Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23019/2019
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:Abony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2740 Abony: Károly Róbert utca, Hrsz.2766; Jólét utca, Hrsz. 4052; Katona József utca, Hrsz.1967; Mikszáth Kálmán utca, Hrsz.5260; Rózsa utca, Hrsz. 4086/2; Szent Margit utca, Hrsz. 3426
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Duna-Tisza Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Abony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33087254
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Abony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Romhányiné dr. Balogh Edit
Telefon: +36 53562095
E-mail: abony@abony.hu
Fax: +36 53360010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.abony.hu/page.php?11
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi utak járdák hidak felújítása 2019
Hivatkozási szám: EKR000094322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Belterületi utak építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247112-8
További tárgyak:45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2740 Abony:
Károly Róbert utca, Hrsz.2766;
Jólét utca, Hrsz. 4052;
Katona József utca, Hrsz.1967;
Mikszáth Kálmán utca, Hrsz.5260;
Rózsa utca, Hrsz. 4086/2;
Szent Margit utca, Hrsz. 3426
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ELVÉGZENDŐ MUNKÁLATOK:
Elsődleges célok: Belterületi utca felújítása itatásos, mart aszfalt technológiával és járulékos munkáinak elvégzése.
Egyéb kapcsolódó célok: Károly Róbert utca esetében, az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje
Egyéb kapcsolódó célok: Egyéb utcák esetében, a padka és árok felújítása csapadékvíz elvezetését szolgáló vízelvezető létesítmény felújítása.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06516 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Belterületi utak építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna-Tisza Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70241367
Postai cím: Munkácsy Út 4
Város: Abony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
E-mail: dunatiszaaszfaltkft@gmail.com
Telefon: +36 304333616
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21981100
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247112-8
További tárgyak:45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2740 Abony:
Károly Róbert utca, Hrsz.2766;
Jólét utca, Hrsz. 4052;
Katona József utca, Hrsz.1967;
Mikszáth Kálmán utca, Hrsz.5260;
Rózsa utca, Hrsz. 4086/2;
Szent Margit utca, Hrsz. 3426
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
ELVÉGZENDŐ MUNKÁLATOK:
Elsődleges célok: Belterületi utca felújítása itatásos, mart aszfalt technológiával és járulékos munkáinak elvégzése.
Egyéb kapcsolódó célok: Károly Róbert utca esetében, az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje
Egyéb kapcsolódó célok: Egyéb utcák esetében, a padka és árok felújítása csapadékvíz elvezetését szolgáló vízelvezető létesítmény felújítása.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/18 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22742100
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna-Tisza Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70241367
Postai cím: Munkácsy Út 4
Város: Abony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
E-mail: dunatiszaaszfaltkft@gmail.com
Telefon: +36 304333616
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1.1 Vállalkozó akadályközlése
2019.07.15.-án akadályt közölt, az alábbi tartalommal:
„…Az Abony belterületi utcák (Károly Róbert utca, Hrsz.2766; Jólét utca, Hrsz. 4052;Katona József utca, Hrsz.1967; Mikszáth Kálmán utca, Hrsz.5260; Rózsa utca, Hrsz. 4086/2;Szent Margit utca, Hrsz. 3426;) felújítása, itatásos, mart aszfalt technológiával című projektünk kapcsán a következő észrevételt tennénk. A Károly Róbert, Katona József, illetve Jólét utcákban a meglévő útalap nem megfelelősége miatt az út pályaszerkezet helyenként megsüllyedt, így lokális talajcserékre és a fogadó felület újraprofilozására van szükség.
Társaságunk tájékoztatja Tisztelt Megrendelőt, hogy az időközben felmerült problémák miatt a munkálatokat a Szerződésben rögzített az eredeti határidőre nem tudjuk befejezni….”
3.1.2 Vállalkozó akadályközlése
2019.07.19.-én akadályt közölt, az alábbi tartalommal
„…Az Abony belterületi utcák (Károly Róbert utca, Hrsz.2766; Jólét utca, Hrsz. 4052;
Katona József utca, Hrsz.1967; Mikszáth Kálmán utca, Hrsz.5260; Rózsa utca, Hrsz. 4086/2;
Szent Margit utca, Hrsz. 3426;)
felújítása, itatásos, mart aszfalt technológiával című projektünkben szereplő Szent Margit utcában fellépő többletmunkálatokhoz szükséges, előre gyártott beton folyókaelem beszállítója, gyártás kapacitásbéli probléma miatt lemondta a folyókaelem szállítását, nem tud szállítani. Kérjük tudomásul vételét…”

3.1.3. Műszaki ellenőri feljegyzés
2019. 07. 23.-án a műszaki ellenőr az tájékoztatta Megrendelőt, hogy a jelzett munkálatok megalapozottságát felülvizsgálja, egyúttal tájékoztatta a kivitelezőt, hogy a munkálatokat csak a felülvizsgálat eredménye után folytathatja.
3.1.4 Vállalkozó tájékoztató levele.
2019.08.02.-án tájékoztatta megrendelőt, hogy az elrendelt pótmunkálatok elvégzéséhez szükséges előre gyártott beton folyókaelemet, a beszállítója leghamarabb 75-80 napon belül tudja szállítani.
3.1.5. Műszaki ellenőri feljegyzés
2019.08.12.-én a műszaki ellenőr az alábbiakról tájékoztatta Megrendelőt:
„..A kivitelező által 2019.07.15-én küldött észrevételét , a Károly Róbert, Katona József, illetve Jólét utcákban, a meglévő útalap nem megfelelősége miatti lokális talajcserékre és a fogadó felület újraprofilozására vonatkozóan keletkezett pótmunkálatok elvégzésének szükségességét műszaki szempontból elfogadom.
Az ajánlattételi dokumentációban szereplő költségvetési kiírás szerint az utcánkénti 3. sorszámú egy tételben szereplő „Padka és árok felújítás” szerinti folyóméter esetenként helyhiány miatt nem teljesül , így az itt elmaradó munkálatok költsége a felmerülő plusz munkálatok elvégzéséhez szükséges költségekkel megegyezik.
A fentiek alapján plusz költséget a fenti munkálatokra nem számolhat el a kivitelező.
Mivel a kivitelező 2019.08.02.-én kelt levelében jelezte a folyóka anyagának beszerzési nehézségeit (75-80 nap csúszás), annak leszállítását követően figyelembe vehető, beépítési időszükséglet alapján javaslom a szerződés határidejének 93 nappal történő meghosszabbítását..”
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező, a meglévő útalap nem megfelelősége miatt az út pályaszerkezet lokális talajcseréje és a fogadó felület újraprofilozási munkálatai nem képezte az eredeti szerződés tárgyát. A szerződő fél személyének változása nem megvalósítható sem gazdasági sem műszaki szempontból, hiszen az eredeti szerződés tárgyát képező munkálatokat, csak a folyamatos útfelújítási munkálatok közbeni lokális hibás útalapok helyreállítását követően lehet elvégezni. A Szerződés módosítás nem változtatja meg a szerződéses összeget.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 21981100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 22742100 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben