Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:22994/2019
CPV Kód:33696500-0
Ajánlatkérő:Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82496492
Postai cím: Mosonyi Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pázmányi Zoltán
Telefon: +36 14772198
E-mail: heilingo@nszkk.gov.hu
Fax: +36 14772185
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nszkk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vegyszerek és (fogyó)eszközök NSZKK részére
Hivatkozási szám: EKR000438342019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az NSZKK saját tulajdonában álló laboratóriumi eszközein elvégzendő vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, fogyóanyagok továbbá eszközök beszerzésére és szállítására irányuló a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötése 12 részajánlati körben.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan kereskedelmi ártáblában megadott tételek reprezentatív mennyiségek, amelyek kizárólag az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 10868 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 117 - 286303
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
VII.2) További információk:
Tisztelt Gazdasági Szereplők!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosulnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet (mind a 12 rész vonatkozásában), hogy új, egységes szerkezetű táblázatot bocsát rendelkezésre. Az ajánlattétel során az új, egységes szerkezetű táblázatot kérjük figyelembe venni (valamennyi részben).
A folyamatban lévő vagy módosítás alatt álló ügyletekben (jelentkezés/ajánlat összeállítása, módosítása) szükséges a gazdasági szereplőnek ellenőriznie, hogy minden módosított adatmező/űrlap az ajánlatkérő módosított előírásának megfelelően került-e kitöltésre. A benyújtott státuszú ügyletekben (jelentkezések/ajánlatok) az ajánlatkérői módosítást követően a jelentkezést/ajánlatot a gazdasági szereplőnek vissza kell nyitnia szerkesztésre, és az ajánlatkérői módosításnak megfelelő tartalommal a módosított jelentkezést/ajánlatot újra be kell nyújtani.
Üdvözlettel:
Ajánlatkérő
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ