Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23056/2019
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:Tömörkény Községi Önkormányzat Felgyő Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:6646 Tömörkény, Ifjúság utca 8.;6645 Felgyő, Széchenyi út 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tömörkény Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17435321
Postai cím: Ifjúság Utca 8
Város: Tömörkény
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6646
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harangozóné Pálnok Orsolya
Telefon: +36 205008999
E-mail: hariorsi@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tomorkeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Felgyő Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15711122
Postai cím: Széchényi Út 1.
Város: Felgyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6645
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harangozóné Pálnok Orsolya
Telefon: +36 205008999
E-mail: hariorsi@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.felgyo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Tömörkény Községi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gépbeszerzés Tömörkényen és Felgyőn.
Hivatkozási szám: EKR001145432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gépbeszerzés Tömörkényen és Felgyőn - két részből álló közbeszerzés.
1. rész: A tömörkényi önkormányzat által beszerzendő gépek:
- 1 db erőgép (traktor) VTSZ:8701.
Minimum műszaki elvárások: Névleges teljesítmény (LE) 80; Hajtásmód 4x4; Sebességfokozatok száma 18 / 4; Hidraulika emelőképesség (kg) 3500; Vontatható össztömeg (kg) átmenő fékkel: 18.000 kg; Alkalmas bármilyen nemű munkagép üzemeltetésére. Az erőgép (traktor) képes legyen 3 km/h vagy ennél alacsonyabb sebességgel előrehaladni és a maximális előrehaladási sebessége érje el a 40 km/h-t. Felszereltség: orrsúly, vonópad, szerszámos zsák, műszaki vizsga, keréksúly, klíma,vonófej.
- 1 db homlokrakodó, ráépített eszköz a traktorra, VTSZ:8428.
Minimum műszaki elvárások: Maximális emelési magasság: 3.800 mm. Névleges teljesítmény-igény: 70 LE. Munkaspecifikus teljesítmény: 11 m3/h. Maximális ürítési szög: 50°. Joystick vezérléssel. Földek, sittek, építési törmelékek, mart aszfalt rakodását szolgálja útépítések során. Traktorra adaptálva kotrórakodó funkcióját helyettesítheti. Különböző adapterekkel szerelhető fel, ezáltal multifunkcionális eszköz.
- 1 db univerzális kanál, homlokrakodó kapcsolt munkaeszköze, VTSZ:8431.
Minimum műszaki elvárások: Munkaspecifikus teljesítmény: 0,6m3/emelés. Kapcsolás: Euro Norm. Föld, illetve szóródó anyagok rakodására, tereprendezésre alkalmas.
2. rész: A felgyői önkormányzat által beszerzendő gépek:
- 1 db függesztett, hidraulikus gémkinyúlású zúzó, VTSZ:8433. Minimum műszaki elvárások: Oldalkinyúlás: 4.500 mm. Munkaszélesség: 1.000 mm. Névleges teljesítmény-igény: 80 LE. Munkaspecifikus teljesítmény: 1000 fm/h. Fej szög: 330°. A munkagép rendeltetését tekintve alkalmas a padkaterületen és árkok rézsűjén, fenekén a benőtt bokrok, szárnövekmények zúzására, tisztítására átm. 70 mm-ig.
- 1 db rakodó, traktorra szerelhető kapcsolt munkaeszköz meglévő VALMET 6300 típusú traktorhoz (a traktor teljesítménye 63 kW), VTSZ:8428.
Minimum műszaki elvárások: Adaptációs alváz. Joystick vezérlés. Lengéscsillapító. Elektromos szelep 3. hidraulika körhöz. Munkaeszköz szögelfordulás: 45° merítési szög, 50° ürítési szög. Emelőmagasság: 3,90 m billentési pontban. Munkaspecifikus teljesítménye: 2300 kg.
- 1 db kanál, homlokrakodó kapcsolt munkaeszköze, VTSZ:8431.
Minimum műszaki elvárások: Űrtartalom 320 l; Csavarozott öntött körmökkel, magas folyáshatárú alapanyagból; Nyitás zárás 2 db kettős működtetésű munkahengerrel. Kapcsolás: Euro norm.
Ajánlatkérő a közbeszerzés mindkét része esetében kizárólag új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt üzembe helyezve.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18030000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A tömörkényi önkormányzat által beszerzendő gépek.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6646 Tömörkény, Ifjúság utca 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gépbeszerzés Tömörkényen és Felgyőn - 1.rész: A tömörkényi önkormányzat által beszerzendő gépek:
- 1 db erőgép (traktor) VTSZ:8701.
Minimum műszaki elvárások: Névleges teljesítmény (LE) 80; Hajtásmód 4x4; Sebességfokozatok száma 18 / 4; Hidraulika emelőképesség (kg) 3500; Vontatható össztömeg (kg) átmenő fékkel: 18.000 kg; Alkalmas bármilyen nemű munkagép üzemeltetésére. Az erőgép (traktor) képes legyen 3 km/h vagy ennél alacsonyabb sebességgel előrehaladni és a maximális előrehaladási sebessége érje el a 40 km/h-t. Felszereltség: orrsúly, vonópad, szerszámos zsák, műszaki vizsga, keréksúly, klíma,vonófej.
- 1 db homlokrakodó, ráépített eszköz a traktorra, VTSZ:8428.
Minimum műszaki elvárások: Maximális emelési magasság: 3.800 mm. Névleges teljesítmény-igény: 70 LE. Munkaspecifikus teljesítmény: 11 m3/h. Maximális ürítési szög: 50°. Joystick vezérléssel. Földek, sittek, építési törmelékek, mart aszfalt rakodását szolgálja útépítések során. Traktorra adaptálva kotrórakodó funkcióját helyettesítheti. Különböző adapterekkel szerelhető fel, ezáltal multifunkcionális eszköz.
- 1 db univerzális kanál, homlokrakodó kapcsolt munkaeszköze, VTSZ:8431.
Minimum műszaki elvárások: Munkaspecifikus teljesítmény: 0,6m3/emelés. Kapcsolás: Euro Norm. Föld, illetve szóródó anyagok rakodására, tereprendezésre alkalmas.
Ajánlatkérő a közbeszerzés mindkét része esetében kizárólag új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt üzembe helyezve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (hónapokban, minimum 12, maximum 48 hónap) 10
2 Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; minimum 12, maximum 36 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP 1826464245
II.2.9) További információ:
A szerződés finanszírozása a „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” program keretén belül 90%-ban vissza nem térítendő támogatásból történik, utófinanszírozással utófinanszírozással (projekt azonosítószám: 1826464245). Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.

II.2.1)
Elnevezés: A felgyői önkormányzat által beszerzendő gépek.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6645 Felgyő, Széchenyi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gépbeszerzés Tömörkényen és Felgyőn - 2.rész: A felgyői önkormányzat által beszerzendő gépek:
- 1 db függesztett, hidraulikus gémkinyúlású zúzó, VTSZ:8433. Minimum műszaki elvárások: Oldalkinyúlás: 4.500 mm. Munkaszélesség: 1.000 mm. Névleges teljesítmény-igény: 80 LE. Munkaspecifikus teljesítmény: 1000 fm/h. Fej szög: 330°. A munkagép rendeltetését tekintve alkalmas a padkaterületen és árkok rézsűjén, fenekén a benőtt bokrok, szárnövekmények zúzására, tisztítására átm. 70 mm-ig.
- 1 db rakodó, traktorra szerelhető kapcsolt munkaeszköz meglévő VALMET 6300 típusú traktorhoz (a traktor teljesítménye 63 kW), VTSZ:8428.
Minimum műszaki elvárások: Adaptációs alváz. Joystick vezérlés. Lengéscsillapító. Elektromos szelep 3. hidraulika körhöz. Munkaeszköz szögelfordulás: 45° merítési szög, 50° ürítési szög. Emelőmagasság: 3,90 m billentési pontban. Munkaspecifikus teljesítménye: 2300 kg.
- 1 db kanál, homlokrakodó kapcsolt munkaeszköze, VTSZ:8431.
Minimum műszaki elvárások: Űrtartalom 320 l; Csavarozott öntött körmökkel, magas folyáshatárú alapanyagból; Nyitás zárás 2 db kettős működtetésű munkahengerrel. Kapcsolás: Euro norm.
Ajánlatkérő a közbeszerzés mindkét része esetében kizárólag új gépet fogad el. Ajánlatkérő azt a gépet tekinti újnak, amely korábban még nem volt üzembe helyezve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (hónapokban, minimum 12, maximum 48 hónap) 10
2 Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; minimum 12, maximum 36 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP 1826464245
II.2.9) További információ:
A szerződés finanszírozása a „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” program keretén belül 90%-ban vissza nem térítendő támogatásból történik, utófinanszírozással utófinanszírozással (projekt azonosítószám: 1826464245). Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A tömörkényi önkormányzat által beszerzendő gépek.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15925503
Postai cím: Nyíri 44/J FSZ.4
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: kiallitas@promacht.hu
Telefon: +36 305942244
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21733389203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9143000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9050000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92090963
Postai cím: Fő Utca 52
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13990530203

Hivatalos név: PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15925503
Postai cím: Nyíri 44/J FSZ.4
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21733389203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: A felgyői önkormányzat által beszerzendő gépek.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15925503
Postai cím: Nyíri 44/J FSZ.4
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: kiallitas@promacht.hu
Telefon: +36 305942244
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21733389203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9111667
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92090963
Postai cím: Fő Utca 52
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13990530203

Hivatalos név: PROMACHT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15925503
Postai cím: Nyíri 44/J FSZ.4
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21733389203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges