Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23128/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest (a műszaki lerásban foglaltak szerint);Budapest (a műszaki lerásban foglaltak szerint);Budapest (a műszaki lerásban foglaltak szerint);Budapest (a műszaki lerásban foglaltak szerint);Budapest (a műszaki lerásban foglaltak szerint);Budapest (a műszaki leírásban foglaltak szerint)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41992711
Postai cím: Pesti Út 165
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bánóczi Zoltán
Telefon: +36 12533308
E-mail: kozbeszerzes.onk@rakosmente.hu
Fax: +36 12533541
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rakosmente.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.rakosmente.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: OKJ szerinti képzések szervezése és lebonyolítása
Hivatkozási szám: EKR000745712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében OKJ szerinti képzések szervezése és lebonyolítása 6 ajánlati részben:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata szociális célú városrehabilitációs pályázatot valósít meg konzorciumi formában (pályázati azonosítószám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007) a 2017-2021 közötti időszakban.
A lakhatást, a foglalkoztatást, a közösségfejlesztést és a közbiztonság fejlesztését célzó projekt szoft programelemeihez kapcsolódó célok eléréséhez a célterületi lakosság számára lehetőséget biztosít munkaerőpiaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.
A projekt akcióterülete Budapest XVII. kerületének Pesti út menti panelövezetében található, mely a Pesti út 27-29., a Pesti út 37-39., az Újlak utca 17-21., a Kis utca 3., és a Kis utca 2-8. lakótömbökre kiterjedő krízis és veszélyeztetett terület. A képzések résztvevői az akcióterület lakosai.
Tárgyi eljárást megindító felhívás tárgyát képező szakképesítések száma mindösszesen 6 ajánlati részben az alábbi résztvevői létszámokkal:

1. ajánlati rész:
A szakképesítés/részszakképesítés azonosító száma: 32 140 01, megnevezése: Óvodai dajka, szakmacsoport: 3, résztvevői létszám: 18 fő.
2. ajánlati rész:
- A szakképesítés/részszakképesítés azonosító száma: 54 344 01, megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző, szakmacsoport:15, résztvevői létszám: 8 fő, valamint
- a szakképesítés/részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04, megnevezése: Pénzügyi ügyintéző, szakmacsoport:15, résztvevői létszám: 3 fő.
3. ajánlati rész:
A szakképesítés/részszakképesítés azonosító száma: 31 341 05, megnevezése: Élelmiszer-, vegyiáru eladó, szakmacsoport:17, résztvevői létszám: 13 fő.
4. ajánlati rész:
A szakképesítés/részszakképesítés azonosító száma: 34 811 01, megnevezése: Cukrász, szakmacsoport:18, résztvevői létszám: 8 fő.
5. ajánlati rész:
A szakképesítés/részszakképesítés azonosító száma: 52 862 01, megnevezése: Munkavédelmi technikus, szakmacsoport: 19, résztvevői létszám: 6 fő.
6. ajánlati rész:
A szakképesítés/részszakképesítés azonosító száma: 34 523 02, megnevezése: Számítógép-szerelő, karbantartó, szakmacsoport: 7, résztvevői létszám: 4 fő.
Ajánlatkérő által valamennyi ajánlati rész vonatkozásában opciós mennyiség is meghatározásra kerül jelen eljárást megindító felhívásban!
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Óvodai dajka (32 140 01) képzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest (a műszaki lerásban foglaltak szerint)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Óvodai dajka (32 140 01) képzés szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az eljárást megindító felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) főszabályai szerint történik. Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
Az 1. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A szakképesítés azonosító száma: 32 140 01/Szakmacsoport: 3. Oktatás/ Szakképesítés megnevezése: Óvodai dajka/ Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 320-420 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség/ Résztvevői létszám: 18 fő.
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5. Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzés elméleti részének oktatását Budapest XVII. kerületében szükséges nyertes ajánlattevőnek biztosítania, vagy a XVII. kerület rákoskeresztúri városközponttól maximum egy db nappali BKK vonaljárattal megközelíthető fővárosi területen úgy szükséges nyertes ajánlattevőnek biztosítania, hogy az elméleti képzés helyszíne a XVII. kerület rákoskeresztúri városközpontot érintő BKK vonaljárat megállójától számítva 500 méter sugarú körön belül helyezkedjen el.
A gyakorlati képzés helyszíne minden esetben Budapest főváros területén helyezkedjék el. A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie.
A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő képzési helyszín(ek)en és tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.M/2.1.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata (lsd. AF.II.2.10.pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Képzés díja egy főre (lsd. AF.II.2.10.pont) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlatkérő kiköti a jelen felhívásban közölt, tárgyi közbeszerzési eljárás 1. ajánlati részére vonatkozó résztvevői létszámtól 4 fővel pozitív irányban (+4 fő) történő opciós lehívás lehetőségét. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét írásban jelzi nyertes Ajánlattevő részére, legkésőbb az első képzési napig.
II.2.5) Értékelési szempontok pontos meghatározása az 1. ajánlati tekintetében:
1. Képzés részvételi díja egy főre összesen (nettó Ft/fő) Súlyszám: 90
2. Az M/2.1.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Óvodai dajka (32 140 01) vagy azzal egyenértékű képzés tartása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap)
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Pénzügyi-számviteli és pénzügyi ügyintéző képzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest (a műszaki lerásban foglaltak szerint)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01) és Pénzügyi ügyintéző (51 344 04) képzés szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az eljárást megindító felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) főszabályai szerint történik. Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
A 2. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A szakképesítés azonostó száma: 54 344 01/Szakmacsoport: 15. Közgazdaság/ Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 960-1440 óra/ Iskolai előképzettség: érettségi végzettség / Résztvevői létszám: 8 fő, valamint
a részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04/ Szakmacsoport: 15. Közgazdaság/ Részszakképesítés megnevezése: Pénzügyi ügyintéző /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 160-240 óra/ Iskolai előképzettség: érettségi végzettség / Résztvevői létszám: 3 fő.
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5. Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzés elméleti részének oktatását Budapest XVII. kerületében szükséges nyertes ajánlattevőnek biztosítania, vagy a XVII. kerület rákoskeresztúri városközponttól maximum egy db nappali BKK vonaljárattal megközelíthető fővárosi területen úgy szükséges nyertes ajánlattevőnek biztosítania, hogy az elméleti képzés helyszíne a XVII. kerület rákoskeresztúri városközpontot érintő BKK vonaljárat megállójától számítva 500 méter sugarú körön belül helyezkedjen el.
A gyakorlati képzés helyszíne minden esetben Budapest főváros területén helyezkedjék el. A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie.
A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő képzési helyszín(ek)en és tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint. A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.M/2.2.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata (lsd. AF.II.2.10.pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Képzések díja mindösszesen(lsd. AF.II.2.10.pont) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlatkérő kiköti a jelen felhívásban közölt, tárgyi közbeszerzési eljárás 2. ajánlati részére vonatkozó résztvevői létszámtól a Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés esetén 2 fő pozitív irányban történő opciós lehívás lehetőségét. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét írásban jelzi nyertes Ajánlattevő részére, legkésőbb az első képzési napig.
II.2.5) Értékelési szempontok pontos meghatározása a 2. ajánlati tekintetében:
1. Képzések részvételi díja mindösszesen (azaz a képzések részvételi díjának teljes (opció nélküli) létszám mennyiséggel megszorzott mindösszesen ára) (nettó Ft) Súlyszám: 90
2. Az M/2.2.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01) és/vagy Pénzügyi ügyintéző (51 344 04) vagy azzal egyenértékű képzések tartása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap) Súlyszám: 10
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Élelmiszer-, vegyi áru eladó (31 341 05) képzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest (a műszaki lerásban foglaltak szerint)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Élelmiszer-, vegyiáru eladó (31 341 05) képzés szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az eljárást megindító felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) főszabályai szerint történik. Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
A 3. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A szakképesítés azonosító száma: 31 341 05/Szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció/ Részszakképesítés megnevezése: Élelmiszer-, vegyiáru eladó /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 240-480 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában / Résztvevői létszám: 13 fő.
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5. Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzés elméleti részének oktatását Budapest XVII. kerületében szükséges nyertes ajánlattevőnek biztosítania, vagy a XVII. kerület rákoskeresztúri városközponttól maximum egy db nappali BKK vonaljárattal megközelíthető fővárosi területen úgy szükséges nyertes ajánlattevőnek biztosítania, hogy az elméleti képzés helyszíne a XVII. kerület rákoskeresztúri városközpontot érintő BKK vonaljárat megállójától számítva 500 méter sugarú körön belül helyezkedjen el.
A gyakorlati képzés helyszíne minden esetben Budapest főváros területén helyezkedjék el. A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie.
A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő képzési helyszín(ek)en és tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.M/2.3.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata (lsd. AF.II.2.10.pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Képzés díja egy főre (lsd. AF.II.2.10.pont) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlatkérő kiköti a jelen felhívásban közölt, tárgyi közbeszerzési eljárás 3. ajánlati részére vonatkozó résztvevői létszámtól 3 fővel pozitív irányban (+3 fő) történő opciós lehívás lehetőségét. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét írásban jelzi nyertes Ajánlattevő részére, legkésőbb az első képzési napig.
II.2.5) Értékelési szempontok pontos meghatározása a 3. ajánlati tekintetében:
1. Képzés részvételi díja egy főre összesen (nettó Ft/fő) Súlyszám: 90
2.Az M/2.3.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Élelmiszer-, vegyiáru eladó (31 341 05) vagy azzal egyenértékű képzés tartása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap) Súlyszám: 10
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Cukrász (34 811 01) képzés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest (a műszaki lerásban foglaltak szerint)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Cukrász (34 811 01) képzés szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az eljárást megindító felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) főszabályai szerint történik. Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
A 4. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A szakképesítés azonosító száma: 34 811 01/ Szakmacsoport: 18. Vendéglátás-turisztika/ Szakképesítés megnevezése: Cukrász /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 960-1440 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/ Résztvevői létszám: 8 fő.
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5. Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzés elméleti részének oktatását Budapest XVII. kerületében szükséges nyertes ajánlattevőnek biztosítania, vagy a XVII. kerület rákoskeresztúri városközponttól maximum egy db nappali BKK vonaljárattal megközelíthető fővárosi területen úgy szükséges nyertes ajánlattevőnek biztosítania, hogy az elméleti képzés helyszíne a XVII. kerület rákoskeresztúri városközpontot érintő BKK vonaljárat megállójától számítva 500 méter sugarú körön belül helyezkedjen el.
A gyakorlati képzés helyszíne minden esetben Budapest főváros területén helyezkedjék el. A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie.
A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő képzési helyszín(ek)en és tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.M/2.4.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata (lsd. AF.II.2.10.pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Képzés díja egy főre (lsd. AF.II.2.10.pont) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlatkérő kiköti a jelen felhívásban közölt, tárgyi közbeszerzési eljárás 4. ajánlati részére vonatkozó résztvevői létszámtól 2 fővel pozitív irányban (+2 fő) történő opciós lehívás lehetőségét. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét írásban jelzi nyertes Ajánlattevő részére, legkésőbb az első képzési napig.

II.2.5) Értékelési szempontok pontos meghatározása a 4. ajánlati tekintetében:
1. Képzés részvételi díja egy főre összesen (nettó Ft/fő) Súlyszám: 90
2. Az M/2.4.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Cukrász (34 811 01) vagy azzal egyenértékű képzés tartása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap) Súlyszám: 10
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Munkavédelmi technikus (52 862 01) képzés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest (a műszaki lerásban foglaltak szerint)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Munkavédelmi technikus (52 862 01) képzés szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az eljárást megindító felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) főszabályai szerint történik. Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
Az 5. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A szakképesítés azonosító száma: 52 862 01/ Szakmacsoport: 19. Egyéb szolgáltatások/ Szakképesítés megnevezése: Munkavédelmi technikus /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 240-360 óra/ Iskolai előképzettség: érettségi végzettség Résztvevői létszám: 6 fő.
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5. Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzés elméleti részének oktatását Budapest XVII. kerületében szükséges nyertes ajánlattevőnek biztosítania, vagy a XVII. kerület rákoskeresztúri városközponttól maximum egy db nappali BKK vonaljárattal megközelíthető fővárosi területen úgy szükséges nyertes ajánlattevőnek biztosítania, hogy az elméleti képzés helyszíne a XVII. kerület rákoskeresztúri városközpontot érintő BKK vonaljárat megállójától számítva 500 méter sugarú körön belül helyezkedjen el.
A gyakorlati képzés helyszíne minden esetben Budapest főváros területén helyezkedjék el. A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie.
A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő képzési helyszín(ek)en és tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.M/2.5.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata (lsd.AF.II.2.10.pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Képzés díja egy főre (lsd. AF.II.2.10.pont) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlatkérő kiköti a jelen felhívásban közölt, tárgyi közbeszerzési eljárás 5. ajánlati részére vonatkozó résztvevői létszámtól 1 fővel pozitív irányban (+1 fő) történő opciós lehívás lehetőségét. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét írásban jelzi nyertes Ajánlattevő részére, legkésőbb az első képzési napig.
II.2.5) Értékelési szempontok pontos meghatározása az 5. ajánlati tekintetében:
1. Képzés részvételi díja egy főre összesen (nettó Ft/fő) Súlyszám: 90
2. Az M/2.5.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Munkavédelmi technikus (52 862 01) vagy azzal egyenértékű képzés tartása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap) Súlyszám: 10
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02) képzés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest (a műszaki leírásban foglaltak szerint)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02) képzés szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az eljárást megindító felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) főszabályai szerint történik. Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
A 6. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A szakképesítés azonosító száma: 34 523 02/ Szakmacsoport: 7. Informatika/ Szakképesítés megnevezése: Számítógép-szerelő, -karbantartó/ Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 800-1000 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az Informatika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. Résztvevői létszám: 4 fő.
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5. Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzés elméleti részének oktatását Budapest XVII. kerületében szükséges nyertes ajánlattevőnek biztosítania, vagy a XVII. kerület rákoskeresztúri városközponttól maximum egy db nappali BKK vonaljárattal megközelíthető fővárosi területen úgy szükséges nyertes ajánlattevőnek biztosítania, hogy az elméleti képzés helyszíne a XVII. kerület rákoskeresztúri városközpontot érintő BKK vonaljárat megállójától számítva 500 méter sugarú körön belül helyezkedjen el.
A gyakorlati képzés helyszíne minden esetben Budapest főváros területén helyezkedjék el. A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie.
A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő képzési helyszín(ek)en és tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.M/2.6.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata (lsd.AF.II.2.10.pont) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Képzés díja egy főre (lsd. AF.II.2.10.pont) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlatkérő kiköti a jelen felhívásban közölt, tárgyi közbeszerzési eljárás 6. ajánlati részére vonatkozó résztvevői létszámtól 1 fővel pozitív irányban (+1 fő) történő opciós lehívás lehetőségét. Ajánlatkérő erre vonatkozó igényét írásban jelzi nyertes Ajánlattevő részére, legkésőbb az első képzési napig.

II.2.5) Értékelési szempontok pontos meghatározása a 6. ajánlati tekintetében:
1. Képzés részvételi díja egy főre összesen (nettó Ft/fő) Súlyszám: 90
2. Az M/2.6.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02) vagy azzal egyenértékű képzés tartása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap) Súlyszám: 10
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19249 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Óvodai dajka (32 140 01) képzés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tárgyi közbeszerzési eljárás I. ajánlati része a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a – Kbt. 75. § (4) bekezdésében foglaltak szerint igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. (5000 Szolnok, Szapáry utca 6.) ajánlattevővel.
Az Ajánlatkérő részére rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke az I. ajánlati rész vonatkozásában összesen nettó 3.600.000,- Ft, míg a Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. (5000 Szolnok, Szapáry utca 6.) ajánlattevő ajánlati ára (Képzés részvételi díja egy főre összesen (nettó Ft/fő):) nettó 319.000,- Ft/fő, azaz a szerződés alapmennyiségre (18 fő) vonatkozó összára nettó 5.742.000,- Ft.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99782995
Postai cím: Szapáry Utca 6.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10264450216

Hivatalos név: OKTÁV Továbbképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32449471
Postai cím: Wesselényi Utca 35-39.
Város: Esztergom-Kertváros
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11181633211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Pénzügyi-számviteli és pénzügyi ügyintéző képzés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tárgyi közbeszerzési eljárás II. ajánlati része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OKTÁV Továbbképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32449471
Postai cím: Wesselényi Utca 35-39.
Város: Esztergom-Kertváros
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11181633211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Élelmiszer-, vegyi áru eladó (31 341 05) képzés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tárgyi közbeszerzési eljárás III. ajánlati része a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a – Kbt. 75. § (4) bekezdésében foglaltak szerint igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. (5000 Szolnok, Szapáry utca 6.) ajánlattevővel.
Az Ajánlatkérő részére rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke a III. ajánlati rész vonatkozásában összesen nettó 1.755.000,- Ft, míg a Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. (5000 Szolnok, Szapáry utca 6.) ajánlattevő ajánlati ára (Képzés részvételi díja egy főre összesen (nettó Ft/fő):) nettó 328.000,- Ft/fő, azaz a szerződés alapmennyiségre (13 fő) vonatkozó összára nettó 4.264.000,- Ft.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OKTÁV Továbbképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32449471
Postai cím: Wesselényi Utca 35-39.
Város: Esztergom-Kertváros
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11181633211

Hivatalos név: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99782995
Postai cím: Szapáry Utca 6.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10264450216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Cukrász (34 811 01) képzés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tárgyi közbeszerzési eljárás IV. ajánlati része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OKTÁV Továbbképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32449471
Postai cím: Wesselényi Utca 35-39.
Város: Esztergom-Kertváros
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11181633211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Munkavédelmi technikus (52 862 01) képzés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tárgyi közbeszerzési eljárás V. ajánlati része eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OKTÁV Továbbképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32449471
Postai cím: Wesselényi Utca 35-39.
Város: Esztergom-Kertváros
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11181633211

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Számítógép-szerelő, karbantartó (34 523 02) képzés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Tárgyi közbeszerzési eljárás VI. ajánlati része a Kbt. 75. § (2) bekezdésének b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy a – Kbt. 75. § (4) bekezdésében foglaltak szerint igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. (5000 Szolnok, Szapáry utca 6.) ajánlattevővel.
Az Ajánlatkérő részére rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke a VI. ajánlati rész vonatkozásában összesen nettó 2.112.000,- Ft, míg a Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. (5000 Szolnok, Szapáry utca 6.) ajánlattevő ajánlati ára (Képzés részvételi díja egy főre összesen (nettó Ft/fő):) nettó 2.040.000,- Ft/fő, azaz a szerződés alapmennyiségre (4 fő) vonatkozó összára nettó 8.160.000,- Ft.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: OKTÁV Továbbképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32449471
Postai cím: Wesselényi Utca 35-39.
Város: Esztergom-Kertváros
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11181633211

Hivatalos név: Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99782995
Postai cím: Szapáry Utca 6.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10264450216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges