Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:23104/2019
CPV Kód:90524400-0
Ajánlatkérő:Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Teljesítés helye:9400 Sopron, Győri út 15., Várisi út 2., Sopron-Balf Fürdősor 8.,
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97694645
Postai cím: Győri Út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zsirai Erzsébet
Telefon: +36 99514200
E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sopronkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.sopronkorhaz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001418222019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001418222019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Veszélyes hulladék elszállítása
Hivatkozási szám: EKR001418222019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90524400-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére veszélyes hulladék elszállítása 12+12 hónapos időtartamra csomagolóanyag és gyűjtőedényzet biztosításával
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Veszélyes hulladék elszállítása és gyűjtőedényzet
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90524400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: 9400 Sopron, Győri út 15., Várisi út 2., Sopron-Balf Fürdősor 8.,
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére veszélyes hulladék elszállítása 12+12 hónapos időtartamra csomagolóanyag és gyűjtőedényzet biztosításával
A nyertes ajánlattevő feladatai:
- veszélyes hulladékokhoz szükséges másodlagos gyűjtőedényzet biztosítása és kihelyezése
- a keletkező veszélyes hulladékok elszállítása
- az elszállított veszélyes hulladékok ártalmatlanítása.
EWC- Hulladékfajta- Részletes kifejtés (példák, jellemzők)- mennyiség/év-(kg):
18 01 03- Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében- A betegek vérével váladékával érintkezett potenciálisan fertőzött anyagok (kötszer, pelenka, stb), egyes műtéti maradékok, merev falú szivárgásmentes, bonthatatlan csomagolásban (nőgyógyászat), valamint a labor hulladékai. Használt tűk, infúziós szerelékek.- 96.109 kg
18 01 03- Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (KLÍMASZŰRŐK)- A klímarendszer elhasználódott szűrői- 404 kg
15 01 10- Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok- Infúziós üvegek- 345 kg
18 01 06- Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek- Zömmel a patológia oldószerei (alkohol, aceton, xilol).- 800 kg
Összes veszélyes hulladék: 97.658 kg
A helyszíni előkészítést, kézi rakodást az ajánlatkérő saját hatáskörben végzi el, ez nem a tárgyi beszerzés része.
A másodlagos gyűjtőedény biztosítása a tárgyi beszerzés része, az alábbiak szerint:
- A Győri út 15. alatti telephelyen, 40 m3 űrtartalmú hűtőkonténer.
- A Várisi úti és balfi telephelyekre egy 120 l-es hűtőszekrény kihelyezése, az ott keletkező veszélyes hulladékok hűtésére.
A havi hulladék elszállítás ütemezése, megbeszélt időpontban:
• Győri út 15. alól havonta 3 alkalommal, hűtőkonténer cserével
• Várisi útról a szállító veszi ki az általa kihelyezett hűtőszekrényből a hulladékot és rakja fel havi 1 alkalommal
• Balf helyszín esetében elégséges a havi 1 alkalom gyűjtés, a szállító általi kezeléssel.
A fentiek alapján a nyertes ajánlattevő a hűtő kapacitást és a megfelelő ütemű elszállítást biztosítja,
2 helyszín esetében kisebb hulladékkezelést is folytat (hűtőszekrényből a gépkocsira rakja, a már sárga zsákban gyűjtött veszélyes hulladékot).
Fertőző hulladék csomagolóanyag szállítása :
mennyiség (db)- Termék név
1185- Műanyag edény keményfalú 60 literes
24- Papírdoboz műanyag fóliával-hullámkartonnal bélelt 10l-es
100- Műanyag badella 20 l.
55- Badella műanyag 30 L-es
24- Műanyag gyűjtő, kerek 5 l-es
830- Tűgyűjtő edény 2 literes
660- Tűgyűjtő edény 5 literes
24440- Fóliazsák minősített sárga veszélyes hulladék szállításhoz
A 1 literes vagy kisebb kiszerelésnél + 100%-os,2 liter és 40 liter közötti kiszerelésnél 50%-os ,40 liter feletti kiszerelésnél 50%-os eltérési lehetőség megengedett.
A megajánlott termékeknek a 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletnek megfelelő minősített termékeknek kell lenniük.
Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 2. melléklete szerint:
1. A hulladékgyűjtő zsákokra vonatkozó követelmények
1.1. Anyaga: műanyag (nem PVC),
1.2. Fóliavastagság: 60 mikrométer,
1.3. Térfogat: max. 60 liter,
1.4. Szín: sárga,
1.5. Tartozék: záró szalag,
1.6. Jelölés: a biológiai veszély nemzetközi jele,
1.7. Címke: a hulladék tulajdonosa és címe, a telephely címe,
1.8. Felirat: „Fertőző hulladék”,
1.9. Lezárás időpontja: év, hó, nap.
2. A különböző térfogattal rendelkező dobozokra és tartályokra vonatkozó követelmények
2.1. Anyaga: műanyag (nem PVC) vagy kartonpapír,
2.2. Ejtési próba: 1 m magasságból,
2.3. Szúráspróba: injekciós tű 30 cm magasból beejtve ne szúrja ki,
2.4. Szivárgási próba: 5%-ig vízzel töltve 24 órás állásnál ne ázzon át,
2.5. Térfogat: max. 60 liter,
2.6. Szín: sárga vagy sárga csík,
2.7. Zárás: nem nyitható,
2.8. Zárás: fertőző osztályokról származó és nedves hulladék esetén hermetikus (légmentes, folyadékzáró, nem nyitható),
2.9. Jelölés: a biológiai veszély nemzetközi jele,
2.10. Címke: a hulladék tulajdonosa és címe, telephely címe,
2.11. Felirat: „Fertőző hulladék”,
2.12. Lezárás időpontja: év, hó, nap,
2.13. Bedobó nyílás: biztonsági csapózárral, éles eszközök gyűjtődobozainál max. 20´5 cm.
A gyűjtésre szolgáló eszközök egyben szállítási csomagolásként is szolgálnak, ezért azoknak a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok szerinti minőségi és minősítési követelményeknek is meg kell felelniük.
Ajánlatkérő a szerződés egy éves időtartamának lejártát legkésőbb 30 nappal megelőzően megküldött egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a szerződés időtartamát további 12 hónappal meghosszabbítani.
A szerződés meghosszabbítása esetén Ajánlatkérő jogosult a teljes egy éves mennyiséget megrendelni a meghosszabbított időtartam alatt.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó Ajánlati ár (Ft/kg) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a szerződés egy éves időtartamának lejártát legkésőbb 30 nappal megelőzően megküldött egyoldalú jognyilatkozatával jogosult a szerződés időtartamát további 12 hónappal meghosszabbítani.
A szerződés meghosszabbítása esetén Ajánlatkérő jogosult a teljes egy éves mennyiséget megrendelni a meghosszabbított időtartam alatt.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ II.2.5) folytatása:
Megnevezés: nettó Ajánlati ár (Ft/kg)
Ft/kg-ban megadva, amely magában foglalja a gyűjtőedényzet kihelyezését, cseréjét, kezelését, valamint a veszélyes hulladék elszállítását és ártalmatlanítását.
A Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás
Az egészségügyi hulladék szállítására vonatkozó szolgáltatás nyújtását ellehetetlenítheti, ha nem állnak rendelkezésre a szükséges, szabványoknak megfelelő szállítóedények ill. anyagok a keletkezett hulladék elszállításának pillanatában. Mivel minden fertőző hulladék vagy feltételezhetően fertőző , veszélyes hulladéknak minősül szükséges az egységes gyűjtőedények, eszközök alkalmazása. Továbbá a gazdasági észszerűséget nem szolgálja, amennyiben Ajánlatkérő több gazdasági szereplővel kötne szerződést, mivel a szállítás költségei megtöbbszöröződnének.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Valamennyi, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által benyújtott igazolás keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
További részletes leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) II. fejezete tartalmaz.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1.
M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján és 23. § szerint az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1 pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési idő –év, hónap, nap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.
A gazdasági szereplőnek az alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 117. § (4) bekezdésében foglalt eltérésekkel. A gazdasági szereplőnek a Kbt. 117. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell benyújtania
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett:
legalább egy, egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása tárgyú, szerződésszerű teljesítésű referenciával minimum 70.000 kg mennyiségben. A referencia követelmény több referencia igazolással is teljesíthető.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának pillanatában érvényben lévő és a feladás napjáig szerződésszerűen teljesített referenciamunkákat is elfogadja befejezett referenciaként.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, minőségi (hibás teljesítési) kötbér, meghiúsulási kötbér: szerződés szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet.
Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)–(6)bek., a Ptk. 6:130. § (3) bek. alapján történik, , tekintettel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszára. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései vonatkoznak.
A részletes szerz. biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/01/10 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR R. 15. §. (2), és Kbt. 68. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: VI.3.2) pont folytatása:
Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint.
Az értékelés módszere: Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
1. További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet
2. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. Ajánlatkérő (AK) az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek. a) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
1.1 AK a Kbt. 113. § (1)-(5) bek-t nem alkalmazza.
1.2. AK a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a Kbt. 73. § (2) bek-t nem alkalmazza.
1.3. A felhívást kiegészítő KD módosítása esetén, amennyiben a megfelelő ajánlattételhez szükséges határidő (3 munkanap) a módosítás időpontjában rendelkezésre áll, AK az ajánlattételi határidőt nem hosszabbítja meg, a módosításról nem tesz közzé hirdetményt, a módosításról valamennyi, az eljárás során érdeklődő gazdasági szereplőt egyidejűleg és haladéktalanul értesíti és a módosított közbeszerzési dokumentumokat az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen elektronikusan elérhetővé teszi.
1.4. AK a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg. AK észszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. AK minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás-kérés legkésőbb a feni válaszadási határidő lejárta előtti 4. napon AK-höz beérkezik. Amennyiben AK, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. AK az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzétételével meghosszabbítja és a meghosszabbításról valamennyi, az eljárás során érdeklődő gazdasági szereplőt egyidejűleg és haladéktalanul értesíti.
1.5. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok elbírálása egy szakaszban történik, azaz valamennyi, az alkalmassági minimumkövetelmény igazolási módjaként meghatározott dokumentumot (III.1.3) pontok) az ajánlattal egyidejűleg szükséges benyújtani, amelyek – adott esetben a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlási felhívás és/vagy felvilágosításkérést követően – elbírálásra kerülnek.
1.6. AK a Kbt. 117. § (1)-(10) bek-nek megfelelően jár el a jelen közbeszerzési eljárás során.
3. AK a legalacsonyabb ár értékelési szempontot az alábbi indokok alapján alkalmazza: a szolgáltatás teljesítésének meg kell felelnie a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet előírásainak. A megajánlott termékeknek a 61/2013. (X. 17.) NFM rendeletnek megfelelő minősített termékeknek kell lenniük.
4. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.
5. AK nem alkalmazza: Kbt. 75. § (2) bek. e) és 114. § (11) bek.
6. AK előírja: Kbt. 81. § (5) bek.
7. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §
8. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):
- felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is);
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is)
- nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról;
- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint;
- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (ezen szervezetre vonatkozó dokumentumokkal);
- az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása
- aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)
- nyilatkozat alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
9. Szerződéskötési feltétel: Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés napjára az engedély másolatának ajánlatkérő részére történő benyújtásával igazolnia kell, hogy a szerződés teljesítésének időtartamára rendelkezik az alábbi engedélyekkel:
- Magyarország területén érvényes hulladékszállítási és begyűjtési engedély(ek)kel az ajánlati felhívás II.2.4. pontja, valamint a Műszaki specifikáció 1. pontja szerinti EWC kódokra és mennyiségekre.
- Magyarország területén érvényes hulladék kezelési engedéllyel az az ajánlati felhívás II.2.4. pontja valamint a Műszaki specifikáció 1. pontja szerinti EWC kódokra és mennyiségekre.
10. Nyertes ajánlattevőnek továbbá a szerződéskötés pillanatában a hitelesítési jegyzőkönyvek másolati példányainak benyújtásával igazolnia kell, hogy rendelkezik a helyszíni mérést biztosító mérlegekkel.
11. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés napjára a jelen felhívásban előírt módon nem igazolja, hogy rendelkezik a fenti engedélyekkel és mérlegekkel, ajánlatkérő a szerződés megkötését meghiúsultnak tekinti és jogosulttá válik arra, hogy a szerződést megkösse a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel, amennyiben ajánlattevőt az összegezésben megjelölte.
12. FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin 00241
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges