Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23054/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bogács Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3412 Bogács, Alkotmány utca 52. HRSZ: 778/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AFLAC BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bogács Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75309260
Postai cím: Alkotmány Utca 9
Város: Bogács
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3412
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Papp Adrienn
Telefon: +36 49534400
E-mail: jegyzo@bogacs.hu
Fax: +36 49534401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda korszerűsítése és bölcsőde kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000941462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bölcsőde kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45262700-8
45262800-9
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3412 Bogács, Alkotmány utca 52. HRSZ: 778/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A feladat rövid ismertetése: Bogács község önkormányzatának tulajdonában lévő óvoda elhelyezésére szolgáló, eredetileg legalább 100 évvel ezelőtt, épült épület többszöri átalakítás és bővítés után nyerte el jelenlegi formáját. Ennek ellenére még jelenleg sem felel meg teljes mértékben az érvényben lévő higiéniai, műszaki, energetikai előírásoknak és a mai kor követelményeinek, e mellett az épület akadálymentes használata sincs biztosítva. Szintén problémát jelent, hogy a településen jelenleg a megfelelő bölcsődei szolgáltatás nincs biztosítva.
A feladat az óvoda épület energetikai korszerűsítése, belső átalakítása és felújítása, valamint az épülethez illeszkedően egy új, földszintes, egycsoportos bölcsődei egység kialakítása.
A tervezett alapterület: - Az épület hasznos alapterülete a megvalósítás után 752,86 (földszint: 454,49+tetőtér: 255,23+pince: 43,14) m2.
Jelenlegi állapot: A tervezéssel érintett ingatlanon jelenleg az óvoda földszint+tetőtér-beépítés szintszámú épülete áll, ezen kívül a telken egy udvari melléképület található még (amely a beruházás során lebontásra kerül.) Az eredetileg lakóház céljára épült nagy belmagasságú, téglaboltíves mennyezetű, igényes kivitelű régi épület korábban több ütemben átalakításra és bővítésre került. A meglévő épület tartószerkezeti szempontból megfelelő állapotban van. Alapozása feltételezhetően rakott kő alap. Falazata, feltehetően kő, tégla és falazóblokk, a különböző korokban épült épületrészeknél. Födéme kisméretű téglából épült téglaboltozat. A külső nyílászárók korszerűnek mondható, műanyag nyílászárók, a belső ajtók fa anyagúak, de már egyszerűbb, elavultabb műszaki színvonalat képviselnek.
1. rész: a TOP 1.4.1 pályázatban tervezett munkálatok:
- Az új bölcsődei épületrész kialakítása
- Az óvoda földszinti belső felújítása a fűtéskorszerűsítés kivételével
Jelentősebb kivitelezési tételek:
- betonacél szerelés 3,3 t
- vasbeton koszorú készítése 11,4 m3
- lépcső készítése vasbetonból 2,9 m3
- Porotherm födém készítése 159 m2
- beton zsaluelemes fal készítése 89,4 m2
- Porotherm teherhordó fal építése 288 m2
- tetőfedés kerámia cseréppel 598 m2
- fa tetőszerkezet készítése 247 m2
- belső falburkolatok készítése 245 m2
- gipszkarton fal építése 67 m2
- homlokzati hőszigetelés 129m2
- térburkolat készítése 138m2
Az épület közhasználatú épületnek minősül, ezért a megvalósítás során biztosítani kell az OTÉK-ban előírt akadálymentes használatra vonatkozó követelmények teljesülését.
A létesítményt folyamatos üzemeltetésre kell tervezni. Fontos szempont a létesítmény költségtakarékos üzemeltetése és az alacsony karbantartási igény.
Az épületet úgy kell tervezni, hogy a tetőszerkezet kialakítása lehetőséget biztosítson napkollektorok, illetve napelemek felszerelésére.
A tervezett kivitelezés építési engedély köteles tevékenység az eljárás 1. része vonatkozásában.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása, és amennyiben az engedélyező hatóság hiánypótlást ír, elő, azon dokumentumok, iratok és munkálatok maradéktalan elkészítése és átadása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00002.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16289 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bölcsőde kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AFLAC BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36872903
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Endre Utca 17. 6. em
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: aflacbaukft@gmail.com
Telefon: +36 707730411
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99951042
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45262700-8
45262800-9
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3412 Bogács, Alkotmány utca 52. HRSZ: 778/1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A feladat rövid ismertetése: Bogács község önkormányzatának tulajdonában lévő óvoda elhelyezésére szolgáló, eredetileg legalább 100 évvel ezelőtt, épült épület többszöri átalakítás és bővítés után nyerte el jelenlegi formáját. Ennek ellenére még jelenleg sem felel meg teljes mértékben az érvényben lévő higiéniai, műszaki, energetikai előírásoknak és a mai kor követelményeinek, e mellett az épület akadálymentes használata sincs biztosítva. Szintén problémát jelent, hogy a településen jelenleg a megfelelő bölcsődei szolgáltatás nincs biztosítva.
A feladat az óvoda épület energetikai korszerűsítése, belső átalakítása és felújítása, valamint az épülethez illeszkedően egy új, földszintes, egycsoportos bölcsődei egység kialakítása.
A tervezett alapterület: - Az épület hasznos alapterülete a megvalósítás után 752,86 (földszint: 454,49+tetőtér: 255,23+pince: 43,14) m2.
Jelenlegi állapot: A tervezéssel érintett ingatlanon jelenleg az óvoda földszint+tetőtér-beépítés szintszámú épülete áll, ezen kívül a telken egy udvari melléképület található még (amely a beruházás során lebontásra kerül.) Az eredetileg lakóház céljára épült nagy belmagasságú, téglaboltíves mennyezetű, igényes kivitelű régi épület korábban több ütemben átalakításra és bővítésre került. A meglévő épület tartószerkezeti szempontból megfelelő állapotban van. Alapozása feltételezhetően rakott kő alap. Falazata, feltehetően kő, tégla és falazóblokk, a különböző korokban épült épületrészeknél. Födéme kisméretű téglából épült téglaboltozat. A külső nyílászárók korszerűnek mondható, műanyag nyílászárók, a belső ajtók fa anyagúak, de már egyszerűbb, elavultabb műszaki színvonalat képviselnek.
1. rész: a TOP 1.4.1 pályázatban tervezett munkálatok:
- Az új bölcsődei épületrész kialakítása
- Az óvoda földszinti belső felújítása a fűtéskorszerűsítés kivételével
Jelentősebb kivitelezési tételek:
- betonacél szerelés 3,3 t
- vasbeton koszorú készítése 11,4 m3
- lépcső készítése vasbetonból 2,9 m3
- Porotherm födém készítése 159 m2
- beton zsaluelemes fal készítése 89,4 m2
- Porotherm teherhordó fal építése 288 m2
- tetőfedés kerámia cseréppel 598 m2
- fa tetőszerkezet készítése 247 m2
- belső falburkolatok készítése 245 m2
- gipszkarton fal építése 67 m2
- homlokzati hőszigetelés 129m2
- térburkolat készítése 138m2
Az épület közhasználatú épületnek minősül, ezért a megvalósítás során biztosítani kell az OTÉK-ban előírt akadálymentes használatra vonatkozó követelmények teljesülését.
A létesítményt folyamatos üzemeltetésre kell tervezni. Fontos szempont a létesítmény költségtakarékos üzemeltetése és az alacsony karbantartási igény.
Az épületet úgy kell tervezni, hogy a tetőszerkezet kialakítása lehetőséget biztosítson napkollektorok, illetve napelemek felszerelésére.
A tervezett kivitelezés építési engedély köteles tevékenység az eljárás 1. része vonatkozásában.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban,
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása, és amennyiben az engedélyező hatóság hiánypótlást ír, elő, azon dokumentumok, iratok és munkálatok maradéktalan elkészítése és átadása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99951042
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AFLAC BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36872903
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Endre Utca 17. 6. em
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: aflacbaukft@gmail.com
Telefon: +36 707730411
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződésben Bogács Község Önkormányzata megrendelő adatai az alábbiak szerint módosulnak:
bankszámlaszám: 10027006-00343550-00000103
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kivitelezési Szerződés megrendelői adataiban adminisztrációs hibából kifolyólag elírás történt, valamint időközben Megrendelő új alszámlát nyitott.
Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy az alapszerződés 1. pont szerinti szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99951042 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 99951042 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen módosítás az 1. részre vonatkozik, melynek lesz majd egy 2. részére vonatkozó módosítása is.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben