Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/230
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.29.
Iktatószám:23114/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baló Julianna Réka
Telefon: +36 14633298
E-mail: balo.julianna@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.bme.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BME Balatonfüredi tudáscentrum kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001141032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. Alapmennyiség (normál tételek):
A BME Balatonfüredi Tudáscentrumának kivitelezése.
A közbeszerzés tárgyát jelentő „BME Balatonfüredi Tudáscentrum” egy olyan kétszintes felsőoktatási épület lesz, melynek nettó hasznos alapterülete (földszint + emelet) 1894 m2.
Az épület vasbeton vázas, lapostetős, amelyben a tetőfelület bruttó teljes területe 1371 m2.
A tervezett építménymagasság: 7,45 m.
Az épületben 2 db, egyenként 97,96 m2 előadó terem, valamint 6 db oktatóterem, 2 db közösségi tér, 4 db számítógép labor, 4 db tárgyaló helyiség, 3 db oktatói szoba, valamint 4 db iroda, WC helyisé-gek és egyéb kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra.
Az épület gázellátása 100 kW teljesítményű kondenzációs gázkazánnal történik, G25 gázmérővel és 124 fm csövezéssel.
Komplett erősáramú hálózat külső kábelezése 2085 fm, míg a belső kábelezések, vezetékezések hosz-sza 19.130 fm, továbbá a gyengeáramú hálózat kábelezése 2465 fm-t tesz ki. Emellett kialakításra kell kerüljön egy komplett, 33 kW-os napelemes rendszer és egy elektromos autók töltésére alkalmas 22 kW-os autótöltő.
A tűzjelző rendszer 85 db optikai füstérzékelőből, míg a vagyonvédelmi rendszer 39 db érzékelőből áll a hozzá kapcsolódó kábelezéssel. Az adatátviteli hálózat 276 db végpontból kell álljon.
2 db akadálymentes parkoló, valamint 1 db akadálymentes vizesblokk szintén része a kivitelezésnek, ahogy 38 db utánvilágító jelző és menekülési irányt mutató tábla elhelyezése is.
Folyadékhűtős hőszivattyús fűtő-hűtő rendszer teljesítménye 435kW. A hővisszanyerős szellőző rendszer csövezéssel, automatikával kompletten 4db 700lm3/órás központi géppel kell kiépítésre kerüljön.
II. Opció mennyiségének meghatározása a II.2.10) pontban.
A részletes feladatokat a jelen felhívás mellékletét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20467 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/12/06
Helyesen:
2019/12/10
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja továbbá Közbeszerzési Dokumentumok részét képező
- Műszaki Leírást,
- Árazatlan költségvetést
- Szerződés tervezet.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben