Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:23066/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5000 Szolnok, Levente u. 1. (HRSZ: 3240/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PALLAI PROJECT EGYÉNI CÉG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20961341
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503804
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503407
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolnok, Eötvös téri alapszolg központ TOP-6.6.2.
Hivatkozási szám: EKR000565512018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szolnok, Eötvös téri alapszolg központ TOP-6.6.2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262210-6
45262520-2
45350000-5
45410000-4
45432130-4
71220000-6
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Levente u. 1. (HRSZ: 3240/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I./ TERVEZÉS
Vállalkozó feladata az alábbi főbb tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése az 5000 Szolnok, Levente u. 1. (HRSZ: 3240/1) ingatlanra vonatkozóan:
 Kivitelezési tervdokumentáció készítése az engedélyezési tervdokumentáció alapján.
 Minden egyéb terv, valamint dokumentáció, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez.
II./ KIVITELEZÉS
A meglévő főépület pince + földszint + emeletes kialakítású és több bővítés után kapta meg jelenlegi formáját. A tervezett funkciók szerint a pincében kerül kialakításra a gépészeti helyiség és az irattár. A főépület további szintjein az alapszolgáltatást nyújtó irodák kapnak helyet.
A főépület és a melléképület is akadálymentesített. Az akadálymentes udvari közlekedést rámpa kialakításával lesz megoldva. Az épület egy új, akadálymentes, 8 személyes felvonót kap, mely megfelel az európai szabványoknak is. A melléképületben teljes körű akadálymentesítés, míg a főépületben csak a földszint kerül teljeskörű akadálymentesítésre, valamint egy új akadálymentes WC kerül kialakításra. A főépület emeletén közszolgálati területnek minősül a család és gyermekjóléti interjú szoba, melynek akadálymentes elérése a személyi felvonó használatával biztosított. Az akadálymentességi előírásoknak való megfelelőséget a Rehabilitációs szakmérnök által előírtaknak megfelelően kell biztosítani, a megfelelősséget igazoló rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozatbeszerzése a Vállalkozó feladata.
A beruházás nem engedélyköteles, azonban a felvonó létesítése igen, melyre vonatkozó hatósági engedély rendelkezésre áll.
A főépület közbenső födém a kornak megfelelően borított fa gerendás födémszerkezet. A korábban beépített tetőtéri résznél ezt a födémszerkezetet már megerősítették. Megállapítható, hogy a még meglévő fa gerendás födém szakaszokat a faanyagvédelmi vizsgálat után szintén meg kell erősíteni, hogy a tervezett funkcióinak megfeleljen.
A helyiségek belmagassága nagy, ezért mindenhol kazettás álmennyezet kerül kialakításra. A meglévő ácsolt fa fedélszerkezet, egyes elemei felújításra szorulnak. A tetőfedés és a bádogos szerkezetek elöregedtek, sok helyen beázás van, felújításuk szükséges. Az összes burkolat lecserélésre kerül. A világos felületképzés mellé egyszerű fehér műanyag nyílászárók kerülnek. A teljes elektromos- és fűtési rendszer kiépítésére van szükség.
A melléképületben kap helyet az ügyfeleket kiszolgáló irodacsoport. A melléképület állapota megfelelő a szükséges ügyfelezők kialakítását követően. A burkolatok cseréje és a belső felületek festése szükséges. A fűtési- és elektromos rendszert az új tagoltságnak megfelelően kell kialakítani.
Parkoló férőhelyek:
A SZÉSZ 11. § (6) bekezdés szerinti előírás alapján – a 3. építési karakter zónában – és az OTÉK 42. § (11) bekezdés alapján az OTÉK 4. sz. melléklet 3., 9., 14. pontja szerint a gépjármű elhelyezési kötelezettség szerint 9 db. többletparkoló szükséges, mely a 12/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet (Szolnok város helyi parkolási rendjéről) 8/B, 8/C § alapján a szolgáltató központban elhelyezendő gépjárművek száma 50 %-kal csökkenthető.
A meglévő irodák alapterülete 122,87 m2, szükséges parkolószám 7 db. A meglévő szobák száma 22 db., szükséges parkolók száma 22 db. Ezek alapján a meglévő szükséges parkolók száma összesen 29 db. A tervezett irodák alapterülete 522,79 m2, a tervezett igazgatási helyiségeké 123,93 m2. A szükséges parkolószám 40 db. A többletparkolók száma a fentiek szerint 11 db., melynek száma 50 %-kal csökkenthető, de 7 db. parkoló létesítése tervezett. Az elhelyezés telken belül történik. Az építési telek előtti közterületen jelenleg is van 29 db. meglévő parkoló.
A gépjárművek elhelyezése ingatlanon belül, a meglévő garázsok felhasználásával történik. A túlépítés miatt új garázsok nem létesíthetők. Az akadálymentes parkolót az udvaron az ügyfél irodához közel szükséges kialakítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-16-2018-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20927 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolnok, Eötvös téri alapszolg központ TOP-6.6.2.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PALLAI PROJECT EGYÉNI CÉG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47769304
Postai cím: Cseresznye Utca 22
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5008
Ország: Magyarország
E-mail: pallaibau@t-online.hu
Telefon: +36 30/1945991
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 272950532
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262210-6
45262520-2
45350000-5
45410000-4
45432130-4
71220000-6
71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Levente u. 1. (HRSZ: 3240/1)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
I./ TERVEZÉS
Vállalkozó feladata az alábbi főbb tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése az 5000 Szolnok, Levente u. 1. (HRSZ: 3240/1) ingatlanra vonatkozóan:
 Kivitelezési tervdokumentáció készítése az engedélyezési tervdokumentáció alapján.
 Minden egyéb terv, valamint dokumentáció, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez.
II./ KIVITELEZÉS
A meglévő főépület pince + földszint + emeletes kialakítású és több bővítés után kapta meg jelenlegi formáját. A tervezett funkciók szerint a pincében kerül kialakításra a gépészeti helyiség és az irattár. A főépület további szintjein az alapszolgáltatást nyújtó irodák kapnak helyet.
A főépület és a melléképület is akadálymentesített. Az akadálymentes udvari közlekedést rámpa kialakításával lesz megoldva. Az épület egy új, akadálymentes, 8 személyes felvonót kap, mely megfelel az európai szabványoknak is. A melléképületben teljes körű akadálymentesítés, míg a főépületben csak a földszint kerül teljeskörű akadálymentesítésre, valamint egy új akadálymentes WC kerül kialakításra. A főépület emeletén közszolgálati területnek minősül a család és gyermekjóléti interjú szoba, melynek akadálymentes elérése a személyi felvonó használatával biztosított. Az akadálymentességi előírásoknak való megfelelőséget a Rehabilitációs szakmérnök által előírtaknak megfelelően kell biztosítani, a megfelelősséget igazoló rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozatbeszerzése a Vállalkozó feladata.
A beruházás nem engedélyköteles, azonban a felvonó létesítése igen, melyre vonatkozó hatósági engedély rendelkezésre áll.
A főépület közbenső födém a kornak megfelelően borított fa gerendás födémszerkezet. A korábban beépített tetőtéri résznél ezt a födémszerkezetet már megerősítették. Megállapítható, hogy a még meglévő fa gerendás födém szakaszokat a faanyagvédelmi vizsgálat után szintén meg kell erősíteni, hogy a tervezett funkcióinak megfeleljen.
A helyiségek belmagassága nagy, ezért mindenhol kazettás álmennyezet kerül kialakításra. A meglévő ácsolt fa fedélszerkezet, egyes elemei felújításra szorulnak. A tetőfedés és a bádogos szerkezetek elöregedtek, sok helyen beázás van, felújításuk szükséges. Az összes burkolat lecserélésre kerül. A világos felületképzés mellé egyszerű fehér műanyag nyílászárók kerülnek. A teljes elektromos- és fűtési rendszer kiépítésére van szükség.
A melléképületben kap helyet az ügyfeleket kiszolgáló irodacsoport. A melléképület állapota megfelelő a szükséges ügyfelezők kialakítását követően. A burkolatok cseréje és a belső felületek festése szükséges. A fűtési- és elektromos rendszert az új tagoltságnak megfelelően kell kialakítani.
Parkoló férőhelyek:
A SZÉSZ 11. § (6) bekezdés szerinti előírás alapján – a 3. építési karakter zónában – és az OTÉK 42. § (11) bekezdés alapján az OTÉK 4. sz. melléklet 3., 9., 14. pontja szerint a gépjármű elhelyezési kötelezettség szerint 9 db. többletparkoló szükséges, mely a 12/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet (Szolnok város helyi parkolási rendjéről) 8/B, 8/C § alapján a szolgáltató központban elhelyezendő gépjárművek száma 50 %-kal csökkenthető.
A meglévő irodák alapterülete 122,87 m2, szükséges parkolószám 7 db. A meglévő szobák száma 22 db., szükséges parkolók száma 22 db. Ezek alapján a meglévő szükséges parkolók száma összesen 29 db. A tervezett irodák alapterülete 522,79 m2, a tervezett igazgatási helyiségeké 123,93 m2. A szükséges parkolószám 40 db. A többletparkolók száma a fentiek szerint 11 db., melynek száma 50 %-kal csökkenthető, de 7 db. parkoló létesítése tervezett. Az elhelyezés telken belül történik. Az építési telek előtti közterületen jelenleg is van 29 db. meglévő parkoló.
A gépjárművek elhelyezése ingatlanon belül, a meglévő garázsok felhasználásával történik. A túlépítés miatt új garázsok nem létesíthetők. Az akadálymentes parkolót az udvaron az ügyfél irodához közel szükséges kialakítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 273713597
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PALLAI PROJECT EGYÉNI CÉG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47769304
Postai cím: Cseresznye Utca 22
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5008
Ország: Magyarország
E-mail: pallaibau@t-online.hu
Telefon: +36 30/1945991
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja
a) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű megvalósításához szükséges hiba-, és hiánymentes kiviteli és tervdokumentáció (a továbbiakban: Kiviteli Tervdokumentáció) elkészítését,
b) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását.
c) Teljesítési határidő
-a tervezés vonatkozásában a szerződés hatályba lépésétől számított 1 hónap szakaszos tervszolgáltatással történő teljesítéssel
-a kivitelezés vonatkozásában - a méretlen tápkábel átépítésének kivitelezési munkái, valamint az átalakításhoz kapcsolódó egyéb építőmesteri beavatkozások tekintetében - az áramszolgáltató teljesítésítésétől számított 60. nap.
Az Alapszerződés 3.1. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:
Vállalkozót a teljesítéséért 273.713.597 Ft + Áfa összegű vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fenti díj átalánydíj.
- a tervezési tevékenységre jutó vállalkozó díj 7.300.000 Ft + Áfa,
- a kivitelezésre eső vállalkozói díj 266.413.597 Ft + Áfa.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Váll. a következőkről tájékoztatta Megrendelőt.A pályázat kiírása és a kiv. tervek készítése során nem volt ismert, h alapszolg-i központ bejárata melletti méretlen, plombázott csatlakozó szekrényből történik a mellette lévő Szolnoki Szent József Jézus Szíve Szegényházi templom vill. energia ellátása.Ezen tény csak a plombázott csatlakozó szekrény kinyitásakor volt megállapítható. Egyértelművé vált a Váll. számára, h egy méretlen betápláló kábelvez. látja el vill. energ-val a 2 létesítményt, mely az E-ON közműterveken nem volt feltüntetve, amelyet a tervező kapott adatszolgáltatásként.Váll. a helyszínen, akadályközlő levelében jelezte Megrend-ek,h fentiek a méretlen vill. energiaell. átterv.,egyeztetések lefolytatását, a mód. terv alapján E-ON regisztrált szerelő megbíz-t teszik szükségessé a kivit. megvalósításához,amely szükségessé teszik a véghat.idő mód-t a méretlen tápkábel átépítésének kivit.munkái,az átalakításhoz kapcs.egyéb építőmesteri beavatk.tek.-áramszolg.telj.köv.60.nap
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 272950532 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 273713597 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben