Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:22997/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesület
Teljesítés helye:Bácsalmás 0646/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Schnadenberger Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76939701
Postai cím: József Attila Utca 85
Város: Kelebia
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6423
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maczkó József
Telefon: +36 309031492
E-mail: onkormanyzat@kelebia.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.naturparkok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: EUROVELO 13 kerékpáros útvonal fejlesztése 3
Hivatkozási szám: EKR000705532019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpáros pihenő és interaktív bemutató Bácsalmás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bácsalmás 0646/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bácsalmási interaktív bemutatóhely és kerékpáros pihenő az EuroVelo 13 kerékpáros túraút mentén
• Bácsalmási látogatóközpont kialakítása
o kiállítóterek 52 m2
o kiszolgáló egységek 14,46 m2
o pihenő részek 48,11 m2
o tetőterasz 131 m2

További információ a műszaki leírásokban.
A beszerzés a Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, amely kizárólag kivitelezésre irányul a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont szerint. A kivitelezéssel kapcsolatos részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Tervdokumentáció tartalmazza. Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-BK2-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13472 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kerékpáros pihenő és interaktív bemutató Bácsalmás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Schnadenberger Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38614796
Postai cím: Bem Utca 13
Város: Bácsalmás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6430
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 703267463
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39366165
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bácsalmás 0646/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Kerékpáros pihenő és interaktív bemutató Bácsalmás
• Bácsalmási látogatóközpont kialakítása
o kiállítóterek 52 m2
o kiszolgáló egységek 14,46 m2
o pihenő részek 48,11 m2
o tetőterasz 131 m2

További információ a műszaki leírásokban.
A beszerzés a Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, amely kizárólag kivitelezésre irányul a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont szerint. A kivitelezéssel kapcsolatos részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Tervdokumentáció tartalmazza. Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39366165
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Schnadenberger Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38614796
Postai cím: Bem Utca 13
Város: Bácsalmás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6430
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 703267463
Internetcím(ek): (URL) www.hazepitesszeged.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítési határidő 2020. április 15. napjáig meghosszabbításra került az alábbi indokok miatt:
1. Több bontásra ítélt épület közül az egyik épületre fennmaradási engedélyhez folyamodott a tervező, mivel az épület állagát tekintve jó állapotban van és további hasznosításra alkalmasnak nyilvánult. Ezáltal az építendő épület elhelyezkedése a telken belül megváltozott, amely miatt új, ismételt engedélyeztetési eljárást kellett lefolytatni. Vállalkozó a módosított szakhatósági engedély jogerőre emelkedéséig nem végezhetett kivitelezési munkákat. A módosított építési engedély 2019. október 11-én vált jogerőssé.
2. A bontásra ítélt mosdó és wc épületről – melyet egyszerű tégla építményként tartottak nyilván – a bontás megkezdésekor vált nyilvánvalóvá, hogy korábbi funkciója robbanószer raktár volt, amelyről semmilyen korábbi feljegyzés nem volt egyetlen szakhatóságnál sem, így sem a tulajdonos, sem a beruházó számára a valódi funkciója nem volt ismeretes. Az épületet ennek megfelelően többszörösen biztosított vasbeton-épületnek építették meg a jégkárok enyhítésére rakétakilövő robbanószerraktárnak Tervezési szakaszban a bontásra ítéléskor mechanikai felmérés az épületről nem történt. A bontáshoz ez esetben speciális bontóerőgép vált szükségessé, ennek a helyszínre történő szállítása időben is jelentős többletet eredményezett.
3. Az épület elektromos betáplálásáról (földkábel vonaláról) a Vállalkozó nem rendelkezett információval. Az ügyintézés során az elektromos szolgáltató jelezte, hogy elektromos szakadás van a hálózaton mely akadályozza a későbbi kötelező mérések valódiságát, ezáltal lehetetlenné teszik a kivitelezést követően az elektromos beméréseket és a szakhatósági átadást. Az ehhez szükséges folyamatokat Vállalkozó elindította, azonban az elektromos szolgáltató NKM Energia Zrt. szakadásjavítás határidejéről a szerződésmódosítás idejéig nem nyilatkozott.
A felsorolt indokokon túl a kivitelezés módosított időszaka a téli hónapokra esik, így a nedves technológiával járó munkák kivitelezése bizonytalan, ezért indokolt a szerződés teljesítésének 2020. április 15-ig történő meghosszabbítása.
A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak, azaz
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,
- ellenérték növekedésére nem kerül sor a szerződés módosítása során.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Szakhatósági eng. mód. volt szükséges. Váll. a módosított szakhatósági eng. jogerőre emelkedéséig nem végezhetett kivitelezési munkákat. A mód. ép. eng. 2019. 10. 11-én vált jogerőssé.
2. A bontásra ítélt mosdó és wc épületről – melyet egyszerű tégla építményként tartottak nyilván – a bontás megkezdésekor vált nyilvánvalóvá, hogy korábbi funkciója robbanószer raktár volt, amelyről semmilyen korábbi feljegyzés nem volt egyetlen szakhatóságnál sem. Az ép. ennek megfelelően többszörösen biztosított vasbeton-épületnek építették meg a jégkárok enyhítésére rakétakilövő robbanószerraktárnak. Spec. bontóerőgép vált szükségessé, ennek a helyszínre tört. száll. jelentős többletet eredményezett.
3. Elektromos szakadás van a hálózaton,amely akardályozza a későbbi köt. mérések valódiságát. A szükséges folyamatokat a Váll. elindította, azonban a szakadásjav. idejéről nincs információ.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 39366165 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39366165 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben