Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23141/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kölked Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7717 Kölked, II. Lajos utca 30. hrsz.: 44.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Archibend Építészeti és Mérnöki Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kölked Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95724724
Postai cím: II. Lajos Utca 12.
Város: Kölked
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7717
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csomor Tibor
Telefon: +36 69384181
E-mail: polgarmester@kolked.hu
Fax: +36 69584006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kolked.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Kölkeden
Hivatkozási szám: EKR001233072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 darab vállalkozási szerződés
Az épület energetikai felújításának és akadálymentesítésének fő beavatkozásai és paraméterei:
- fa homlokzati nyílászárók cseréje PVC ötkamrás ajtó- és ablak nyílászárókra, 4-12-4-12-4 három rétegű , argongázos hőszigetelő üvegezéssel, 164 db;
- homlokzati díszítő parapett mellvédfal burkolása rombuszpala fedés helyett festett acél trapézlemez burkolattal, cca. 539,7 m2.
- tornacsarnok fémlemez fedése a meglévő héjazati fémlemez burkolat és a jelenleg meglévő 10 cm üvegszálas hőszigetelés meghagyása mellett, íves fedés és függőleges végfalak felülete, cca. 811 m2.
- acél-üveg portálok üvegezésének cseréje 4-12-4-12-4 három rétegű, argongázos hőszigetelő üvegezéssel, cca. 110,456 m2.
- Austrotherm grafit 80 vagy más típusú, de minimum azonos hőszigetelési teljesítményű homlokzati hőszigetelés készítése 16 cm vastagságban, dörzs vékonyvakolattal, cca. 1055 m2.
- Austrotherm Eps H 80 vagy más típusú, de minimum azonos hőszigetelési teljesítményű lábazati keményhab szigetelés készítése 14 cm vastagságban, műgyanta vékonyvakolattal, cca. 135,38 m2.
- Frontrock max E vagy más típusú, de minimum azonos tűzvédelmi teljesítményű ásványgyapot tűzvédelmi szakaszoló szigetelés készítése min. 16 cm vastagságban, Tűzvédelmi Műszaki Leírás és építész homlokzati tűzvédelmi terv alapján, dörzs
vékonyvakolattal, cca. 86,20 m2.
- Pur hab szigetelés készítése a meglévő, megmaradó külső fémlemez burkolatra történő felhorással, 80 mm vastagságban, majd egy új külső fémlemez burkolat elkészítése hajlított fenyő szelemen vázra, cca. 811 m2.
- ISOVER DOMO KOMFORT 120 mm + 120 mm vastag, vagy más típusú, de minimum azonos hőszigetelési teljesítményű üvegszálas paplan hőszigetelés készítése 24 cm vastagságban, tornaterem öltözőblokk padlásfödémén, cca. 99,62 m2.
- AUSTROTHERM GRAFIT 100 járható keményhab szigetelés lapostető födémen, vagy más típusú, de minimum azonos hőszigetelési teljesítményű hőszigetelés készítése 10+10 cm vastagságban (összesen 20 cm), cca. 1 007 m2.
- Csapadékvíz elleni szigetelés lapostetőn, a hagyományos kétrétegű bitumenlemezes szigetelés helyett javasolt a minőségében jobb egyrétegű PVC csapadékvíz elleni szigetelés min. 5 év garancia minőségű szigetelő anyag termékkel, kiegészítő munkákkal, cca. 1 007 m2.
- 90 db 270 Wp teljesítményű napelem elhelyezése lapostetőn a rendszer üzemeltetéséhez szükséges egyéb berendezési tárgyak és kiegészítő elemek beépítésével.
- Meglévő villámhárító rendszer felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása-felújítása szabvány előírások betartásával
-Fűtés korszerűsítés kizárólag a meglévő radiátorok elzáró szerelvényeinek cseréjével, szabályozó radiátor szelepek beépítésével.
- AM feljáró rámpa a AM WC vizesblokk kialakítási munkái építész és rehabilitációs szakmérnöki tervek alapján, berendezési tárgyaival együtt.
A jelen kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 122347000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Kölkeden
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7717 Kölked, II. Lajos utca 30. hrsz.: 44.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab vállalkozási szerződés
Az épület energetikai felújításának és akadálymentesítésének fő beavatkozásai és paraméterei:
- fa homlokzati nyílászárók cseréje PVC ötkamrás ajtó- és ablak nyílászárókra, 4-12-4-12-4 három rétegű , argongázos hőszigetelő üvegezéssel, 164 db;
- homlokzati díszítő parapett mellvédfal burkolása rombuszpala fedés helyett festett acél trapézlemez burkolattal, cca. 539,7 m2.
- tornacsarnok fémlemez fedése a meglévő héjazati fémlemez burkolat és a jelenleg meglévő 10 cm üvegszálas hőszigetelés meghagyása mellett, íves fedés és függőleges végfalak felülete, cca. 811 m2.
- acél-üveg portálok üvegezésének cseréje 4-12-4-12-4 három rétegű, argongázos hőszigetelő üvegezéssel, cca. 110,456 m2.
- Austrotherm grafit 80 vagy más típusú, de minimum azonos hőszigetelési teljesítményű homlokzati hőszigetelés készítése 16 cm vastagságban, dörzs vékonyvakolattal, cca. 1055 m2.
- Austrotherm Eps H 80 vagy más típusú, de minimum azonos hőszigetelési teljesítményű lábazati keményhab szigetelés készítése 14 cm vastagságban, műgyanta vékonyvakolattal, cca. 135,38 m2.
- Frontrock max E vagy más típusú, de minimum azonos tűzvédelmi teljesítményű ásványgyapot tűzvédelmi szakaszoló szigetelés készítése min. 16 cm vastagságban, Tűzvédelmi Műszaki Leírás és építész homlokzati tűzvédelmi terv alapján, dörzs
vékonyvakolattal, cca. 86,20 m2.
- Pur hab szigetelés készítése a meglévő, megmaradó külső fémlemez burkolatra történő felhorással, 80 mm vastagságban, majd egy új külső fémlemez burkolat elkészítése hajlított fenyő szelemen vázra, cca. 811 m2.
- ISOVER DOMO KOMFORT 120 mm + 120 mm vastag, vagy más típusú, de minimum azonos hőszigetelési teljesítményű üvegszálas paplan hőszigetelés készítése 24 cm vastagságban, tornaterem öltözőblokk padlásfödémén, cca. 99,62 m2.
- AUSTROTHERM GRAFIT 100 járható keményhab szigetelés lapostető födémen, vagy más típusú, de minimum azonos hőszigetelési teljesítményű hőszigetelés készítése 10+10 cm vastagságban (összesen 20 cm), cca. 1 007 m2.
- Csapadékvíz elleni szigetelés lapostetőn, a hagyományos kétrétegű bitumenlemezes szigetelés helyett javasolt a minőségében jobb egyrétegű PVC csapadékvíz elleni szigetelés min. 5 év garancia minőségű szigetelő anyag termékkel, kiegészítő munkákkal, cca. 1 007 m2.
- 90 db 270 Wp teljesítményű napelem elhelyezése lapostetőn a rendszer üzemeltetéséhez szükséges egyéb berendezési tárgyak és kiegészítő elemek beépítésével.
- Meglévő villámhárító rendszer felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása-felújítása szabvány előírások betartásával
-Fűtés korszerűsítés kizárólag a meglévő radiátorok elzáró szerelvényeinek cseréjével, szabályozó radiátor szelepek beépítésével.
- AM feljáró rámpa a AM WC vizesblokk kialakítási munkái építész és rehabilitációs szakmérnöki tervek alapján, berendezési tárgyaival együtt.
A jelen kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: M.1.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
2 3. részszempont: M.1.2) alkalmassági körben előírt szakember 36 hónap szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
3 4. részszempont: A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hó-max. 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: Nettó vállalkozói díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A teljesítés határideje a munkaterület átadástól számított 10 hónap, Ajánlatkérő a munkaterületet a dokumentációban a teljesítés ütemezésére előírt korlátozásokkal és feltételekkel a szerződéskötést követő 5 naptári napon belül átadja a nyertes ajánlattevő részére. Nyertes Ajánlattevő AK előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Kölkeden
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Archibend Építészeti és Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44327217
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 91/1
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: bendeguz.meszaros@gmail.com
Telefon: +36 203703709
Internetcím(ek): (URL) www.archibend.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099900202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 143359552
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 122347000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Középfokú építésvezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mestercsillag Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36557486
Postai cím: Ifjúság Utca 20
Város: Lippó
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7781
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23015177202

Hivatalos név: Archibend Építészeti és Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44327217
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 91/1
Város: Mohács
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14099900202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges