Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23049/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Partiskum-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kemes,Klebelsberg Óvoda,Gyík Bölcsőde felújítás
Hivatkozási szám: EKR000124272018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Gyík Utcai Bölcsőde komplex korszerűsítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45214000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6723 Szeged, Gyík utca 17., hrsz.: 10016/23
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szeged, Gyík Utcai Bölcsőde komplex korszerűsítése
Főbb tervezett műszaki, mennyiségi adatok:
Építészet
hidegburkolat (padló és fal) építése: 1401 m2,
parketta+ sportpadló kialakítása: 503 m2,
homlokzati nyílászárók: 304 m2,
teljes belső tisztasági festés készül: 3434 m2,
Homlokzati hőszigetelés kiegészítő bádogozással: 991 m2,
Lapostető hőszigetelés: 1391 m2,
Akadálymentes külső rámpa készül betonból: 12,4 m3,
Új térburkolatú járda készítése: 220 m2.
Gépészet
meglévő régi radiátoros fűtés, távhő központ és a teljes fűtési csőhálózat elbontásra kerül, helyette új központi fűtési rendszer és hőközpont készül: 1000 m,
új radiátorok beszerelése: 87 db,
új hidegvizes-melegvizes rendszer kerül kivitelezésre: 1400 m,
új belső és külső csatornahálózat kerül kivitelezésre: 990 m,
új konyhai és szociális blokk szellőzések kerülnek kivitelezésre: 7 rendszer,
vizesblokkok teljes felújítása/átalakítása,
akadálymentesített vizesblokk kialakítása: 1db,
WC: 36db,
mosdó: 46db,
tusoló: 7db,
beszerelése.
Elektromos
meglévő elektromos hálózat felülújításra kerül: 4800 m,
a világítási hálózat tekintetében lámpatest: 295 db,
falikapcsoló: 140 db,
motoros árnyékoló: 40 db,
beszerelése.
7 kWp napelemes, hálózatra visszatápláló napelemes rendszer tetőre telepítve: 1 db
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00002, TOP-6.2.1-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 065 - 150417

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Gyík Utcai Bölcsőde komplex korszerűsítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Partiskum-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28499776
Postai cím: Kereszt Utca 5
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6753
Ország: Magyarország
E-mail: partiskum.jahny@invitel.hu
Telefon: +36 205559944
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62444133
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 237086367 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45214000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6723 Szeged, Gyík utca 17., hrsz.: 10016/23
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Gyík Utcai Bölcsőde komplex korszerűsítése
Főbb tervezett műszaki, mennyiségi adatok:
Építészet
hidegburkolat (padló és fal) építése: 1401 m2,
parketta+ sportpadló kialakítása: 503 m2,
homlokzati nyílászárók: 304 m2,
teljes belső tisztasági festés készül: 3434 m2,
Homlokzati hőszigetelés kiegészítő bádogozással: 991 m2,
Lapostető hőszigetelés: 1391 m2,
Akadálymentes külső rámpa készül betonból: 12,4 m3,
Új térburkolatú járda készítése: 220 m2.
Gépészet
meglévő régi radiátoros fűtés, távhő központ és a teljes fűtési csőhálózat elbontásra kerül, helyette új központi fűtési rendszer és hőközpont készül: 1000 m,
új radiátorok beszerelése: 87 db,
új hidegvizes-melegvizes rendszer kerül kivitelezésre: 1400 m,
új belső és külső csatornahálózat kerül kivitelezésre: 990 m,
új konyhai és szociális blokk szellőzések kerülnek kivitelezésre: 7 rendszer,
vizesblokkok teljes felújítása/átalakítása,
akadálymentesített vizesblokk kialakítása: 1db,
WC: 36db,
mosdó: 46db,
tusoló: 7db,
beszerelése.
Elektromos
meglévő elektromos hálózat felülújításra kerül: 4800 m,
a világítási hálózat tekintetében lámpatest: 295 db,
falikapcsoló: 140 db,
motoros árnyékoló: 40 db,
beszerelése.
7 kWp napelemes, hálózatra visszatápláló napelemes rendszer tetőre telepítve: 1 db
a műszaki dokumentációban és az 1. és 2. sz. szerződésmódosításban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 130
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 267266362
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Partiskum-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28499776
Postai cím: Kereszt Utca 5
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6753
Ország: Magyarország
E-mail: partiskum.jahny@invitel.hu
Telefon: +36 205559944
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62444133
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az eredetileg betervezett lámpatestek helyett a 2. számú Változtatási javaslatban megjelölt lámpatestek kerülnek beépítésre.
Az eredetileg betervezett DUNAFERR-LUX-UNI-DK 22 típusú radiátorok helyett FIXTREND típusú radiátorok kerülnek beépítésre.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó által a Változtatási javaslatokban felmerülő módosítások nem lényegesek, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt nem határoznak meg, a munkák elvégzése indokolt.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 267266362 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 267266362 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben