Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:23123/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mezőkövesd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63319457
Postai cím: Mátyás király Út 112
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pázmándi Tamás
Telefon: +36 49511535
E-mail: kozbeszerzes@mezokovesd.hu
Fax: +36 49511535
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari park mélyépítés munkái
Hivatkozási szám: EKR001426962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett kivitelezés 3 területen valósul meg. Ezen területek a következők:
„A” terület: repülőtér melletti terület 20 ha-os része: Útfelújítás, építés: 33111Mezőkövesd II bekötőút és a 3303. j. Mezőkövesd-Szentistván összekötő út csatlakozásától induló és kb 1700 m-en keresztül ÉK-i irányba tartó, meglévő betontáblás út, továbbá a szakasz végén lévő meglévő csomóponttól jobbra 150 m-es hosszúságú betontáblás felújítási szakaszán
„B” terület: volt laktanya 10 ha-os része: 900 méteren készül új burkokat a már meglévő úton
„C” terület: A,B,C területeken közvilágítás kiépítése
„A” terület:
Útfelújítás / építés:
33111 Mezőkövesd II bekötőút és a 3303 j. Mezőkövesd-Szentistván összekötő út
csatlakozásától induló és kb.1700m-en keresztül ÉK-i irányba tartó, meglévő betontáblás utat, továbbá a szakasz végén lévő meglévő csomóponttól jobbra 150m hosszúságú betontáblás felújítási szakaszt tartalmaz.
Az út felépítése:
B terhelési osztály (meglévő betonburkolatra való építés)
- 4 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg
- 10 cm AC 22 kötő (F) kopóréteg
- AC 11 kopó (kiegyenlítőrétegként építve)
- meglévő betonburkolat (berepesztéssel feszültségmentesítve, aszfaltrács terítéssel)
B terhelési osztály (szélesítés esetén)
- 4 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg
- 10 cm AC 22 kötő (F) kopóréteg
- AC 11 kopó (kiegyenlítőrétegként építve)
- 20 cm CKt-4 cementstabilizációs alapréteg (berepesztéssel feszültségmentesítve, aszfaltrács
terítéssel)
- 20 cm fagyvédőréteg
Padka: A Bekötő út bal oldalán
1,25 m széles padka nemesített padka, míg a jobb oldalon 4,25m széles, szélesített nemesített padka készül. Padka felépítése:
Tervezett stabilizált padka:
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció
Tervezett stabilizált padka (szélesítés esetén):
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció
- padkafeltöltés
- 20 cm fagyvédőréteg

„B” terület útfelújítás: 900 méteren készül új burkolat a már meglévő úton.
Az út felépítése:
B terhelési osztály (meglévő betonburkolatra való építés)
- 4 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg
- 10 cm AC 22 kötő (F) kopóréteg
- AC 11 kopó (kiegyenlítőrétegként építve)
- meglévő betonburkolat (berepesztéssel feszültségmentesítve, aszfaltrács terítéssel)
Vízellátás: Mind a három területen összesen: 8.524fm hosszban épül új vízvezeték Vezeték anyaga és átmérője: D315 PE100SDR11, ezen a hálózaton összesen: 12db csomópont (leágazás átmérője és anyaga D110 PE) és 4db tűzcsap épül ki. A kiépítés során szükség lesz az M3 autópálya irányított átfúrására.
Szennyvízellátás: teljes hálózat hossza: 6.682fm ez az alábbiak szerint alakul: SZNY-1-0-0: D 250 PE80 1701 m. Épül az „A” területen lévő II. jelű átemelőtől az I. jelű központi átemelőig. B első gyűjtőhálózat DN 200 KGPVC 150 m. SZNY-2-0-0: D 250 PE80 3330 m. Épül az I. jelű átemelőtől a szennyvíztelepig. SZNY-3-0-0: D 110 PE80 1441 m. Épül a „B” jelű III. jelű átemelőtől a központi I. átemelőig. A „C” jelű iparterületen épül az SZNY 4-0-0 D90 PE nyomóvezeték 210 m hosszon
A projekt kivitelezése során épül 3db szennyvíz átemelő is.
ÁE-1 jelű: 120 m3/h névleges hidraulikai kapacitás.
P(motor)=2,2 kW. (Qnévl=120 m3/h, Qmax=200 m3/h).
A szivattyú akna tároló térfogata 12 m3.
ÁE-2 jelű: szállító teljesítménye a beépített frekvencia szabályozók révén 120-174 m3/h
között változtatható. A beépítésre kerülő szennyvíz búvárszivattyúk (1 db üzemelő + 1 db melegtartalék)
Az átemelő akna hasznos víztérfogata 20 m3.
ÁE-3 jelű: 50 m3/h névleges (Qmax=70 m3/h)
hidraulikai kapacitás, P(motor)=2,2 kW. A szivattyú akna tároló térfogata 7,0 m3.
A szennyvíz tisztító telepen megépítésre kerül egy rács-homokfogó.
A területen térburkolat van, amely el lesz bontva. Ugyancsak elbontásra kerül egy
meglévő tisztítóakna és egy szerelvényakna, az érintett közművek pedig ki lesznek váltva.
Az alépítmény vasbeton szerkezet ami 9x6,7m és 2,8m magas. A tetejére kerül egy tüzihorganyzott acélszerkezet. Az acélszerkezet HEA140 és IPE200 szelvényekből készülnek. Tető Z150 szelemenre kerülő LTP45 trapézlemez. Oldalfalburkolatot nem kap.
Csapadékvíz elvezetés:
Épül összesen:
350 m 1700 mm spirálkorcolt acélcső csatorna
340 m 100 cm talpas betoncső csatorna
3316 m burkolt árok
1241 m földmedrű árok
Elektromosság:
Erősáramú hálózatot szükséges kiépíteni a kivitelezési területeken a szennyvíz átemelők és a szennyvíztelep számára.
Szükséges elektromos igény:
EA01 átemelő számára:
Beépített villamos teljesítmény:14,37kW
Csatlakozási villamos teljesítmény: 14,73kW
Csatlakozási áramérték: 3x40A
EA02 átemelő számára:
Beépített villamos teljesítmény:37,37kW
Csatlakozási villamos teljesítmény: 37,37kW
Csatlakozási áramérték: 3x100A
EA03 átemelő számára:
Beépített villamos teljesítmény:15,57kW
Csatlakozási villamos teljesítmény: 15,57kW
Csatlakozási áramérték: 3x40A
Szennyvíz telep épülete:
Homokfogó és gépirács berendezés: 5kWx2db
Villamos sínfűtés: 1,4kW
Egyéb(dugaljak): 5kW
Összesen: 22,4kW
A,B,C területeken közvilágítás kiépítése általános előírás:
Lámpaoszlopok, lámpakarok:
Elrendezése: egyoldali
Átlagos osztásköz: ~30fm
Védettsége IP66
Fényforások száma típusa: 1db SON-T 70W
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
Az elvégzendő munka építési engedély köteles tevékenység.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra ajánlatkérő felhívja a figyelmet.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22399 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára az EKR rendszerben létrehozott formanyomtatvány alkalmazásával.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
5. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásoka az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.
7. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart.
9. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
10. Ajánlattevőknek a Kbt. 134. § (6) bekezdés szerint jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatukban nyilatkozniuk kell.
11. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan nyilatkozni kell.
12. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 200.000.000,-Ft/káresemény, 500.000.000,-Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
13. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. Valamint az ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell a környezetvédelmi hatóság engedélyét, annak igazolására, hogy jogosult útépítési tevékenység végzésére.
14. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
15. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
16. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
17. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
18. Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
19. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
20. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).
21. Abban az esetben, ha az eljárás során, Ajánlattevő a szakemberek, és a referencia vonatkozásában igénybe veszi más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből egyértelműen megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelőlt kapacitást nyújtó kerül bevonásra a teljesítéshez szükséges mértékben
A közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113).Továbbiak a közbesz dokumentumban
Helyesen:
1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára az EKR rendszerben létrehozott formanyomtatvány alkalmazásával.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
5. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásoka az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.
7. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart.
9. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
10. A Kbt. 134. § (6) bekezdés szerinti teljesítési és jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkozni kell az ajánlatban.
11. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan nyilatkozni kell.
12. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 200.000.000,-Ft/káresemény, 500.000.000,-Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
13. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést.
14. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
15. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
16. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
17. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
18. Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
19. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
20. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).
21. Abban az esetben, ha az eljárás során, Ajánlattevő a szakemberek, és a referencia vonatkozásában igénybe veszi más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből egyértelműen megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelőlt kapacitást nyújtó kerül bevonásra a teljesítéshez szükséges mértékben
22. A közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kisely Alexandra (lajstromszám: 00113).Továbbiak a közbesz dokumentumban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben