Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:23099/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Református Egyház Újfehértó
Teljesítés helye:4244 ÚJFEHÉRTÓ, DEBRECENI U. 204. SZ.- 4487. HRSZ.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Önként csatlakozó
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Református Egyház Újfehértó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89332474
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 30
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sztankó-Molnár Carmen
Telefon: +36 707740087
E-mail: office@sztanko-molnar.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ujfehertoref.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önként csatlakozó
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR001348402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az épület külső falszerkezeteit eddig nem szigetelték, fűtött padlásterének gyengén szigetelt padlásfödémje jelentős hőveszteséget okoz a legfelső szinten, a lapos tetős épületrészek salakkal történt szigetelése es a lifttorony bővítmény is gyengén szigeteltek. A tetőtéri rész belső lebontása után egy új rétegrend felépítése mellett lesz felújítva. Az épület nyílászáróit az építés óta – nyolcvanas évek vége - nem cserélték, az azóta bennlevő fa nyílászárók nem felelnek meg a mai hőtechnikai követelményeknek. Ezeknél a szerkezeteknél kell elvégezni a korszerűsítést. A tornaterem elavult nyílászáróinak csereje szükséges. A meglevő ereszcsatornák állapotvizsgálat után eredeti helyükön maradhatnak, de az eresz lefolyók cseréje mindenképp szükséges, az utólagos hőszigetelés miatt.
Az ereszdeszkázat a hőszigetelés megkezdése előtt eltávolítandó, majd a homlokzat hőszigetelése után az új falvastagsághoz igazítva lehetőség szerint az eredeti anyagok felhasználásával visszaépítendő.
A tornaterem lapos tetős épületének tetőszigetelése során a lapos tető a homlokzati csatlakozást megfelelően szükséges kivitelezni. Az épület a felújítás után a maival megegyező esztétikai állapotba kerül, nem változnak szerkezetei es nyílászáró méretei, nem változik a színezése, es
minden ma rajta található elemet (légkondicionálók, árnyékolók, rácsok…stb.) vissza kell állitani. Változik a lábazat megjelenése, amely ma a homlokzat síkjával nem azonos síkban futó lábazat. A helyenként pozitív lábazatkialakítás esetén a falazatról a vakolatréteg eltávolítandó. A külső vakolatdíszeket es tagozatokat EPS anyagból vissza kell állitani!
Az épületek jelenlegi fűtési hálózata korszerűtlen, korrodált. A meglévő fűtési rendszert
elbontjuk és új hálózat kerül a helyére. A fűtési hálózatból a radiátorokat és a főépület kivételével a kondenzációs kazánt tartjuk meg. A tervezett fűtési rendszer szabadon szerelt kétcsöves fűtés. Fűtési vezetékek anyaga horganyzott szénacél cső, préselt csőkötésekkel.
Az energiahatékonyságot javító felújításhoz az alábbi munkarészek elvégzése szükséges:
1. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése, lábazat es loggia
födém szigetelése
2. A vasbeton padlásfödém es a fűtött padlástér hőszigetelése
3. Lapos tető hő es vízszigetelése
4. Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező csereje
5. Fűtési rendszer korszerűsítése
6. Napelemes rendszer telepítése
Mennyiségi kimutatás
Homlokzati csőállvány: 2145 m2
Homlokzati EPS hőszigetelés készítése: 889,2 m2
Homlokzati Kőzetgyapot hőszigetelés készítése: 1298,6 m2
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése: 559,1 m
Függőereszcsatorna visszahelyezése: 51,6 m
Lefolyó csatorna visszahelyezése: 75 m
Műanyag nyílászáró elhelyezése: 168 db
Fém nyílászáró elhelyezése: 3 db
Padlástéri hőszigetelés: 1601,85 m2
Lapostető hőszigetelés: 540,5 m2
Lapradiátor csere: 140 db
Kazánház felújítás: 4 db
Napelem elhelyezése: 61 db

Fűtött alapterület 4 db épületre összesen: 2367 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Újfehértói Református Ált. Isk. felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4244 ÚJFEHÉRTÓ, DEBRECENI U. 204. SZ.- 4487. HRSZ.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület külső falszerkezeteit eddig nem szigetelték, fűtött padlásterének gyengén szigetelt padlásfödémje jelentős hőveszteséget okoz a legfelső szinten, a lapos tetős épületrészek salakkal történt szigetelése es a lifttorony bővítmény is gyengén szigeteltek. A tetőtéri rész belső lebontása után egy új rétegrend felépítése mellett lesz felújítva. Az épület nyílászáróit az építés óta – nyolcvanas évek vége - nem cserélték, az azóta bennlevő fa nyílászárók nem felelnek meg a mai hőtechnikai követelményeknek. Ezeknél a szerkezeteknél kell elvégezni a korszerűsítést. A tornaterem elavult nyílászáróinak csereje szükséges. A meglevő ereszcsatornák állapotvizsgálat után eredeti helyükön maradhatnak, de az eresz lefolyók cseréje mindenképp szükséges, az utólagos hőszigetelés miatt.
Az ereszdeszkázat a hőszigetelés megkezdése előtt eltávolítandó, majd a homlokzat hőszigetelése után az új falvastagsághoz igazítva lehetőség szerint az eredeti anyagok felhasználásával visszaépítendő.
A tornaterem lapos tetős épületének tetőszigetelése során a lapos tető a homlokzati csatlakozást megfelelően szükséges kivitelezni. Az épület a felújítás után a maival megegyező esztétikai állapotba kerül, nem változnak szerkezetei es nyílászáró méretei, nem változik a színezése, es
minden ma rajta található elemet (légkondicionálók, árnyékolók, rácsok…stb.) vissza kell állitani. Változik a lábazat megjelenése, amely ma a homlokzat síkjával nem azonos síkban futó lábazat. A helyenként pozitív lábazatkialakítás esetén a falazatról a vakolatréteg eltávolítandó. A külső vakolatdíszeket es tagozatokat EPS anyagból vissza kell állitani!
Az épületek jelenlegi fűtési hálózata korszerűtlen, korrodált. A meglévő fűtési rendszert
elbontjuk és új hálózat kerül a helyére. A fűtési hálózatból a radiátorokat és a főépület kivételével a kondenzációs kazánt tartjuk meg. A tervezett fűtési rendszer szabadon szerelt kétcsöves fűtés. Fűtési vezetékek anyaga horganyzott szénacél cső, préselt csőkötésekkel.
Az energiahatékonyságot javító felújításhoz az alábbi munkarészek elvégzése szükséges:
1. Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése, lábazat es loggia
födém szigetelése
2. A vasbeton padlásfödém es a fűtött padlástér hőszigetelése
3. Lapos tető hő es vízszigetelése
4. Az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező csereje
5. Fűtési rendszer korszerűsítése
6. Napelemes rendszer telepítése
Mennyiségi kimutatás
Homlokzati csőállvány: 2145 m2
Homlokzati EPS hőszigetelés készítése: 889,2 m2
Homlokzati Kőzetgyapot hőszigetelés készítése: 1298,6 m2
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése: 559,1 m
Függőereszcsatorna visszahelyezése: 51,6 m
Lefolyó csatorna visszahelyezése: 75 m
Műanyag nyílászáró elhelyezése: 168 db
Fém nyílászáró elhelyezése: 3 db
Padlástéri hőszigetelés: 1601,85 m2
Lapostető hőszigetelés: 540,5 m2
Lapradiátor csere: 140 db
Kazánház felújítás: 4 db
Napelem elhelyezése: 61 db

Fűtött alapterület 4 db épületre összesen: 2367 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakember szakmai tapasztalata (MV-É) 15
2 Szakember szakmai tapasztalata (MV-G) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.13.
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 56. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indította meg tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a KEHOP-5.2.13. azonosítószámú „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak részére” elnevezésű felhívásra támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. Erre tekintettel Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja a közbeszerzési eljárást, amennyiben a KEHOP-5.2.13. azonosítószámú „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak részére” elnevezésű felhívásra benyújtásra kerülő támogatásra irányuló igény nem kerül elfogadásra, vagy elfogadásra kerül, de az elfogadást rögzítő támogatási szerződés nem lép hatályba. Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a jelen pont szerinti támogatásra irányuló igény elfogadását rögzítő támogatási szerződés hatályba lépését a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve a közbeszerzési hatálybalépését felfüggesztő feltételnek is tekinti. Azaz a közbeszerzési szerződés az Ajánlatkérő által a KEHOP-5.2.13. azonosítószámú „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak részére” elnevezésű felhívásra benyújtásra kerülő támogatásra irányuló igény elfogadását rögzítő támogatási szerződés hatályba lépését követő napon lép hatályba.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Újfehértói Református Ált. Isk. felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Petrus Mihály egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43251674
Postai cím: Németh László Utca 26
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 63566471235

Hivatalos név: Tivatherm Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55110220
Postai cím: Kőris U 16. 7434
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23926015215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges