Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2314/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU231, HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (NYDDU 1)” elnevezésű,KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés a „Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (NYDDU 1)” elnevezésű,KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU232 A teljesítés fő helyszíne: Szentlőrinc, Szigetvár, Andocs, Nágocs, Lakócsa, Szentborbás, Potony, Tótújfalu, Csokonyavisonta, Darány,Istvándi, Ádánd, Taszár, Orci közigazgatási területe, AK, illetve nyertes AT székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 339/2014. (XII. 19.) Kr nevesített AKi feladatok ellátása érdekében a jelen közbeszerzési eljárástárgya: a „Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (NYDDU 1)” elnevezésű,KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása.
A projekthez kapcsolódó építési beruházás becsült értéke: nettó 3 669 266 330 Ft.
A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jellegű ismertetése:
Szentlőrinc:
A projekt keretében egy 900 m3/d kapacitású vastalanító, ammóniummentesítő, valamint gáztalanító komplexvízkezelő berendezés, valamint a kapcsolódó létesítmények (kezelőépület, udvartéri medencék, ülepítők,udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnek átalakításra/felújításra.
A jelenlegi, erősen leromlott állapotú, nem elegendő kapacitású (100 m3) víztorony helyett egy új, 250 m3-esvíztorony épül.
Szigetvár (-Hobol).
A projekt keretében két 1 200 m3/d kapacitású vas-, mangán és ammónium-mentesítő, valamint gáztalanítókomplex vízkezelő berendezés (Szigetvár városi vízmű, Becefa II. vízmű), valamint a kapcsolódó létesítmények(kezelőépület, udvartéri medencék, ülepítők, udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnek átalakításra/felújításra.
Tabi kistérség.
A megfelelő vízmennyiség hosszú távú és biztonságos kitermelése a zicsi, központi vízműnél kiépítendő 3 dbúj kút fúrásával válik lehetővé, valamint egy 700 m3/d kapacitású vas-mangántalanító, ammóniummmentesítőkomplex vízkezelő berendezés, valamint kapcsolódó létesítmények (kezelőépület, udvartéri medencék,ülepítők, udvartéri vezetékek) létesülnek, kerülnek átalakításra/felújításra. A Somogyacsai vízmű telep területénegy új, 10 m3- es térszíni medence épül. 12 db kút eltömedékelésre kerül.
Lakócsa.
A projekt keretében a Lakócsa-Potony-Tótújfalu rendszerhez távvezetékkel csatlakozik Szentborbás település(kiépítésre kerülő távvezeték hossza 3 469 fm). A Lakócsai vízmű területén egy 254 m3/d kapacitású vas-,mangán- és ammóniummentesítő, valamint gáztalanító komplex vízkezelő berendezés, valamint a kapcsolódólétesítmények (kezelőépület, udvartéri medencék, ülepítők, udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnekátalakításra/felújításra.
A vízellátás biztonsága érdekében 1 db új tartalék kút kiépítése szükséges, valamint a meglévő (továbbra isüzemelő) lakócsai I. sz. kút gépészeti felújítása is megtörténik.
Felújításra kerül a Szentborbási 50 m3-es víztorony, valamint a Lakócsai víztorony töltővezetéke.
Csokonyavisonta (-Rinyaújlak).
A projekt keretében egy 400 m3/d kapacitású vas-, mangántalanító, ammónium-, továbbá arzénmentesítőkomplex vízkezelő berendezés, valamint a kapcsolódó létesítmények (kezelőépület, udvartéri medencék,ülepítők, udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnek átalakításra/felújításra.
Darány-Istvándi.
A projekt keretében egy 510 m3/d kapacitású vas-, mangántalanító, ammónium, továbbá arzénmentesítőkomplex vízkezelő berendezés, valamint a kapcsolódó létesítmények (kezelőépület, udvartéri medencék,ülepítők, udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnek átalakításra/felújításra.
A projekt keretében felújításra kerül a darányi (200 m3) és az istvándi (100 m3) víztorony is.
Ádánd.
A projekt keretében Ádánd település 4 597 fm távvezeték (NA150) kiépítésével a Ságvári tároló medencénélcsatlakozik a regionális rendszerhez (vízátvétel).
Megtörténik az ádándi 150 m3-es magaslati tároló felújítása, valamint az ádándi medence elektromos ellátása.A vízátvétel kiépítése esetén a rendszer meglévő elemei közül a kutak, a 25 m3-es udvartéri medence, akezelőépület üzemen kívüli tartalékba kerülnek.
Taszár, Orci.
A projekt keretében Taszáron egy 365 m3/d, Orciban pedig egy 110 m3/d vas-, mangántalanító,ammóniummentesítő komplex vízkezelő berendezés, valamint a kapcsolódó létesítmények (kezelőépület,udvartéri medencék, ülepítők, udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnek átalakításra/felújításra.
Összes tervezett megépítésre kerülő vízközművezeték hossz: 29 065,6 fm.
Részletesen: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Nyugat - és Dél - Dunántúli ivóvízminőség - javító program 1. (NYDDU1)” elnevezésű, KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 172 - 390805

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (NYDDU 1)” elnevezésű,KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 35500000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2019.01.18.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231, HU232 A teljesítés fő helyszíne: Szentlőrinc, Szigetvár, Andocs, Nágocs, Lakócsa, Szentborbás, Potony, Tótújfalu, Csokonyavisonta, Darány,Istvándi, Ádánd, Taszár, Orci közigazgatási területe, AK, illetve nyertes AT székhelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII. 19.) Kr nevesített AKi feladatok ellátása érdekében a jelen közbeszerzési eljárástárgya: a „Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (NYDDU 1)” elnevezésű,KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység ellátása.
A projekthez kapcsolódó építési beruházás becsült értéke: nettó 3 669 266 330 Ft.
A felügyelendő építési beruházás főbb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jellegű ismertetése:
Szentlőrinc:
A projekt keretében egy 900 m3/d kapacitású vastalanító, ammóniummentesítő, valamint gáztalanító komplexvízkezelő berendezés, valamint a kapcsolódó létesítmények (kezelőépület, udvartéri medencék, ülepítők,udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnek átalakításra/felújításra.
A jelenlegi, erősen leromlott állapotú, nem elegendő kapacitású (100 m3) víztorony helyett egy új, 250 m3-esvíztorony épül.
Szigetvár (-Hobol).
A projekt keretében két 1 200 m3/d kapacitású vas-, mangán és ammónium-mentesítő, valamint gáztalanítókomplex vízkezelő berendezés (Szigetvár városi vízmű, Becefa II. vízmű), valamint a kapcsolódó létesítmények(kezelőépület, udvartéri medencék, ülepítők, udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnek átalakításra/felújításra.
Tabi kistérség.
A megfelelő vízmennyiség hosszú távú és biztonságos kitermelése a zicsi, központi vízműnél kiépítendő 3 dbúj kút fúrásával válik lehetővé, valamint egy 700 m3/d kapacitású vas-mangántalanító, ammóniummmentesítőkomplex vízkezelő berendezés, valamint kapcsolódó létesítmények (kezelőépület, udvartéri medencék,ülepítők, udvartéri vezetékek) létesülnek, kerülnek átalakításra/felújításra. A Somogyacsai vízmű telep területénegy új, 10 m3- es térszíni medence épül. 12 db kút eltömedékelésre kerül.
Lakócsa.
A projekt keretében a Lakócsa-Potony-Tótújfalu rendszerhez távvezetékkel csatlakozik Szentborbás település(kiépítésre kerülő távvezeték hossza 3 469 fm). A Lakócsai vízmű területén egy 254 m3/d kapacitású vas-,mangán- és ammóniummentesítő, valamint gáztalanító komplex vízkezelő berendezés, valamint a kapcsolódólétesítmények (kezelőépület, udvartéri medencék, ülepítők, udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnekátalakításra/felújításra.
A vízellátás biztonsága érdekében 1 db új tartalék kút kiépítése szükséges, valamint a meglévő (továbbra isüzemelő) lakócsai I. sz. kút gépészeti felújítása is megtörténik.
Felújításra kerül a Szentborbási 50 m3-es víztorony, valamint a Lakócsai víztorony töltővezetéke.
Csokonyavisonta (-Rinyaújlak).
A projekt keretében egy 400 m3/d kapacitású vas-, mangántalanító, ammónium-, továbbá arzénmentesítőkomplex vízkezelő berendezés, valamint a kapcsolódó létesítmények (kezelőépület, udvartéri medencék,ülepítők, udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnek átalakításra/felújításra.
Darány-Istvándi.
A projekt keretében egy 510 m3/d kapacitású vas-, mangántalanító, ammónium, továbbá arzénmentesítőkomplex vízkezelő berendezés, valamint a kapcsolódó létesítmények (kezelőépület, udvartéri medencék,ülepítők, udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnek átalakításra/felújításra.
A projekt keretében felújításra kerül a darányi (200 m3) és az istvándi (100 m3) víztorony is.
Ádánd.
A projekt keretében Ádánd település 4 597 fm távvezeték (NA150) kiépítésével a Ságvári tároló medencénélcsatlakozik a regionális rendszerhez (vízátvétel).
Megtörténik az ádándi 150 m3-es magaslati tároló felújítása, valamint az ádándi medence elektromos ellátása.A vízátvétel kiépítése esetén a rendszer meglévő elemei közül a kutak, a 25 m3-es udvartéri medence, akezelőépület üzemen kívüli tartalékba kerülnek.
Taszár, Orci.
A projekt keretében Taszáron egy 365 m3/d, Orciban pedig egy 110 m3/d vas-, mangántalanító,ammóniummentesítő komplex vízkezelő berendezés, valamint a kapcsolódó létesítmények (kezelőépület,udvartéri medencék, ülepítők, udvartéri vezetékek) épülnek ki, kerülnek átalakításra/felújításra.
Összes tervezett megépítésre kerülő vízközművezeték hossz: 29 065,6 fm.
Részletesen: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 35500000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 140.
Város: Budapes
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Megbízott az eljárásban a felhívás III.1.3.) M2a) pontjának megfelelően bemutatott Vidák Antal szakember helyett más szakembert von be a teljesítésbe. Megbízott a jelen szerződésmódosításhoz a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdéseknek megfelelően csatolja az alátámasztó dokumentumokat arról, hogy a fenti szakember helyett bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberrel együtt felelt meg, továbbá arról, hogy az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
Mindezek alapján a Szerződés Különös Feltételek c. része 9.13. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.13. A felhívás III.1.3.) M2a) pontban bemutatott vízgazdálkodási műszaki ellenőr (vezető műszaki ellenőr) vízgazdálkodási műszaki ellenőrként szerzett többlet szakmai tapasztalata Németh Zoltán (szakember neve) 60 hónap (szakmai tapasztalat hónapban megadva) 13-59995 (releváns jogosultság száma adott esetben);
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés a)pontja alapján kerül sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 35500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 35500000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben