Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:23065/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Sellye Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7960 Sellye, Széchenyi u. 1. hrsz.:302.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sellye Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76735556
Postai cím: Dózsa György Utca 1.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Attila
Telefon: +36 73580900
E-mail: evo@sellye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sellye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sellye.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ormánsági Tücsök óvoda felújítása, bővítése
Hivatkozási szám: EKR000793492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ormánsági Tücsök óvoda felújítása, bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
További tárgyak:45262100-2
45262690-4
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421130-4
45422000-1
45432130-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1. hrsz.:302.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Beépített alapterület (tervezett bővítés): 479,5 m2
Teljes hasznos alapterületek bővítés után: 1.507,00 m2
Hasznos alapterületek használat szerint:
Bölcsőde: 180,76 m2
Óvoda: 699,16 m2
Közös használatú: 627,08 m2
Összesen: 1.507,00 m2
Hasznos alapterület a létesítés módja, helye szerint:
Meglévő, megmaradó: 11,73 m2
Meglévő épületben felújítással: 771,09 m2
Meglévő épületben új helyiségként: 308,31 m2
Új építéssel: 415,87 m2
Összesen: 1.507,00 m2
Szintek száma (óvoda):
Meglévő épület: földszintes
Bővítés: földszintes
Tűzszakaszok:
1. tűzszakasz (bölcsődei rész + kazán): 224,03 m2
2. tűzszakasz (óvodai rész): 867,10 m2
3. tűzszakasz (új építésű rész): 415,87 m2
Összesen: 1.507,00 m2
Létszám adatok:
Gyermek létszám:
Bölcsőde: 12 fő (max. 14 fő)
Amennyiben valamennyi gyermek elmúlt 2 éves
Óvoda: évente változó, max.125 fő
Dolgozói létszám: 33 fő*
Ebből konyhai dolgozó kevesebb, mint 10 fő
Tálaló konyha kapacitása: 170 adag
Napelemes termelő egység teljesítménye: 3,3 kW
A tervezett bölcsődei rész önálló, új bejáratot kap a tömböt keletről határoló utca felől. Az előtér-kocsitároló helyiségbe lépünk először. Innen nyílik a gyermek öltöző-átadó helyiség, mely a csoportszobához kapcsolódik. Ebből nyílik a fürösztő helyiség, mely ajtóval kapcsolódik az épület közlekedő rendszeréhez. A csoportszoba felől a fürösztő, illetve az öltöző üvegezett szerkezettel kapcsolódik, hogy a gyerekek állandóan látótérben mozogjanak. Az előtérből a közlekedőbe lépünk. Erről nyílóan kapott helyet a bölcsődei rész szülői/akadálymentes WC-je, valamint a szükséges tároló, nevelői helyiség és a bölcsődei rész saját elkülönítő helyisége. A közlekedőhöz nyugati irányból csatlakozik az óvodai rész közlekedője, mely a dolgozók számára átjárható. A csatlakozási szakaszhoz közel alakítottunk ki egy nevelői WC-t, illetve a bölcsődei rész takarítószer kamráját. Itt jegyezzük meg, hogy a bölcsődei közlekedőt közvetlen kapcsolatba hoztuk a csoportszobával, mivel a tálaló kocsival szállított étel nem haladhat át öltözőn, fürösztőn. A helyiségeken túl a tervezett bölcsőde rendelkezik a szükséges külső, kerti területekkel. A bölcsődei bejárat mellett alakítjuk ki a bölcsődei pihenő-játszó területet, körülbelül 200 m2 területtel, gyepesített felülettel. Az óvodai rész megközelítése a jelenleg kialakult módon, a Széchenyi utca felől lehetséges a meglévő kapukon keresztül. Az épületen kelet-nyugati irányban végigfutó közlekedőtől az udvar felé eső helyiségek esetében részleges felújítást tervezünk festéssel és a mosdók szaniter tárgyainak szükség szerinti cseréjével. A folyosótól északra eső épületrészek közül a középső kiugrás esetében jelentősen átépül. A középső szárnyban, a megszűnő konyha helyén hozzuk létre a szükséges irodákat (itt jegyezzük meg, hogy ezek közösek a bölcsődei és az óvodai működtetést illetően), valamint a női dolgozók öltözőjét, a nevelői szobát, (melynek mérete lehetővé teszi a dolgozók étkezőjeként való működést is), az orvosi szobát és az ételhordó kocsik (6 db.) tároló helyiségét. Az északnyugati, kisebb kiugrásban megtartjuk az óvodai szülők akadálymentes mosdóját, a mosó-szárító helyiséget és az óvodai rész elkülönítőjét. Alkalmi használattal megtartjuk az északi bejáratot is.
Már a bővítésként létesülő új részben helyeztük el a tornaszobát a hozzátartozó szertárral együtt, folyosó kapcsolattal a meglévő óvodai részből elérhetően. Ez a tervezett folyosó szakasz aztán déli irányban egészen a régi épület határáig lenyúlik, kapcsolatot teremtve a tálaló konyha és az óvodai-bölcsődei rész között.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás,
építési engedély és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17809 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ormánsági Tücsök óvoda felújítása, bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62392031
Postai cím: Dráva Utca 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
E-mail: oesr@oesr.hu
Telefon: +36 73480321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 73480322
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 260296990
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
További tárgyak:45262100-2
45262690-4
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421130-4
45422000-1
45432130-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7960 Sellye, Széchenyi u. 1. hrsz.:302.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Beépített alapterület (tervezett bővítés): 479,5 m2
Teljes hasznos alapterületek bővítés után: 1.507,00 m2
Hasznos alapterületek használat szerint:
Bölcsőde: 180,76 m2
Óvoda: 699,16 m2
Közös használatú: 627,08 m2
Összesen: 1.507,00 m2
Hasznos alapterület a létesítés módja, helye szerint:
Meglévő, megmaradó: 11,73 m2
Meglévő épületben felújítással: 771,09 m2
Meglévő épületben új helyiségként: 308,31 m2
Új építéssel: 415,87 m2
Összesen: 1.507,00 m2
Szintek száma (óvoda):
Meglévő épület: földszintes
Bővítés: földszintes
Tűzszakaszok:
1. tűzszakasz (bölcsődei rész + kazán): 224,03 m2
2. tűzszakasz (óvodai rész): 867,10 m2
3. tűzszakasz (új építésű rész): 415,87 m2
Összesen: 1.507,00 m2
Létszám adatok:
Gyermek létszám:
Bölcsőde: 12 fő (max. 14 fő)
Amennyiben valamennyi gyermek elmúlt 2 éves
Óvoda: évente változó, max.125 fő
Dolgozói létszám: 33 fő*
Ebből konyhai dolgozó kevesebb, mint 10 fő
Tálaló konyha kapacitása: 170 adag
Napelemes termelő egység teljesítménye: 3,3 kW
A tervezett bölcsődei rész önálló, új bejáratot kap a tömböt keletről határoló utca felől. Az előtér-kocsitároló helyiségbe lépünk először. Innen nyílik a gyermek öltöző-átadó helyiség, mely a csoportszobához kapcsolódik. Ebből nyílik a fürösztő helyiség, mely ajtóval kapcsolódik az épület közlekedő rendszeréhez. A csoportszoba felől a fürösztő, illetve az öltöző üvegezett szerkezettel kapcsolódik, hogy a gyerekek állandóan látótérben mozogjanak. Az előtérből a közlekedőbe lépünk. Erről nyílóan kapott helyet a bölcsődei rész szülői/akadálymentes WC-je, valamint a szükséges tároló, nevelői helyiség és a bölcsődei rész saját elkülönítő helyisége. A közlekedőhöz nyugati irányból csatlakozik az óvodai rész közlekedője, mely a dolgozók számára átjárható. A csatlakozási szakaszhoz közel alakítottunk ki egy nevelői WC-t, illetve a bölcsődei rész takarítószer kamráját. Itt jegyezzük meg, hogy a bölcsődei közlekedőt közvetlen kapcsolatba hoztuk a csoportszobával, mivel a tálaló kocsival szállított étel nem haladhat át öltözőn, fürösztőn. A helyiségeken túl a tervezett bölcsőde rendelkezik a szükséges külső, kerti területekkel. A bölcsődei bejárat mellett alakítjuk ki a bölcsődei pihenő-játszó területet, körülbelül 200 m2 területtel, gyepesített felülettel. Az óvodai rész megközelítése a jelenleg kialakult módon, a Széchenyi utca felől lehetséges a meglévő kapukon keresztül. Az épületen kelet-nyugati irányban végigfutó közlekedőtől az udvar felé eső helyiségek esetében részleges felújítást tervezünk festéssel és a mosdók szaniter tárgyainak szükség szerinti cseréjével. A folyosótól északra eső épületrészek közül a középső kiugrás esetében jelentősen átépül. A középső szárnyban, a megszűnő konyha helyén hozzuk létre a szükséges irodákat (itt jegyezzük meg, hogy ezek közösek a bölcsődei és az óvodai működtetést illetően), valamint a női dolgozók öltözőjét, a nevelői szobát, (melynek mérete lehetővé teszi a dolgozók étkezőjeként való működést is), az orvosi szobát és az ételhordó kocsik (6 db.) tároló helyiségét. Az északnyugati, kisebb kiugrásban megtartjuk az óvodai szülők akadálymentes mosdóját, a mosó-szárító helyiséget és az óvodai rész elkülönítőjét. Alkalmi használattal megtartjuk az északi bejáratot is.
Már a bővítésként létesülő új részben helyeztük el a tornaszobát a hozzátartozó szertárral együtt, folyosó kapcsolattal a meglévő óvodai részből elérhetően. Ez a tervezett folyosó szakasz aztán déli irányban egészen a régi épület határáig lenyúlik, kapcsolatot teremtve a tálaló konyha és az óvodai-bölcsődei rész között.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás,
építési engedély és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Egyenértékűség: 321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 260296990
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62392031
Postai cím: Dráva Utca 4.
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
E-mail: oesr@oesr.hu
Telefon: +36 73480321
Internetcím(ek): (URL) www.oesr.hu
Fax: +36 73480322
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI
1. A szerződés módosítására az alábbiak következtében kerül sor: Ajánlatkérő a pótfedezet biztosítása érdekében nem többletforrást igényel, hanem további támogatásra vonatkozó igényt – projekten belüli költség átcsoportosítás útján – kíván benyújtani.
2. Szerződő Felek a Kbt. 141.§ (6) bekezdés első fordulata alapján, figyelemmel arra, hogy jelen módosítás nem lényeges, az alábbiak szerint tesznek eleget a Közreműködő Szervezet kérésnek.
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
1. Fentiekre tekintettel a Vállalkozási szerződés IX. fejezetének „A szerződés hatályba lépése” pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Szerződő felek az ajánlattételi felhívásban rögzítettekre figyelemmel, jelen szerződésük hatályának beálltát az alábbi felfüggesztő feltétel bekövetkezéséhez kötik:
Figyelemmel arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, Megrendelő a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt – projekten belüli költség átcsoportosítás útján – kíván benyújtani, továbbá a Támogatási Szerződésbe foglalt műszaki tartalom módosítása folyamatban van. Megrendelő a támogatás (tartalék soron lévő és egyéb megtakarított költségek) átcsoportosítását, valamint a műszaki tartalom módosításának el nem fogadását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
Jelen szerződés a fedezet rendelkezésre állása és a műszaki tartalom módosításának elfogadása esetén lép hatályba.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítására az alábbiak következtében kerül sor: Ajánlatkérő a pótfedezet biztosítása érdekében nem többletforrást igényel, hanem további támogatásra vonatkozó igényt – projekten belüli költség átcsoportosítás útján – kíván benyújtani.
2. Szerződő Felek a Kbt. 141.§ (6) bekezdés első fordulata alapján, figyelemmel arra, hogy jelen módosítás nem lényeges, az alábbiak szerint tesznek eleget a Közreműködő Szervezet kérésnek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 260296990 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 260296990 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. 141. §-ában foglalt tilalmi korlátok nem állnak fenn, így a szerződés módosítása jogszabályba nem ütközik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben