Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:0023/2019
CPV Kód:45212300-9, IA14-8
Ajánlatkérő:Bácsborsód Községi Önkormányzat Bácsborsódi Sportkör
Teljesítés helye:6454 Bácsborsód, Szabadság tér 4.;6454 Bácsborsód, Szabadság tér 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ponty-Poronty Kft.;Ponty-Poronty Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bácsborsód Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15661511
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 3
Város: Bácsborsód
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6454
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csomor László
Telefon: +36 79451501
E-mail: onkormanyzat@bacsborsod.hu
Fax: +36 79451501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bacsborsod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Bácsborsódi Sportkör
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52521595
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 3
Város: Bácsborsód
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6454
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó János
Telefon: +36 79451501
E-mail: borsodi.sportkor@gmail.com
Fax: +36 79451501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Bácsborsód Községi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bácsborsód Művelődési Házának felújítása
Hivatkozási szám: EKR000900182018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212300-9 IA14-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
- Meglévő héjalás bontása és cseréje cserepes lemezre, a szükséges lécezés kialakításával és tetőfólia elhelyezésével: 625 m2
- Meglévő homlokzati nyílászárók bontása: 18 m2
- Új homlokzati nyílászáról beépítése, 3 rétegű fokozott hőszigetelő üvegezéssel 0,7 W/2K, gumitömítéses, horganyzott acélbetét merevítésű műanyag profilrendszerű tok- és szárnyszerkezettel, vasalattal: 26 db
- Homlokzati hőszigetelés polisztirolhab homlokzati hőszigeteléssel: 14,0 cm vastagságban 247 m2 + 3 cm vastagságban 38 m2
- Lábazati hőszigetelés zártcellás extrudált polisztirolhab hőszigeteléssel (követelmény: λ ≤ 0,035 W/mK): 10,0 cm vastagságban: 69 m2 + 3 cm vastagságban 10 m2
- Födém nedvesség elleni szigetelése: műanyagfátyol vagy műanyagfilc alátét vagy elválasztó réteg, átlapolással, rögzítés nélkül egy rétegben, vízszintes felületen geotextília, nem szőtt műanyagfátyol: 462,17 m2
- Födém hőszigetelése 160 mm vastag kőzetgyapot lemezzel: 202,67 m2
- Nem járható födém hőszigetelése 160 mm üveggyapot hőszigetelő filccel, min. Lambda_D =0,039 (W/mK): 260 m2
- Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése magastetőre, villamos hálózatra kapcsolása, mono- vagy polikristályos napelemes rendszer, magastetőre telepítve kompletten, 4,5 db 1 kWp-es, 4db napelemből álló napelemmodul egységből építve (amely összesen 4,5 x 4=18 db napelem), tartószerkezeten, hálózati inverterrel, szolár kábelszettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezéssel védőcsőben ill. kábelcsatornában, DC és AC oldali B+C típusú túláram és túlfeszültség védelemmel: 1 db.
- gázkonvektorok és szerelvényeinek bontása: 11db
- új, vizes rendszerű, 1 db min. 35 kW-os gázüzemű kondenzációs fali kazán által táplált radiátoros fűtési rendszer kiépítése, szerelvényekkel, vezérléssel kompletten: 1 db.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 37937415 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Építészet, gépészet, gázszerelési munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212300-9
További tárgyak:45261210-9
45321000-3
45331100-7
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6454 Bácsborsód, Szabadság tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Meglévő héjalás bontása és cseréje cserepes lemezre, a szükséges lécezés kialakításával és tetőfólia elhelyezésével: 625 m2
- Meglévő homlokzati nyílászárók bontása: 18 m2
- Új homlokzati nyílászáról beépítése, 3 rétegű fokozott hőszigetelő üvegezéssel 0,7 W/2K, gumitömítéses, horganyzott acélbetét merevítésű műanyag profilrendszerű tok- és szárnyszerkezettel, vasalattal: 26 db
- Homlokzati hőszigetelés polisztirolhab homlokzati hőszigeteléssel: 14,0 cm vastagságban 247 m2 + 3 cm vastagságban 38 m2
- Lábazati hőszigetelés zártcellás extrudált polisztirolhab hőszigeteléssel (követelmény: λ ≤ 0,035 W/mK): 10,0 cm vastagságban: 69 m2 + 3 cm vastagságban 10 m2
- Födém nedvesség elleni szigetelése: műanyagfátyol vagy műanyagfilc alátét vagy elválasztó réteg, átlapolással, rögzítés nélkül egy rétegben, vízszintes felületen geotextília, nem szőtt műanyagfátyol: 462,17 m2
- Födém hőszigetelése 160 mm vastag kőzetgyapot lemezzel: 202,67 m2
- Nem járható födém hőszigetelése 160 mm üveggyapot hőszigetelő filccel, min. Lambda_D =0,039 (W/mK): 260 m2
- gázkonvektorok és szerelvényeinek bontása: 11db
- új, vizes rendszerű, 1 db min. 35 kW-os gázüzemű kondenzációs fali kazán által táplált radiátoros fűtési rendszer kiépítése, szerelvényekkel, vezérléssel kompletten: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A vállalt teljes körű jótállás ideje, hónapokban. (min. 12 hónap, max. 60 hónap) 20
2 A vállalt napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/nap, max. 2%/nap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Kért ellenszolgáltatás, nettó Ft. Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-6-7.4.1.1-16
II.2.9) További információ:
1. Közös ajánlatkérői megállapodásban a Bácsborsódi Sportkör Egyesület meghatalmazta Bácsborsód Községi Önkormányzatot az eljárás lefolytatására. Eredményes eljárás esetén az 1. részre a szerződést Bácsborsód Községi Önkormányzat köti meg.
2. A szerződést a dokumentációban adott részhatáridőkkel kell teljesíteni.
3. A szerződést a 2. részben nyertes ajánlattevővel együttműködve kell teljesíteni.

II.2.1)
Elnevezés: Komplett napelemes rendszer telepítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212300-9
További tárgyak:45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6454 Bácsborsód, Szabadság tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése magastetőre, villamos hálózatra kapcsolása, mono- vagy polikristályos napelemes rendszer, magastetőre telepítve kompletten, 4,5 db 1 kWp-es, 4db napelemből álló napelemmodul egységből építve (amely összesen 4,5 x 4=18 db napelem), tartószerkezeten, hálózati inverterrel, szolár kábelszettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezéssel védőcsőben ill. kábelcsatornában, DC és AC oldali B+C típusú túláram és túlfeszültség védelemmel: 1 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A vállalt teljes körű jótállás ideje, hónapokban. (min. 12 hónap, max. 60 hónap)  20
2 A vállalt napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5 %/nap, max. 2%/nap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Kért ellenszolgáltatás, nettó Ft. Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-6-6-7.4.1.1-16
II.2.9) További információ:
1. Közös ajánlatkérői megállapodásban a Bácsborsódi Sportkör Egyesület meghatalmazta Bácsborsód Községi Önkormányzatot az eljárás lefolytatására. Eredményes eljárás esetén a 2. részre a szerződést a Bácsborsódi Sportkör Egyesület köti meg.
2. A szerződést a dokumentációban adott részhatáridőkkel kell teljesíteni. 3. A szerződést az 1. részben nyertes ajánlattevővel együttműködve kell teljesíteni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Építészet, gépészet, gázszerelési munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ponty-Poronty Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64727961
Postai cím: Erdész Utca 6
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: bajaipalyazat@gmail.com
Telefon: +36 309735319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11738417203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35263895
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35359365
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ponty-Poronty Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64727961
Postai cím: Erdész Utca 6
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11738417203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Komplett napelemes rendszer telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ponty-Poronty Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64727961
Postai cím: Erdész Utca 6
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: bajaipalyazat@gmail.com
Telefon: +36 309735319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11738417203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2049732
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2578050
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Ponty-Poronty Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64727961
Postai cím: Erdész Utca 6
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11738417203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges