Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23075/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szántód Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2. rész - Parkoló építés: Szántód, Móricz Zsigmond u. É-i oldal, Rigó u. K-i oldala, 254 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szántód Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72192715
Postai cím: Iskola Utca 9.
Város: Szántód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vizvári Attila polgármester
Telefon: +36 84347685
E-mail: hivatal@szantod.hu
Fax: +36 84347685
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szantod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Út- és járdafelújítás, parkolóépítés
Hivatkozási szám: EKR000977542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Parkolóépítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 2. rész - Parkoló építés:
Szántód, Móricz Zsigmond u. É-i oldal, Rigó u. K-i oldala, 254 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész - Parkoló építés:
20 darab parkoló kialakítása
Útszél vágása szegélyépítéshez és szélesítéshez 143 m
Útburkolat bontása 64 m3
Tükör készítése tömörítés nélkül 321 m2
Törtvonalú tükör készítés 108 m2
Felesleges föld elszállítása lerakóhelyre 150,1 m3
M 56 mechanikiai stabilizáció készítése 20,0 cm vtg.-ban 64,2 m3
Ckt alapréteg készítése 20,0 cm vtg.-ban 64,2 m3
3Homokos kavics ágyazat szegélyépítés alá 10,8 m3
Térkőburkolat építése fektető zúzalékon 8,0 cm vtg.-ban 300 m2
AC 11 j. aszfalt kiegyenlítő réteg készítése átl. 5,0 cm vtg.-ban 1,1 m3
AC 11 j. aszfalt kopóréteg réteg készítése 5,0 cm vtg.-ban 1,1 m3
Süllyesztett szegély építése beton megtámasztással 10,0 cm homokos kavics ágyazaton m 87,0 m
Kerti szegély építése beton megtámasztással, 10,0 cm homokos kavics ágyazaton 84 m
"K" szegély készítése beton megtámasztással, 10,0 cm homokos kavics ágyazaton 100 m
Padkarendezés 23 m2
Zöldterület rendezés földfeltöltéssel, füvesítéssel 25 m2
A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17796 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Parkolóépítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55900836
Postai cím: Klapka Utca 33.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: info@balatonut.hu
Telefon: +36 85550180
Internetcím(ek): (URL) www.balatonut.hu
Fax: +36 85550181
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8124210
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 2. rész - Parkoló építés:
Szántód, Móricz Zsigmond u. É-i oldal, Rigó u. K-i oldala, 254 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész - Parkoló építés:
20 darab parkoló kialakítása
Útszél vágása szegélyépítéshez és szélesítéshez 143 m
Útburkolat bontása 64 m3
Tükör készítése tömörítés nélkül 321 m2
Törtvonalú tükör készítés 108 m2
Felesleges föld elszállítása lerakóhelyre 150,1 m3
M 56 mechanikiai stabilizáció készítése 20,0 cm vtg.-ban 64,2 m3
Ckt alapréteg készítése 20,0 cm vtg.-ban 64,2 m3
3Homokos kavics ágyazat szegélyépítés alá 10,8 m3
Térkőburkolat építése fektető zúzalékon 8,0 cm vtg.-ban 300 m2
AC 11 j. aszfalt kiegyenlítő réteg készítése átl. 5,0 cm vtg.-ban 1,1 m3
AC 11 j. aszfalt kopóréteg réteg készítése 5,0 cm vtg.-ban 1,1 m3
Süllyesztett szegély építése beton megtámasztással 10,0 cm homokos kavics ágyazaton m 87,0 m
Kerti szegély építése beton megtámasztással, 10,0 cm homokos kavics ágyazaton 84 m
"K" szegély készítése beton megtámasztással, 10,0 cm homokos kavics ágyazaton 100 m
Padkarendezés 23 m2
Zöldterület rendezés földfeltöltéssel, füvesítéssel 25 m2
A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8124210
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55900836
Postai cím: Klapka Utca 33.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
E-mail: info@balatonut.hu
Telefon: +36 85550180
Internetcím(ek): (URL) www.balatonut.hu
Fax: +36 85550181
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Ajánlatkérő az alapszerződés 2.2 pontjában az szerepeltette, hogy a szerződés tárgyát képező munkák nem tartoznak a fordított ÁFA hatálya alá.

Figyelemmel arra, hogy a szerződéses munkák építési engedély kötelesek, továbbá Megrendelő ÁFA alanynak minősül, így Szerződő Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják az Alapszerződés 2.2 pontjában foglaltakat:
Megrendelő ez úton nyilatkozik, hogy jelen szerződésben szereplő munkák a fordított ÁFA hatálya alá tartoznak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Technikai módosítás
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 8124210 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 8124210 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben