Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22956/2019
CPV Kód:79820000-8
Ajánlatkérő:KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
Teljesítés helye:Budapest XI. kerület Hamzsabégi út 60.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mediaworks Hungary Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14610051
Postai cím: Zsombolyai Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyitrai Mónika
Telefon: +36 306383311
E-mail: nyitrai.monika@ujbuda.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kozpont.ujbuda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyomdai szolgáltatás 2019
Hivatkozási szám: EKR000767932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79820000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Újbuda újság
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület Hamzsabégi út 60.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Az „Újbuda” közszolgálati és közéleti lap nyomdai előállítása vállalkozási szerződés keretében
Példányszám: 80 000/megjelenés, azaz egy megjelenés vonatkozásában 80 000-es példányszám nyomdai úton történő előállítására kerül sor.
Megjelenés: általában kéthetente. Az egyes megjelenések 12, 16 vagy 20 oldal terjedelműek.
A kiadvány paraméterei:
- 48,8 g standard újságnyomó
- Méret: 310*480 mm (+/-5 mm)
- Színezés: 4+4
- Forma: postahajtott
Minőség: A nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződéses időtartam alatt, folyamatosan biztosítja az azonos, magas nyomdai minőséget, amely az alábbiakat jelenti:
- megfelelő színtelítettség, nyomaterősség
- passzerpontosság
- hajtáspontosság
- nyomattisztaság: kenődés, maszatolás nélkül.
- mindegyik oldalszámú újságban panorámaoldal is van, repülőoldal nem lehet.
Mennyiség:
12 oldalas 9 megjelenés
16 oldalas 10 megjelenés
20 oldalas 3 megjelenés
A szerződés időtartama alatt legalább 22 megjelenéssel kell az Ajánlattevőnek számolnia. A szerződés időtartama alatt a megjelenések száma tekintetében eltérés lehetséges, + 37%, azaz 8 lapszám, mint opció erejéig. A opcionális mennyiség az ajánlatkérő választása szerint 12, 16 vagy 20 oldal terjedelmű. Ajánlatkérő a megjelenést 3 nappal megelőzően közli a nyertes ajánlattevővel, hogy milyen oldalszámú megjelenésre kerül sor.
Ajánlattevő feladatát kizárólag az ajánlatkérő által nyomtatásra kész állapotban elektronikus úton átadott anyag kinyomtatása, illetve a teljesítés helyére történő szállítása képezi. Az elektronikus úton történő átadás főszabály szerint ftp szerver útján történik. Az elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátás keretében a nyomdakész pdf formátum oldalanként kerül ajánlattevő ftp-jére feltöltésre. Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a szerződés időtartama alatt több alkalommal is a kétheti gyakoriságú megjelenéssel szemben egy megjelenés legyen esedékes, azonban a fenti követelmény a várható minimális megjelenések számát (22 megjelenés/szerződéses időtartam) nem befolyásolja.
Anyagleadás a nyomdába péntek 20.00, szállítására vonatkozó határidő az anyagleadás napját követő hétfő legkésőbb 7.00 óra. A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy évente maximum 3 alkalommal, az ajánlatkérő által ésszerű időn belül előre jelzett rendkívüli esemény esetén, az ajánlatkérő által tárgyhét hétfő 20:00 órai határidővel leadott anyagot tárgyhét kedd 12:00 óráig leszállítja.
A nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az időszaki kiadvány nyomdai előállításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinek (60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet) maradéktalanul eleget tesz. Az újságot a Budapest, XI. kerület, Hamzsabégi út 60. szám alá kell szállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/17 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21928 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Újbuda újság
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mediaworks Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74861442
Postai cím: Bécsi Út 122-124
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@mediaworks.hu
Telefon: +36 30/8170330
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33055200
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79820000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest XI. kerület Hamzsabégi út 60.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Az „Újbuda” közszolgálati és közéleti lap nyomdai előállítása vállalkozási szerződés keretében
Példányszám: 80 000/megjelenés, azaz egy megjelenés vonatkozásában 80 000-es példányszám nyomdai úton történő előállítására kerül sor.
Megjelenés: általában kéthetente. Az egyes megjelenések 12, 16 vagy 20 oldal terjedelműek.
A kiadvány paraméterei:
- 48,8 g standard újságnyomó
- Méret: 310*480 mm (+/-5 mm)
- Színezés: 4+4
- Forma: postahajtott
Minőség: A nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződéses időtartam alatt, folyamatosan biztosítja az azonos, magas nyomdai minőséget, amely az alábbiakat jelenti:
- megfelelő színtelítettség, nyomaterősség
- passzerpontosság
- hajtáspontosság
- nyomattisztaság: kenődés, maszatolás nélkül.
- mindegyik oldalszámú újságban panorámaoldal is van, repülőoldal nem lehet.
Mennyiség:
12 oldalas 8 megjelenés
16 oldalas 11 megjelenés
20 oldalas 3 megjelenés
A szerződés időtartama alatt legalább 22 megjelenéssel kell az Ajánlattevőnek számolnia. A szerződés időtartama alatt a megjelenések száma tekintetében eltérés lehetséges, + 37%, azaz 8 lapszám, mint opció erejéig. A opcionális mennyiség az ajánlatkérő választása szerint 12, 16 vagy 20 oldal terjedelmű. Ajánlatkérő a megjelenést 3 nappal megelőzően közli a nyertes ajánlattevővel, hogy milyen oldalszámú megjelenésre kerül sor.
Ajánlattevő feladatát kizárólag az ajánlatkérő által nyomtatásra kész állapotban elektronikus úton átadott anyag kinyomtatása, illetve a teljesítés helyére történő szállítása képezi. Az elektronikus úton történő átadás főszabály szerint ftp szerver útján történik. Az elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátás keretében a nyomdakész pdf formátum oldalanként kerül ajánlattevő ftp-jére feltöltésre. Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a szerződés időtartama alatt több alkalommal is a kétheti gyakoriságú megjelenéssel szemben egy megjelenés legyen esedékes, azonban a fenti követelmény a várható minimális megjelenések számát (22 megjelenés/szerződéses időtartam) nem befolyásolja.
Anyagleadás a nyomdába péntek 20.00, szállítására vonatkozó határidő az anyagleadás napját követő hétfő legkésőbb 7.00 óra. A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy évente maximum 3 alkalommal, az ajánlatkérő által ésszerű időn belül előre jelzett rendkívüli esemény esetén, az ajánlatkérő által tárgyhét hétfő 20:00 órai határidővel leadott anyagot tárgyhét kedd 12:00 óráig leszállítja.
A nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az időszaki kiadvány nyomdai előállításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinek (60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet) maradéktalanul eleget tesz. Az újságot a Budapest, XI. kerület, Hamzsabégi út 60. szám alá kell szállítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/17 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33144000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mediaworks Hungary Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74861442
Postai cím: Bécsi Út 122-124
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@mediaworks.hu
Telefon: +36 30/8170330
Internetcím(ek): (URL) www.mediaworks.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés V.6. pontjában szereplő ellenszolgáltatás (a 22 megjelenés nettó vállalkozói díja a 80.000 példányra) a felek közös megegyezésével 88.800 Ft+ÁFA-val emelkedett, amely nem éri el a szerződéses érték 10%-át, sem pedig az uniós értékhatárt. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. Az utolsó lapszám 4 oldallal történő bővítésének szükségessége indokolja az áremelkedést. A szerződés V.6. pontja az alábbiak szerint változik:
A korábbi szerződésben a 22 megjelenés nettó vállalkozói díja a 80.000 példányra: 24.706.400 HUF+ÁFA volt, a módosítás eredményeként a 22 megjelenés nettó vállalkozói díja a 80.000 példányra: 24.795.200 HUF+ÁFA-ra módosult.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az utolsó lapszám 4 oldallal történő bővítésének szükségessége, amely 88.800 Ft+ÁFA áremelkedést eredményez. A módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésében foglalt valamennyi feltételnek.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 33055200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33144000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő a szerződés-módosítással egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben