Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23070/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.;PALATIUM M4 PROJEKT Építészmérnöki Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete Tímea
Telefon: +36 703903569
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest, 1075 Rumbach Sebestyén utca 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vázlatterv leadása valamennyi helyszín tekintetében (1. részfeladat).
Engedélyezési tervdokumentáció leszállítása valamennyi helyszínre vonatkozóan (2. részfeladat).
Kiviteli tervdokumentáció leszállítása valamennyi helyszínre vonatkozóan (3. részfeladat).
Mindhárom részfeladat esetében az összes helyszínt beleértve az különböző feladatokat az alábbiak szerint határozzuk meg:
- aluljárók közforgalmi területeinek felújítása: 18 780 m²,
- aluljárók üzemi és kereskedelmi területeinek megújítása: 6 740 m²,
- felszíni köztér rendezése (gyalogos felületeket és zöldfelületeket is beleértve): 20 980 m²,
- felszíni forgalomtechnikai beavatkozások: 3 140 m².
A fenti feladatok részletes meghatározását a dokumentáció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 625
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 101 - 179984

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: kovacs.eva@fomterv.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: PALATIUM M4 PROJEKT Építészmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Badacsonyi u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 266.950.000,- Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. Nyertes Ajánlattevő vonatkozó adatok: Közös ajánlattevő neve: Főmterv-palatium Aluljáró Konzorcium,Ajánlattevő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.
- Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), Adószám: 13842217-2-44.
- Palatium M4 Projekt Építészmérnöki Kft. (1113 Budapest, Badacsonyi u. 13), Adószám: 14220809-2-43.
II. További ajánlattevők:
- Ajánlattevő neve: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft., Ajánlattevő székhelye: 1031 Budapest, Nimród utca 7.,Adószám: 11901486-2-41.
Szerződésmódosítás időpontja: 2018.01.16.; jogcíme: Kbt.141.§(4) bekezdés c) pontja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Budapest, 1075 Rumbach Sebestyén utca 19-21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vázlatterv leadása valamennyi helyszín tekintetében (1. részfeladat).
Engedélyezési tervdokumentáció leszállítása valamennyi helyszínre vonatkozóan (2. részfeladat).
Kiviteli tervdokumentáció leszállítása valamennyi helyszínre vonatkozóan (3. részfeladat).
Mindhárom részfeladat esetében az összes helyszínt beleértve az különböző feladatokat az alábbiak szerinthatározzuk meg:
- aluljárók közforgalmi területeinek felújítása: 18 780 m²,
- aluljárók üzemi és kereskedelmi területeinek megújítása: 6 740 m²,
- felszíni köztér rendezése (gyalogos felületeket és zöldfelületeket is beleértve): 20 980 m²,
- felszíni forgalomtechnikai beavatkozások: 3 140 m².
A fenti feladatok részletes meghatározását a dokumentáció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 693
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 266.950.000,-
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
E-mail: kovacs.eva@fomterv.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: PALATIUM M4 PROJEKT Építészmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Badacsonyi u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A jelen 4. sz. Módosítás 2. fejezete értelmében, a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„4.1. Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit jelen Szerződés hatálybalépésétől számított hatszázkilencvenhárom (693) napig köteles elvégezni az alábbi ütemezés szerint:
Kiviteli tervek és a kivitelezésre irányuló ajánlatkérési dokumentáció (tenderdokumentáció) leszállítása a Nyugati téri metrómegállóra, valamint a Népliget, Dózsa György út és Lehel tér-Dél aluljárók helyszínre: A Szerződés hatálybalépésétől számított 693 nap.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tervező Megrendelő felé akadályközlést jelentett az alábbi indokok alapján: A Dózsa György úti helyszín esetében egy 10 kV kábel kiváltása vált szükségessé a beruházás keretében, melyre vonatkozóan a Vezetékjogi eljárást megelőző Nyomvonalkijelölési eljáráshoz a Vállalkozó tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel fordult Budapest Főváros Önkormányzathoz. Az Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulás kiadását elnapolta. A beruházás során több helyszínen kerül sor meglévő csatorna vezetékek elbontására. A csatorna kiviteli tervekre megkért üzemeltetői hozzájárulással kapcsolatban az FCSM Zrt. jelezte, hogy a hozzájárulás kiadásának feltétele az elbontandó csatorna szakaszokra vonatkozó kártalanítás megfizetése, vagy a Beruházó és FCSM Zrt. között az elbontandó csatorna vagyonérték megtérítéséről szóló megállapodás megkötése.Feleken kívüli okból kifolyólag az elektromos hálózatok terveire vonatkozó üzemeltetői hozzájárulás megszerzése sem zárult le a szerződés módosításáig.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 266.950.000,- Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 266.950.000,- Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben