Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:23080/2019
CPV Kód:80400000-8
Ajánlatkérő:Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Bodrogkisfalud Község Önkormányzata;Szegi közsèg önkormányzata;Bodrogolaszi Község Önkormányzata;Tolcsva Község Önkormányzata;Erdőhorváti Községi Önkormányzat;Hercegkút Község Önkormányzata;Makkoshotyka Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Sátoraljaújhely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13222002
Postai cím: Kossuth Tér 5
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodáné Obulányi Ágnes
Telefon: +36 202192700
E-mail: eupenzugy@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Bodrogkisfalud Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47602533
Postai cím: Kossuth Út 65
Város: Bodrogkisfalud
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3917
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodáné Obulányi Ágnes
Telefon: +36 202192700
E-mail: eupenzugy@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Szegi közsèg önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39869195
Postai cím: Alkotmány út Út 35/A 259/2
Város: Szegi
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3918
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodáné Obulányi Ágnes
Telefon: +36 202192700
E-mail: eupenzugy@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Bodrogolaszi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54119884
Postai cím: Fő Utca 11
Város: Bodrogolaszi
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3943
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodáné Obulányi Ágnes
Telefon: +36 202192700
E-mail: eupenzugy@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tolcsva Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64019422
Postai cím: Szabadság Tér 16
Város: Tolcsva
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3934
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodáné Obulányi Ágnes
Telefon: +36 202192700
E-mail: eupenzugy@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erdőhorváti Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54946040
Postai cím: Kassai Út 98
Város: Erdőhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3935
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodáné Obulányi Ágnes
Telefon: +36 202192700
E-mail: eupenzugy@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Hercegkút Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43350436
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 110
Város: Hercegkút
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3958
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodáné Obulányi Ágnes
Telefon: +36 202192700
E-mail: eupenzugy@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Makkoshotyka Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34044641
Postai cím: Ady Endre Utca 16
Város: Makkoshotyka
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3959
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodáné Obulányi Ágnes
Telefon: +36 202192700
E-mail: eupenzugy@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Képzési szolgáltatások 5 részben
Hivatkozási szám: EKR000591072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Így tedd rá program
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sátoraljaújhely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Így tedd rá program
A pedagógus továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti akkreditált pedagógus továbbképzések beszerzése
- - Népi játékok a néptánc eszközeivel (Így tedd rá program) –2019. október hónap 31. napjáig.30 fő, 30 fő/csoport, 30 óra/csoport
- Így tedd rá! Mester képzés - 30 fő, 30 fő/csoport, 30 óra/csoport, 1 alkalom - 2019. október 31. napjáig
Az eljárás lefolytatásának eredményeként az Ajánlattevő feladata, hogy a megjelölt képzések képzési programjait elkészítse a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze a felnőttképzési törvénynek megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig.
Nyertes ajánlattevő feladata a képzési program engedélyezési eljárásának lefolytatása, vagy biztosítása az ajánlatkérő által előírt tartalommal és óraszámmal, a képzési program kizárólagos oktatása, a képzésen résztvevők létszámának megtartása, az oktatás megszervezése, lebonyolítása, a tananyagok és az információs anyagok átadása a résztvevők részére, az oktatás megtartásához szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása, az oktatással kapcsolatos adminisztráció, számonkérés, és a képzés végeztével a tanúsítványok kiállítása és átadása a műszaki leírás valamint közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Az oktatás helyszínének biztosítása Ajánlatkérő feladata.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00037, EFOP-1.5.3-16-2017-00115

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22709 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Így tedd rá program
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@eruditiozrt.hu
Telefon: +36 17860288
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17998856
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1620000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Sátoraljaújhely
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Így tedd rá program
A pedagógus továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti akkreditált pedagógus továbbképzések beszerzése
- - Népi játékok a néptánc eszközeivel (Így tedd rá program) –2019. október hónap 31. napjáig.30 fő, 30 fő/csoport, 30 óra/csoport
- Így tedd rá! Mester képzés - 30 fő, 30 fő/csoport, 30 óra/csoport, 1 alkalom - 2019. október 31. napjáig
Az eljárás lefolytatásának eredményeként az Ajánlattevő feladata, hogy a megjelölt képzések képzési programjait elkészítse a hatályos jogszabályok figyelembevételével, valamint azok engedélyét beszerezze a felnőttképzési törvénynek megfelelően legkésőbb, a képzések indulásának kezdetéig.
Nyertes ajánlattevő feladata a képzési program engedélyezési eljárásának lefolytatása, vagy biztosítása az ajánlatkérő által előírt tartalommal és óraszámmal, a képzési program kizárólagos oktatása, a képzésen résztvevők létszámának megtartása, az oktatás megszervezése, lebonyolítása, a tananyagok és az információs anyagok átadása a résztvevők részére, az oktatás megtartásához szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása, az oktatással kapcsolatos adminisztráció, számonkérés, és a képzés végeztével a tanúsítványok kiállítása és átadása a műszaki leírás valamint közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Az oktatás helyszínének biztosítása Ajánlatkérő feladata.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1620000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90122637
Postai cím: Honvéd Tér 10/A. I. emelet 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@eruditiozrt.hu
Telefon: +36 17860288
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17998856
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltétel:
3.2. A teljesítés határideje: 2019. október 31.
Módosított szerződés feltétel:
3.2. A teljesítés határideje: 2020. január 31.
Megbízó tájékoztatta Megbízottat, hogy a szerződés 4.6. pontja szerinti feladatokat nem tudja fogadni a megadott határidőben biztosítani a képzés megtartásához.
A képzések meghirdetése és a résztvevők toborzása jelentősen elhúzódott, tekintettel arra, hogy a 2019 októberében tartott önkormányzati választások időszakában több dolgozó munkaviszonya megszűnt, illetve módosult és az előre tervezettekhez képest nem sikerült a képzések határidőben történő meghirdetése és a résztvevők toborzása. Megbízó ezen késedelme alapján szükséges a módosítás, Megbízó a képzéseket meghirdeti és résztvevőket toboroz a szerződés teljesítése érdekében. Ennek megfelelően reálisan 2020. január 31. napjáig lehetséges a szerződés teljesítése.
A fentiekre tekintettel a teljesítési határidő meghosszabbítására kerül sor 2020. január 31. napjáig.
A teljesítési határidő módosítása az árat, valamint a szerződés további feltételeit nem érinti.
A szerződésmódosítás indokolása:
A teljesítési határidő módosítása esetén a Kbt. 141. § (2) nem alkalmazható, így vizsgálni szükséges a Kbt. 141. § (4) bekezdés szerinti feltételek fennállását.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a c) pontban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén.
A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjának, mert a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosításra okot adó körülmény az ajánlattételi határidőt és a bontást (2019. július 10.) követően merült fel, Ajánlatkérő nem számíthatott az Megbízó szervezetében bekövetkező változásokra (területért felelős munkavállalók távozása nem előre látható, azzal számolni előre nem lehet).
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, Vállalkozó feladatai nem változnak meg, kizárólag a határidő módosítására kerül sor a feladatok elvégzése érdekében, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglalt feltételnek.
A módosítás nem sérti a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alponját, mert az ellenérték módosítására és így növelésére nem kerül sor a szerződésmódosítással.
A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt együttes feltételeknek, így a szerződésmódosítás jogszerű.
A módosítás nem sérti a Kbt. 142. § (3) bekezdését, Vállalkozót nem mentesíti szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól és a módosítással Vevő nem vállal át az Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.
Felek megállapodnak, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Részletesen az VI.2.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1620000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1620000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.
Jelen hirdetmény az 5. részre vonatkozik.
A 4. rész szerinti szerződés módosítására szintén 2019. október 31. napján került sor. A kapcsolódó hirdetmény 2019. november 27. napján jelent meg (KÉ-22821/2019).
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben