Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23001/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK15589
Postai cím: József Attila utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Judit
Telefon: +36 14411131
E-mail: tkfo@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fogvatartottak iskolarendszeren kívüli szakképzése - 1. rész Betanító képzés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Fogvatartottak iskolarendszeren kívüli szakképzése
Rész száma: 1. rész Betanító képzés
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:80400000-8
80500000-9
80510000-2
80590000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Országosan összesen 40 db intézetben.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. rész, Betanító képzések.
A fogvatartottak és kényszergyógykezeltek iskolarendszeren kívüli szakképzése, ezen belül egyéb akkreditált/engedélyezett szakmai
képzés (betanító jellegű elméleti és gyakorlati szakmai képzések) megvalósítása a bv. intézetekben és az IMEI-ben.
Menny: 1 db ellátási csomag, melynek tartalma (képzések típusai): kézműves ajándéktárgy készítő 150 óra/képzés; betanított
létesítmény üzemeltető valamint kerti járdakövező képzés; 200-200 ó/képzés időtartamban kb. 15-20 fő/képzési csoport
létszámmal.
Az igazolt hiányzások részbeni pótlására elméleti és gyakorlati pótóra biztosítása h. a résztvevők a vizsgára bocsátás feltételeit
teljesíthessék.
A képzések műszaki leírását és helyszínét a Műszaki Leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő az 1. rész tekintetében a Kbt. 49. § (4) bek. és 105.§ (2) bek. a) pont alapján nettó 49.147.000 HUF keretösszegű keretmegállapodást kötött. A nyertes ajánlattevőnek tudnia kell
biztosítani a párhuzamosan, azaz egyidejűleg történő 3 db bármely képzés megtartását. A nyertes ajánlattevőnek 3 óra (3*45 perces tanóra) tanulásmódszertani oktatást kell megtartania minden szakmaképzés megkezdése előtt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/10 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.3.3-16-2016-00001 kódszámú, „Fogvatartottak reintegációjacímű kiemelt projekt. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 209 - 478626

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BMEUP/25-77/2018 Rész száma: 1 Elnevezés: Fogvatartottak iskolarendszeren kívüli szakképzése” - I. rész Betanító képzések
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Március 15. sétány 4.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 49147000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja 2019. 11. 20.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország:
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ (3)-(5)bekezdésében foglaltak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország:
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80500000-9
További tárgyak:80400000-8
80510000-2
80590000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Országosan összesen 40 db intézetben.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződésmódosítást követően a közbeszerezés tárgya nem változott. Az azonos a hirdetmény II.2.4) pontjában rögzítettekkel. A módosítás értékelési szempontot nem érintett, a keretösszeg nem változott.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 49147000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Március 15. sétány 4
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Ajánlatkérő "Fogvatartottak iskolarendszeren kívüli szakképzése” - I. rész Betanító képzések" tárgyban 2018. október 11. napján Keretmegállapodást kötött a Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársasággal. A 2018. október 11. napján megkötött keretmegállapodás alapján a Vállalkozó 2020. április 10-ig köteles a tőle egyedi megrendelés keretében megrendelt képzéseket teljesíteni. A felek 2019. november 20. napján a keretmegállapodás időbeli hatályát 2020. április 10-ről 2020. június 30-ra módosították a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján.
Részletes indokolás:
1) A büntetés-végrehajtási intézetek igényei alapján indokolttá vált a nagy óraszámú képzések ütemezése és megrendelése. A Keretmegállapodás alapján a Vállalkozó 2020. április 10-ig köteles a képzéseket teljesíteni. Figyelemmel a várható pótóra igényekre, továbbá arra, hogy a 2020. évi vizsgaidőpontok dátumai jelenleg nem ismertek, és a kihirdetésükre előreláthatólag december hónap folyamán kerül sor, a nagy óraszámú képzések esetén a Keretmegállapodás szerinti teljesítési határidő tartása nem garantálható. Mindezek alapján a Megrendelő részéről a képzés megrendelése, illetve a Vállalkozó részéről annak visszaigazolása jelenleg nem lehetséges.
2) A Keretmegállapodás 2.2. pontja - a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján - rendelkezik a Megrendelő részéről történő egyoldalú határidőmódosítás lehetőségéről, arra az esetre, amikor a Projekt fizikai megvalósításának határideje meghosszabbodik. Ezen pont szerint a Keretmegállapodás meghosszabbításának időtartama nem lehet későbbi, mint a hatálybalépését követő 48 hónap. A meghosszabbítás érdekében a Megrendelő a Projekt Támogatási szerződésének módosítását kívánja kezdeményezni, mindazonáltal a Támogatási szerződésmódosítás hatályba lépése elhúzódhat.
3) A Keretmegállapodásban foglalt teljesítési határidő mielőbbi meghosszabbítása a Felek mindegyikének érdeke, mert csak így biztosítható, hogy a Keretmegállapodás terhére eddig még meg nem rendelt képzések esetében a megrendelések kiadása, illetve azok Vállalkozó általi visszaigazolása megfeleljen a Keretmegállapodás 2.1. és 2.4. pontjában foglaltaknak, továbbá így biztosítható a Projekt céljának elérése.
4) Módosuló rendelkezések
A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretmegállapodás 2.1. pontjának második és utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítják:
„A Vállalkozó a Szakmaképzéseket 2020. június 30. napján belül köteles az egyedi megrendelésekben meghatározott határidőben és ütemezés szerint, vagy - amennyiben előbb bekövetkezik - a 4.1. pontban meghatározott keretösszeg (a továbbiakban: „Keretösszeg”) Megrendelő általi kimerítésig teljesíteni.(…)
Az egyedi megrendelésben a teljesítési határidőt a Megrendelő oly módon határozza meg, hogy a teljesítési határidő utolsó napja legkésőbb 2020. június 30. napja, vagy a legfeljebb a 2.2. pontban meghatározottak szerint meghosszabbított határidőn belül essen.”
Technikai okból módosult a szerződés 2.2. pontja is, melyben "a 2.1 pontban meghatározott 2020. április 10. napig tartó határidőt" szöveg helyére "a teljesítési határidőt" szöveg lépett. A módosítás utáni szövegverzió:
A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretmegállapodás 2.2. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:
„A Felek jelen keretmegállapodás aláírásával megállapodnak, hogy a teljesítési határidőt a Megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal legfeljebb két alkalommal meghosszabbíthatja, amennyiben a Projekt fizikai megvalósításának határideje meghosszabbodik azzal, hogy a hosszabbítás időtartamának igazodnia kell a Projekt módosított fizikai megvalósítás határidejéhez, de a meghosszabbítás időtartama nem lehet későbbi, mint a keretmegállapodás hatályba lépését követő 48 hónap.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A VII.2.2) pont első bekezdésének megjelölése technikai jellegű. A Keretmegállapodás módosítása nem lényeges, így a Keretmegállapodás a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján jogszerűen módosítható. A Keretmegállapodás 2018. október 11. napján lépett hatályba, amely időtartamtól 2020. április 10. napjáig számítva összesen 18 hónap telik el. A 18 hónap további kb. 2,5 hónappal történő meghosszabbítása nem lényeges. Emellett a felhívásban és a szerződésben a meghosszabbítás lehetőségeként előirányzott objektív 48 hónap időtartamból fennmaradó 30 hónaphoz viszonyítva a Felek egyező akarata általi közel 2,5 hónapos (81 napos) határidőmódosítás szintén nem eredményez lényeges hosszabbítást. A Keretmegállapodás módosításával a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalanul teljesülnek.
A karakterkorlátok miatt a módosítás okát a VII.2.1) pont tartalmazza.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 49147000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 49147000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben