Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23000/2019
CPV Kód:43210000-8
Ajánlatkérő:Farád Község Önkormányzata Sopronnémeti Község Önkormányzata;Acsalag Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:H-9321 Farád, Fő u. 21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Farád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59925817
Postai cím: Fő Utca 21.
Város: Farád
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://farad.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://farad.hu/
 
Hivatalos név: Sopronnémeti Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51049861
Postai cím: Petőfi Utca 22.
Város: Sopronnémeti
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9325
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://sopronnemeti.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://sopronnemeti.hu/

Hivatalos név: Acsalag Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43011687
Postai cím: Fő Utca 75.
Város: Acsalag
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9168
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://acsalag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://acsalag.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Farád Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gépbeszerzés külterületi utak karbantartására
Hivatkozási szám: EKR001317442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43210000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A jelen közbeszerzési eljárás keretében egy db mezőgazdasági erőgép (univerzális traktor) és annak működését segítő adapterek/kiegészítők kerülnek beszerzésre a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező műszaki leírás valamint a jelen felhívás II.2.4. pontjában részletezettek szerint.
Az egyes eszközök teljes körű interoperabilitását a szállítónak a teljesítés napján üzembehelyezéssel igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gépbeszerzés külterületi utak karbantartására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43210000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: H-9321 Farád, Fő u. 21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Folytatás a II.1.4. pontból:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban vagy egyéb közbeszerzési dokumentumban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
1. Traktor
A traktor névleges teljesítménye legyen min. 85 Le.
Folyadékhűtéses turbós dízelmotorral rendelkezzen, hengerek darabszáma min. 4.
Kormányzása legyen hidrosztatikus.
Hajtásmód legyen 4x4.
A tengelykapcsoló száraz, egytárcsás legyen.
Rendelkezzen egyvezetékes pótkocsi légfékkel.
Mechanikus, fokozatváltós sebességváltóval rendelkezzen. Elvárt fokozatok száma: legalább 18 előre 4 hátra.
A vontatható össztömege átmenő fékkel érje el a 17.000 kg-ot.
A fékberendezés legyen száraz, mechanikus tárcsafék.
Tengelytávolsága ne legyen több, mint 2.550 mm.
Rendelkezzen min. 400 kg. orrsúllyal;
Rendelkezzen keréksúllyal,
Műszaki vizsgával rendelkezzen
Fronthidraulika a műszaki leírásban meghatározottak szerint
2. Homlokrakodó
Maximális terhelhetőség legyen minimum: 1800 kg
emelési magasság minimum legyen: 4000 mm
Maximális billentési szög felfelé legalább: 50°
Maximális billentési szög lefelé legalább: 50°
vezérlés: jostick-al történjen
Elektromos 3. hidraulika körrel rendelkezzen
hidraulikus rezgéscsillapítással rendelkezzen
3. Markolókanál
szélesség minimum: 2 000 mm
súly maximum: 200 kg
Hosszúság maximum: 790 mm
Magasság maximum: 660-850 mm
4. Raklapvilla
Maximum súly: 280 kg
terhelhetőség minimum: 1500 kg
csatlakozás: EURO/SMS
5. Hótoló lap
Minimum munkaszélesség: 2600 mm
Hidraulikus oldalelfordítással rendelkezzen
Nyomórugós ütközésbiztosítással rendelkezzen
Gumi ütközőkkel (élvédővel) rendelkezzen
Fordítható fém vágóélű
Fokozatmentes magasságállítású támasztótalpakkal rendelkezzen
Támasztótalppal rendelkezzen a csatolókereten
3 fokozatban állítható palástszélesség: 2000mm-től 2600mm-ig
6. Rézsűkasza gém
Oldal kinyúlás minimum: 5 500 mm
Minimum traktor súly: 4 000 kg
Olaj tank térfogata minimum: 120 L
Hidraulika szivattyú teljesítménye minimum: 44 LE
Hidraulika szivattyú térfogatárama minimum: 90L/perc
Szállítási szélesség maximum: 1950 mm
Szállítási magasság maximum: 3500 mm
TLT fordulat: 540 rpm legyen
Teljesítményigény minimum : 80 LE
Csatlakozás: CAT II. legyen
Súly minimum: 1055 kg
Tartókonzolok
7. Árok- és csatorna ásó-tisztító adapter
munkaszélesség: 800 mm
kések száma minimum: 8 db
Olajpumpa térfogatárama minimum 80L/perc
Hidraulika nyomás minimum: 210 bar
Meghajtás: hidraulikus
8. Tuskómaró adapter
Kések száma minimum: 16 db
Olajpumpa térfogatárama minimum: 70 L/perc
Hidraulika nyomás minimum: 210 bar
Meghajtás: hidraulikus
9. Padkamaró adapter
Munkaszélesség minimum: 1100 mm
Marótengely átmérője: 108 mm
Olajpumpa térfogatárama minimum: 70 L/perc
Hidraulika nyomás minimum: 210 bar
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónap) 10
2 Előteljesítéssel érintett napok száma (nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF): Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, projektazonosító: 1824390427
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Gépbeszerzés külterületi utak karbantartására
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 113. § (1) bekezdés értelmében: „...A közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az összefoglaló tájékoztatásban úgy kell megadni, hogy annak alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárás iránti érdeklődésüket kívánják-e az ajánlatkérőnél jelezni...” „A tájékoztatás tartalma a közzétételét követően nem módosítható”
A Kbt. 113. § (2) bekezdése értelmében: „Nem módosítható az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok olyan eleme, amely az (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatásban is szerepelt.”
A Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha „a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye”.
Az eljárás döntéshozói megállapították, hogy a kiegészítő tájékoztatások nyújtása során, valamint az előzetes vitarendezési kérelemre adott válasz alapján a közbeszerzési dokumentumok módosításra kerültek. A módosítás érintette a felhívás mennyiségi részét, valamint a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírási részét.
A műszaki változások mértéke olyan nagyságrendű, amely Döntéshozók megítélése szerint érdemben befolyásolta az ajánlattételt, így az összefoglaló tájékoztatásban foglaltak is olyan mértékben változtak meg, amelyek potenciálisan befolyásolták az eljárás iránti érdeklődések jelzését.
Fentiekre tekintettel Döntéshozók a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelennek nyilvánították.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31095666
Postai cím: Oláhházdűlő Tanya 10
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11039811203

Hivatalos név: Contstar Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51349561
Postai cím: Határőr Út 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12621730243

Hivatalos név: Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92090963
Postai cím: Fő Utca 52
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13990530203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges