Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:22971/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Mohácsi Torna Egylet 1888
Teljesítés helye:7700 Mohács, Sport u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GRIN-BAU KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mohácsi Torna Egylet 1888
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51459811
Postai cím: Kórház Utca 11.
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmidt Zsuzsanna
Telefon: +36 69322660
E-mail: mte@mte1888.hu
Fax: +36 69322660
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mte1888.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MTE sportinfrastruktúrális felújításai
Hivatkozási szám: EKR000768102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
7700 Mohács, Sport u. 1. felújítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7700 Mohács, Sport u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész:
A tervezési feladat a befejezetlen épületrészek beépítésére vonatkozik:
• a nyugati nézőtér alatt a két lépcsőházat összekötő közlekedőről nyílóan 2 öltözőegységet, szertárakat és sportolásra is használható klubhelyiséget szeretnének kialakítani,
• az északi oldalon – az időközben ide telepített szellőző gépek lehatárolásával megmaradó területen – egy edző- (kondi-) termet és egy bemelegítő termet szeretnének létesíteni
• az északi lelátó alatt egy többcélúan hasznosítható, sportpadlóval burkolt termet kívánnak kialakítani
• a szükséges gépészeti és villamos munkákon kívül a kialakítandó edző- és bemelegítő termek hűtési, illetve a többcélú helyiség szellőzési lehetőségét is szeretnék biztosítani
• a tűzjelzőrendszert az előírásoknak megfelelően szeretnék kialakítani: mivel a meglévő rendszer bővítése, felújítása műszakilag nem lehetséges, ezért a teljes csarnokban új rendszer kiépítése szükséges
Az épület teljes hasznos alapterülete: 1087,23 nm + küzdőtér
A felhívásban, dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra ,eredetre, típusra történő hivatkozás csak a Közbeszerzés tárgyának egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását,a műszaki,és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező,annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció,műszaki leírás,árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22665 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 7700 Mohács, Sport u. 1. felújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GRIN-BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90601833
Postai cím: Gőzhajó Utca 10
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: grinbau@gmail.hu
Telefon: +36 202751211
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 153381101
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7700 Mohács, Sport u. 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész:
A tervezési feladat a befejezetlen épületrészek beépítésére vonatkozik:
• a nyugati nézőtér alatt a két lépcsőházat összekötő közlekedőről nyílóan 2 öltözőegységet, szertárakat és sportolásra is használható klubhelyiséget szeretnének kialakítani,
• az északi oldalon – az időközben ide telepített szellőző gépek lehatárolásával megmaradó területen – egy edző- (kondi-) termet és egy bemelegítő termet szeretnének létesíteni
• az északi lelátó alatt egy többcélúan hasznosítható, sportpadlóval burkolt termet kívánnak kialakítani
• a szükséges gépészeti és villamos munkákon kívül a kialakítandó edző- és bemelegítő termek hűtési, illetve a többcélú helyiség szellőzési lehetőségét is szeretnék biztosítani
• a tűzjelzőrendszert az előírásoknak megfelelően szeretnék kialakítani: mivel a meglévő rendszer bővítése, felújítása műszakilag nem lehetséges, ezért a teljes csarnokban új rendszer kiépítése szükséges
Az épület teljes hasznos alapterülete: 1087,23 nm + küzdőtér
A felhívásban, dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra ,eredetre, típusra történő hivatkozás csak a Közbeszerzés tárgyának egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását,a műszaki,és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező,annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció,műszaki leírás,árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 153381101
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GRIN-BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90601833
Postai cím: Gőzhajó Utca 10
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: grinbau@gmail.hu
Telefon: +36 202751211
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. Felek a Szerződés 8. pontját (VÁLLALKOZÓI DÍJ KIFIZETÉSE) ) az alábbiak szerint módosítják:
8.4. Esedékesség: Vállalkozó II. rész esetén: Vállalkozó 5 darab számla, 1 db előlegszámla (max 20 %), 3db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámlák kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 25%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben, a kivitelezési ütemterv szerinti 50%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben, a kivitelezési ütemterv szerinti 75%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben a végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően bocsátható ki. A végszámla összege a meghatározott nettó vállalkozói díj 25%-a, a végszámlát a 100 %-ot elérő teljesítésnél, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás (teljesítésigazolás) lezárását követően nyújthatja be a Vállalkozó. Az előleg összege az I. és II. részszámla összegében, egyenlő mértékben (10-10 %) kerül elszámolásra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) bekezdésére figyelemmel került sor, mivel a módosítás nem lényeges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 153381101 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 153381101 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben