Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:22973/2019
CPV Kód:79311000-7
Ajánlatkérő:Tett és Védelem Alapítvány
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tett és Védelem Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56188073
Postai cím: Baross Utca 61
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalai Kálmán
Telefon: +36 304387733
E-mail: kalman.szalai@tev.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tev.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Európai antiszemitizmus kutatás 2 részben
Hivatkozási szám: EKR001461882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Európai antiszemitizmus kutatás 2 részben:
1.: Angol nyelvű, reprezentatív kérdőíves felmérés, 16 európai országban (Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság), az adott ország 18-75 éves lakosságára kiterjedően – azzal, hogy Ausztria, Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Svédország esetében a felső életkori határ 75 évnél magasabb is lehet – életkor, nem, településméret szerint.
2.: Projekt koordinációs (menedzselési) és elemzési feladatok (összefoglaló gyorselemzés, jelentés és tanulmány készítése).
Rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Ajánlattevő: AT; Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; Ajánlati/eljárást megindító felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; Vállalkozási szerződés: VSZ; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22300 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 3
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye:
A következő helyett:
AK székhelye, valamint a Nyertes AT kutatással érintett országokban található irodája.
Helyesen:
AK székhelye
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 3
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A teljesítés helye:
A következő helyett:
AK székhelye, valamint a Nyertes AT kutatással érintett országokban található irodája.
Helyesen:
AK székhelye
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Kbt. 56. § (4) bekezdése rögzíti, hogy: „Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.”
Ajánlatkérő, a fentiekre tekintettel a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján módosította az ajánlati felhívás II.2.3) pontját (az 1-2. részekben), valamint IV.2.2) és IV.2.6) pontját; továbbá az 1. részben a műszaki leírásban foglaltakatés mindkét részben a szerződéstervezetet. A Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg (2019.11.26.) a Kbt. 55. § (2) bekezdése szerint a módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról egyidejűleg tájékoztatta azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
A Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdésében rögzítetteknek, valamint a Kbt. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő
meghosszabbításra kerül: A módosított ajánlattételi határidő: 2019. december 4., 10:00 óra.
A módosítások valamennyi módosított közbeszerzési dokumentumban korrektúrával kiemelten látszanak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben