyári és/vagy évelő virágágyásokban legalább 35.000 db növény ültetésére és/vagy fenntartására és/vagy ápolására vonatkozik
M.1.5. központi műemlékhez közvetlen kapcsolódó legalább 3000 m2 területen végzett kertépítési feladatokat tartalmaz.
M.2. Szakemberek:
M.2.1. 1 fő okleveles tájépítészmérnök és/vagy műemlékvédelmi szakmérnök végzettségekkel rendelkező szakember, aki legalább 1 történeti kertben végzett kerttervezési és/vagy kerthelyreállítási tevékenységet és legalább 1 kerttörténeti tudományos dokumentációt készített
M.2.2. 1 fő okleveles tájépítészmérnök, aki a végzettség megszerzését követően legalább 12 hónap műemléki területen végzett tervezési és kerthelyreállítási tapasztalattal rendelkezik
M.2.3. 1 fő agrármérnök és/vagy erdésztechnikus és/vagy erdészeti szakmunkás, aki lalpintechnikás fakitermelő tevékenységben legalább 12 hónap gyakorlattal rendelkezik és legalább 1 történeti kertben végzett erdészeti tevékenységet
M.2.4. 1 fő felsőfokú növényvédelmi (agrár- vagy kertész- vagy növényvédő mérnök; vagy növényorvos) szakképesítéssel és Zöldkönyvvel rendelkező szakember, aki legalább 36 hónap
gyakorlattal rendelkezik műemlékvédelmi területen növényvédelmi tevékenységben
Az M1.1-M1.5. alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egy vagy több szerződéssel igazolható, alpontonként legfeljebb kettővel. Az előírt végzettségeknél minden esetben elfogadott az azzal egyenértékű végzettség is, az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
Egy szakember több M2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához is bemutatható. Ajánlattevő köteles megadni az ajánlatban mely értékelési szempontra név szerint mely szakembert kívánja bemutatni. A referenciaelőírásokkal kapcsolatos fogalommeghatározásokat a közbeszerzési dokumentumok I. fejezet I.7. pontja tartalmazza.
Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell
1) a Magyar Építészeti Kamara (MÉK) Táj- és Kertépítészeti Tagozata által nyilvántartott K (teljekörű) tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
2) a Miniszterelnökség által nyilvántartott történeti kertek szakterületen nyilvántartott műemléki szakértővel;
Amennyiben szerződéskötéskor a szakemberekkel az ajánlattevő nem rendelkezik, úgy súlyos szerződésszegésnek minősül és ajánlattevőként szerződő fél az ajánlatkérőként szerződő fél részére meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/12/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/12/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Más közbeszerzési dokumentum nem került módosításra.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ