Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:23106/2019
CPV Kód:45232151-5
Ajánlatkérő:Cegléd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Cegléd, belterület Vadász utca (4006 hrsz), Bede utca (4656/1 hrsz), Várkonyi István utca (6750 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"FLASZTER" Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cegléd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46611024
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Üllei-Kovács Péter
Telefon: +36 53511400 308
E-mail: ullei.peter@cegledph.hu
Fax: +36 53511406
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cegled.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vízvezeték és szennyvízcsatorna rekonstrukció I.
Hivatkozási szám: EKR001129122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rekonstrukciós munkák a Vadász és Várkonyi utcában
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
További tárgyak:45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Cegléd, belterület Vadász utca (4006 hrsz), Bede utca (4656/1 hrsz), Várkonyi István utca (6750 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rekonstrukciós munkák a Vadász utcában:
geodéziai bemérés, kitűzés: 2 nap, Közmű feltárása kézi erővel: 3,4 m3,
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig Szennyvíz csatorna: 171,3 m3,
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel Szennyvíz csatorna nyomvonalán: 90,13 m3,
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza: 31,3 m3,
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészkő és Dolomit, Polgárdi: 95,17 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%: 126,47 m3,
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%: 90,13 m3,
Simító hengerlés, gépi erővel: 972 m2,
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel: 81,2 m3,
Bontott aszfalt felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítása, 5 km-en belüli Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanra: 38,88 m3,
Fejtett föld depóniába rendezése Önkormányzati kezelésben lévő ingatlanon: 81,2 m3,
Bontott aszfalt depóniába rendezése Önkormányzati kezelésben lévő ingatlanon: 38,88 m3,
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása, 5 km-en belüli Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanra: 81,2 m3,
Szennyvíz akna fedlap szintbeállító gyűrű rögzítése betonozással, C16/20 kavicsbeton keverékkel: 7,8 m3,
Kör alakú öntöttvas aknafedlap cseréje, szennyvíz csatorna hálózaton: 7 db,
Kör alakú szennyvíz aknafedlap szintbehelyezése, szintbeállító gyűrű elhelyezésével: 7 db,
Víznyelős aknafedlap szintbehelyezése, szintbeállító gyűrű elhelyezése: 10 db,
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig: 972 m2,
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban: 972 m2,
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel: 34,65 m3,
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal: 44,16 m3,
Bitumen szalag beépítése beégetéssel a meglévő és az új aszfaltburkolat közé: 356 m,
Önkormányzati kezelésű út forgalomkorlátozás kialakítása, forgalomkorlátozó-munkavégzést jelző táblák kihelyezésével: 1 tétel,
Meglévő föld alatti tűzcsap cseréje szerelvényeivel és elzárójával együtt kitörésbiztos föld feletti tűzcsapra, DN 100 Kitörésbiztos föld feletti tűzcsap, QN-idom, tolózár és csapszekrény, DN 100: 1 db,
Átjáró gyalogos forgalom részére: 6 m2,
Simító hengerlés, gépi erővel: 132 m2,
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel: 2,41 m3,
Bontott aszfalt felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítása, 5 km-en belüli Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanra: 5,3 m3,
Fejtett föld depóniába rendezése Önkormányzati kezelésben lévő ingatlanon: 2,41 m3,
Bontott aszfalt depóniába rendezése Önkormányzati kezelésben lévő ingatlanon: 5,3 m3,
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása, 5 km-en belüli Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanra: 2,41 m3,
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig: 132 m2,
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban: 132 m2
Rekonstrukciós munkák a Várkonyi István utcában:
geodéziai bemérés, kitűzés: 2 nap, Közmű feltárása kézi erővel: 3,4 m3,
Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III.: 2,4 m3,
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig Szennyvíz csatorna nyomvonalán: 166,3 m3,
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel Szennyvíz csatorna nyomvonalán: 87,5 m3,
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza: 30,384 m3,
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészkő és Dolomit, Polgárdi: 92,4 m3,
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%: 122,78 m3,
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%: 87,5 m3,
Simító hengerlés, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél: 985 m2,
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel: 78,84 m3,
Bontott aszfalt felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítása, 5 km-en belüli Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanra: 39,4 m3,
Fejtett föld depóniába rendezése Önkormányzati kezelésben lévő ingatlanon: 78,84 m3,
Bontott aszfalt depóniába rendezése Önkormányzati kezelésben lévő ingatlanon: 39,4 m3,
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása, 5 km-en belüli Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanra: 78,84 m3,
Szennyvíz akna fedlap szintbeállító gyűrű rögzítése betonozással, C16/20 kavicsbeton keverékkel: 3,375 m3,
Kör alakú öntöttvas aknafedlap cseréje, szennyvíz csatorna hálózaton: 6 db,
Kör alakú szennyvíz aknafedlap szintbehelyezése, szintbeállító gyűrű elhelyezésével: 6 db,
(A részletes további adatok a közbeszerzési dokumentációban találhatóak.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18995 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: C/40898-21/2019 Rész száma: 2 Elnevezés: Rekonstrukciós munkák a Vadász és Várkonyi utcában
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "FLASZTER" Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51239286
Postai cím: Szelei Út 21
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: flaszterkft@gmail.com
Telefon: +36 209857686
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 53312425
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40227337
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
További tárgyak:45233223-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Cegléd, belterület Vadász utca (4006 hrsz), Bede utca (4656/1 hrsz), Várkonyi István utca (6750 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rekonstrukciós munkák a Vadász utcában:
geodéziai bemérés, kitűzés: 2 nap, Közmű feltárása kézi erővel: 3,4 m3,
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig Szennyvíz csatorna: 78,3 m3,
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészkő és Dolomit, Polgárdi: 33,48 m3
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%: 33,47 m3,
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%: 90,13 m3,
Simító hengerlés, gépi erővel: 972 m2,
Bontott aszfalt felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítása, 5 km-en belüli Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanra: 38,88 m3,
Bontott aszfalt depóniába rendezése Önkormányzati kezelésben lévő ingatlanon: 38,88 m3,
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása, 5 km-en belüli Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanra: 81,2 m3,
Szennyvíz akna fedlap szintbeállító gyűrű rögzítése betonozással, C16/20 kavicsbeton keverékkel: 7,8 m3,
Kör alakú öntöttvas aknafedlap cseréje, szennyvíz csatorna hálózaton: 7 db,
Kör alakú szennyvíz aknafedlap szintbehelyezése, szintbeállító gyűrű elhelyezésével: 7 db,
Víznyelős aknafedlap szintbehelyezése, szintbeállító gyűrű elhelyezése: 10 db,
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig: 972 m2,
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban: 972 m2,
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 kötő, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel: 34,65 m3,
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal: 44,16 m3,
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 3,0 cm vastagságig, 200 m²-nél nagyobb felületen: 228 m2,Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, AC 22 kötő, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel: 228 m2,
Bitumen szalag beépítése beégetéssel a meglévő és az új aszfaltburkolat közé: 356 m,
Önkormányzati kezelésű út forgalomkorlátozás kialakítása, forgalomkorlátozó-munkavégzést jelző táblák kihelyezésével: 1 tétel,
Meglévő föld alatti tűzcsap cseréje szerelvényeivel és elzárójával együtt kitörésbiztos föld feletti tűzcsapra, DN 100 Kitörésbiztos föld feletti tűzcsap, QN-idom, tolózár és csapszekrény, DN 100: 1 db,
Átjáró gyalogos forgalom részére: 6 m2,
Simító hengerlés, gépi erővel: 132 m2,
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel: 2,41 m3,
Bontott aszfalt felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítása, 5 km-en belüli Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanra: 5,3 m3,
Fejtett föld depóniába rendezése Önkormányzati kezelésben lévő ingatlanon: 2,41 m3,
Bontott aszfalt depóniába rendezése Önkormányzati kezelésben lévő ingatlanon: 5,3 m3,
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása, 5 km-en belüli Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanra: 2,41 m3,
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig: 132 m2,
Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban: 132 m2
Rekonstrukciós munkák a Várkonyi István utcában:
geodéziai bemérés, kitűzés: 2 nap, Közmű feltárása kézi erővel: 3,4 m3,
Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III.: 2,4 m3,
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig Szennyvíz csatorna nyomvonalán: 166,3 m3,
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel Szennyvíz csatorna nyomvonalán: 87,5 m3,
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza: 30,384 m3,
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészkő és Dolomit, Polgárdi: 92,4 m3,
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%: 122,78 m3,
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%: 87,5 m3,
Simító hengerlés, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél: 985 m2,
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel: 78,84 m3,
Bontott aszfalt felrakása szállítóeszközre, géppel, elszállítása, 5 km-en belüli Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanra: 39,4 m3,
Fejtett föld depóniába rendezése Önkormányzati kezelésben lévő ingatlanon: 78,84 m3,
Bontott aszfalt depóniába rendezése Önkormányzati kezelésben lévő ingatlanon: 39,4 m3,
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása, 5 km-en belüli Önkormányzat kezelésében lévő ingatlanra: 78,84 m3,
Szennyvíz akna fedlap szintbeállító gyűrű rögzítése betonozással, C16/20 kavicsbeton keverékkel: 3,375 m3,
Kör alakú öntöttvas aknafedlap cseréje, szennyvíz csatorna hálózaton: 6 db,
Kör alakú szennyvíz aknafedlap szintbehelyezése, szintbeállító gyűrű elhelyezésével: 6 db,
(A részletes további adatok a közbeszerzési dokumentációban találhatóak.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38608848
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "FLASZTER" Mélyépítő, Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51239286
Postai cím: Szelei Út 21
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
E-mail: flaszterkft@gmail.com
Telefon: +36 209857686
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 53312425
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vadász utcában (4006 hrsz), történő kivitelezési során az alapréteg terheléses vizsgálata alapján derült fény arra, hogy a vizsgált csatorna nyomvonal korábban feltöltött rétegének terhelhetősége meghaladja az előírt tömörséget, tehát nem szorul cserére. A fentiek alapján az elmaradó munkatételek a következők: munkaárok földkiemelése 93 m3; földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba 90,13 m3; Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból 31,3 m3; Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, zúzottkőből 61,69 m3; Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 93 m3; Fejtett föld depóniába rendezése 81,2 m3; Fejtett föld felrakása szállítóeszközre 81,2 m3. Az elmaradt munkák nettó értéke 2.719.729,- Ft. Ugyanakkor az aszfaltozás nyomvonalában összesen 228 m2 felületen további 3 cm vastagságban le kell marni a meglévő aszfaltfelületet azok tönkremenetele miatt, és a kopóréteg elhelyezése előtt alsó aszfaltréteget kell húzni szintén 3 cm vastagságban. A felmerült műszaki változások miatt a Vállalkozó által benyújtott költségkimutatást Megrendelő elfogadta. A pótmunka értéke költségvetési tételek (aszfalt marás, mart aszfalt szállítása, depózása, alsó aszfaltréteg készítése) alapján nettó 1.101.240,- Ft. A fentiek miatt az eredeti vállalkozási díj nettó 1.618.489 Ft-tal csökken nettó 40.227.337 Ft-ról nettó 38.608.848 Ft-ra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vadász utcában (4006 hrsz), történő kivitelezési során az alapréteg terheléses vizsgálata alapján derült fény arra, hogy a vizsgált csatorna nyomvonal korábban feltöltött rétegének terhelhetősége meghaladja az előírt tömörséget, tehát nem szorul cserére. A fentiek alapján az elmaradó munkatételek jelentkeztek. (A hirdetmény VI.2.1 pontjában részletezve.)
Az elmaradt munkák nettó értéke 2.719.729,- Ft. Ugyanakkor az aszfaltozás nyomvonalában összesen 228 m2 felületen további 3 cm vastagságban le kell marni a meglévő aszfaltfelületet azok tönkremenetele miatt, és a kopóréteg elhelyezése előtt alsó aszfaltréteget kell húzni szintén 3 cm vastagságban. A felmerült műszaki változások miatt a Vállalkozó által benyújtott költségkimutatást Megrendelő elfogadta. A pótmunka értéke költségvetési tételek (aszfalt marás, mart aszfalt szállítása, depózása, alsó aszfaltréteg készítése) alapján nettó 1.101.240,- Ft. A fentiek miatt az eredeti vállalkozási díj nettó 1.618.489 Ft-tal csökken.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 40227337 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 38608848 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben