Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2308/2019
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Cegléd, Törteli úti volt laktanya területe, hrsz: 0987/5 - 0987/41
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROFIL-VÉD Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK09410
Postai cím: Gubody utca 28.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mótyán Krisztián ügyvezető
Telefon: +36 53505240
E-mail: titkarsag@cegled.hu
Fax: +36 53505249
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varvag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.varvag.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Őrző-védő feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Törteli úti volt laktanya területének őrzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Cegléd, Törteli úti volt laktanya területe, hrsz: 0987/5 - 0987/41
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Törteli úti volt laktanya 31,8 ha nagyságú területének őrzése, napi 24 órás (0-24) egy fős élőerős szolgálattal, a dokumentációban lévő műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19621 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Törteli úti volt laktanya területének őrzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROFIL-VÉD Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halom u. 36. I. em. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1105
Ország: HU
E-mail: profilved3@gmail.com
Telefon: +36 204102524
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16133968
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19780080
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Cegléd, Törteli úti volt laktanya területe, hrsz: 0987/5 - 0987/41
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Törteli úti volt laktanya 31,8 ha nagyságú területének őrzése, napi 24 órás (0-24) egy fős élőerős szolgálattal, a dokumentációban lévő műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20538240
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROFIL-VÉD Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halom u. 36. I. em. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1105
Ország: HU
E-mail: profilved3@gmail.com
Telefon: +36 204102524
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 16133968
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. számú módosítás (kelte: 2018. 12. 31.): Szerződő felek a szerződést további egy évre meghosszabbítják, így a befejezési határidő 2019. december 31. napja 24:00 órára módosul. Az ellenszolgáltatás óradíja nem változik.
2. számú szerződés módosítás:
A szerződés 6.1. pontjában szereplő szövegrész az alábbira változik:
„Az ellenszolgáltatás összege: nettó 1219 Ft/óra + 27 % áfa, bruttó 1.548 Ft/óra, azaz Egyezer-ötszáznegyvennyolc forint/óra.
A szerződés nettó keretösszege két évre: 20 538 240 Ft. Tételes elszámolással.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Vállalkozó megkereste a Megrendelőt a Szerződés tárgyát képező őrzés-védelmi feladatok óradíjának 8 %-os növelése érdekében, tekintettel arra, hogy a Szerződés megkötése után került kihirdetésre a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet, mely 2019. január 1-jétől megemelte a minimálbér és a garantált bérminimum összegét. Emellett a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj is növekedett a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló 116/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet alapján.
2. A fent hivatkozott áremelkedések (minimálbér, garantált bérminimum változása, rezsióradíj növelése) a szerződéskötést követően merültek fel és közvetlen hatást gyakorolnak a Vállalkozó vagyonvédelmi szolgáltatási önköltségének alakítására.
3. A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján van lehetőség, tekintettel arra, hogy:
- az eredeti Szerződés értéke nem érte el az uniós értékhatárt,
- jelen szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték növekedése szolgáltatás esetén nem éri el az eredeti szerződéses érték 10 %-át,
- valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
4. Felek figyelemmel a fentiekre, a szerződésben szereplő vállalkozói díj mértékét 2019. január 15. napjával az eredeti szerződéses érték 10 %-át meg nem haladó mértékben megnövelik, ezért a szerződést a III. pontban foglaltak szerint módosítják.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19780080 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 20538240 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az V.4) pontban feltüntetett szerződés végleges összértéke keretösszeg, amely tartalmazza az egy éves opciót is. Az eredeti szerződés 10 %-a 1.978.008 Ft, míg az áremelkedés 758.160 Ft.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben