Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23069/2019
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:VILMOS PARK Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:H-9300 Csorna, Soproni út déli járdaszakasza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZABÓ-NAGY-BAU Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VILMOS PARK Városüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14044492
Postai cím: Laky Döme U. 1.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax: +36 704546198
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.vilmos-park-kft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.vilmos-park-kft.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Soproni út járdafelújítása Csornán
Hivatkozási szám: EKR000948162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Soproni út járdafelújítása Csornán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: H-9300 Csorna, Soproni út déli járdaszakasza
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési szakasz a kezdőszelvényben a 86. számú közút mellett meglévő kerékpárúthoz csatlakozva indul egyirányú szétválasztott gyalog- és kerékpárútként és derékszögben fordul be a 85 számú közúttal párhuzamosan, a kórház épülete elé. A kórház előtt meglévő gyalog- és kerékpárút burkolatának felújításával 3,50 m széles gyalog- és kerékpárutat terveztünk. A kerítés melletti zöldsávot megszűntetve a tervezett burkolat a meglévő kerítés lábazatához csatlakozik. A 85. számú közút 26+030 km szelvényében meglévő gyalogátkelőhely járdakapcsolatának burkolata 3,00 m szélességben felújításra kerül. A közút melletti meglévő párhuzamos parkoló állások kiszálló peronja elbontásra kerül és helyette 2,00 m széles új peron kerül megépítésre. A peronhoz és a kórház 3,75 m széles kapu-behajtójához csatlakozva 10,00 m hosszan kerékpár tárolására alkalmas burkolt felületet alakítottunk ki. A kórház mindkét kapubehajtója felújításra kerül, főként a gyalog- és kerékpárút folytonosságának biztosítása érdekében. A buszöböl peronja szintén átépítésre kerül, megtartva az eredeti formáját és szélességét. A tervezett gyalog- és kerékpárút a kórház főbejáratának és portájának elhagyása után az épületekhez és kerítésekhez csatlakozva 3,50 m szélességben halad tovább, egészen az Erzsébet királyné utcai csatlakozásig. Az ezen szakasz keresztező 2617/4 helyrajzi számú telek meglévő kapubehajtója is felújításra kerül 5,85 m szélességben. A 85. számú közút burkolat felújításakor a déli oldali kiemelt szegély nem került felújításra, így ezen projekt keretein belül a teljes szakaszon opciósan tervezett a kiemelt szegélykövek cseréje. A gyalog- és kerékpárút a végszelvényben a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakozik, amely az Erzsébet királyné utcában tervezett kerékpárút kialakítása során kerül felújításra. A tervezett gyalog- és kerékpárút teljes hossza: 257,62 m.
A kivitelezési munkákhoz a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak szerint egyes alapanyagokat Ajánlatkérő biztosít.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
A részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 74
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17549 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Soproni út járdafelújítása Csornán
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABÓ-NAGY-BAU Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84795957
Postai cím: Szérűskert Utca 31
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: szabonagybau@gmail.com
Telefon: +36 205200418
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24930865
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: H-9300 Csorna, Soproni út déli járdaszakasza
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési szakasz a kezdőszelvényben a 86. számú közút mellett meglévő kerékpárúthoz csatlakozva indul egyirányú szétválasztott gyalog- és kerékpárútként és derékszögben fordul be a 85 számú közúttal párhuzamosan, a kórház épülete elé. A kórház előtt meglévő gyalog- és kerékpárút burkolatának felújításával 3,50 m széles gyalog- és kerékpárutat terveztünk. A kerítés melletti zöldsávot megszűntetve a tervezett burkolat a meglévő kerítés lábazatához csatlakozik. A 85. számú közút 26+030 km szelvényében meglévő gyalogátkelőhely járdakapcsolatának burkolata 3,00 m szélességben felújításra kerül. A közút melletti meglévő párhuzamos parkoló állások kiszálló peronja elbontásra kerül és helyette 2,00 m széles új peron kerül megépítésre. A peronhoz és a kórház 3,75 m széles kapu-behajtójához csatlakozva 10,00 m hosszan kerékpár tárolására alkalmas burkolt felületet alakítottunk ki. A kórház mindkét kapubehajtója felújításra kerül, főként a gyalog- és kerékpárút folytonosságának biztosítása érdekében. A buszöböl peronja szintén átépítésre kerül, megtartva az eredeti formáját és szélességét. A tervezett gyalog- és kerékpárút a kórház főbejáratának és portájának elhagyása után az épületekhez és kerítésekhez csatlakozva 3,50 m szélességben halad tovább, egészen az Erzsébet királyné utcai csatlakozásig. Az ezen szakasz keresztező 2617/4 helyrajzi számú telek meglévő kapubehajtója is felújításra kerül 5,85 m szélességben. A 85. számú közút burkolat felújításakor a déli oldali kiemelt szegély nem került felújításra, így ezen projekt keretein belül a teljes szakaszon opciósan tervezett a kiemelt szegélykövek cseréje. A gyalog- és kerékpárút a végszelvényben a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakozik, amely az Erzsébet királyné utcában tervezett kerékpárút kialakítása során kerül felújításra. A tervezett gyalog- és kerékpárút teljes hossza: 257,62 m.
A kivitelezési munkákhoz a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak szerint egyes alapanyagokat Ajánlatkérő biztosít.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
A részletes műszaki információkat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 82
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24930865
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABÓ-NAGY-BAU Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84795957
Postai cím: Szérűskert Utca 31
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
E-mail: szabonagybau@gmail.com
Telefon: +36 205200418
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozó akadályoztatása mindkét Fél által elismerten és az alátámasztó dokumentáció (építési napló) által igazoltan 2019. október 20., 21., november 18-22. és november 25. napokon állt fenn, ezen időszak alatt – egyik Fél által sem előrelátható okból - harmadik fél végzett munkát az építési területen. A Felek a szerződés teljesítési határidejét az akadályoztatás időszakának megfelelő mértékkel, összesen 8 nappal meghosszabbítják. Az új teljesítési határidő: 2019. december 4.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkaterület átadásán a helyi áramszolgáltató (EOn Zrt.) tájékoztatta Megrendelőt, hogy a munkaterületen halaszthatatlan hálózatfejlesztési munkákat fog végezni, amely befolyásolja a kivitelezés ütemezését. A Vállalkozó a kivitelezési időszak alatt észlelte a munkaterületen található fák életveszélyes állapotát, ezért a műszaki ellenőrrel történő egyeztetést követően a Szerződő Felek megállapították, hogy 6 db fa kivágása szükséges, amely feladatot Megrendelő végzett el.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24930865 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 24930865 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben