Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23153/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Enying Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8130 Enying, Hrsz: 1475,1474/3,1474/35,1474/59,1474/61, 1474/58, 1474/40, (2293),(1474/45), 1474/18
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Önkormányzat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Enying Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60209160
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 26
Város: Enying
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Diószegi Anna
Telefon: +36 706848184
E-mail: dioszegi.anna.pmhiv@enying.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.enying.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Önkormányzat
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Enying-Zöld város – Városközpont rehabilitáció
Hivatkozási szám: EKR000864482019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Enying-Zöld Város – Városközpont rehabilitáció” tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő feladat Enying Város főterének felújítása, park rehabilitáció, Zöld Város Központ kialakítása.
A főbb feladatok:
1. Bontás, előkészítési és földmunkák:
- Előkészítő kertészeti munkák:
o Gyepnyesés: 19 646 m2
o Nyesedék felrakás: 589,38 m3
- Burkolat bontási munkák: 751,53 m3
- Tereprendezési munkák: 1271,55 m3, 285 fm
2. Közmű bontási és építési munkák:
- Közműbontás, - építés: 1 egység, 3274 m2
3. Burkolatok és támfalak
- Burkolat-és támfal építési munka: 7376 m2, 1514,85 m3, 5626 fm
- Támfal és lépcsőépítés: 91 m, 46 m2, 1401,59 m3, 115 db
4. Utcabútorok, építmények
- Utcabútorok: 180 db, 1 m3
- Főtéri pergolaszerkezet: 2,74 m3, 632 db, 24,5 m
- Szabadtéri színpad: 22,98 m3, 162,28 m2, 1 db, 24,7 m
5. Kertészeti munkák: 397 m3, 18 128 m2, 15 841 db
6. Közmű munkák:
- Bontás és helyreállítás: 1,6 m3
- Ideiglenes melléképítmények: 9 m2, 251 db
- Dúcolás: 339 m2
- Keverék készítés: 0,65 m3
- Falzsaluzás: 3,8 m2
- Helyszíni beton és vasbeton munkák: 0,134 t
- Közmű és vízépítés: 3,5 m3, 24 m2
- Irtás föld és sziklamunka: 294,2 m3
- Közműépítés: 31 db, 7,8 m3, 292 m
7. Külső villamossági munkák:
- Világítás földmunkák és alapozás, Szabadság tér: 448 m, 25 db
- Világítás kiépítése, Szabadság tér: 349 db, 1463 m
- Világítás kiépítése – Petőfi Park, Semmelweis u. KZV. Földkábel hálózat: 645 M, 1105 FM, 317,67 DB, 1,96 TEK, 45 KLT, 147,6 m3
- Világítás kiépítése – Petőfi Park, Semmelweis u. KVZ. Szerelvények: 128 DB, 22 m3, 110 M, 140 FM
- Színpad árambekötése: 173 M, 362 FM, 126,67 DB, 0,738 TEK, 7 KLT, 40 M3
- Járulékos költségek: 3 klt, 52 DB, 8 óra
8. Útépítés
- Építéselőkészítő munkák: 4 nap
- Bontás és földmunkák (lásd tájépítészet)
- Útépítési és egyéb pályaszerkezet építés: 765,7 m3, 1384 m2, 414 fm
- Forgalomtechnikai létesítmények: 30 db, 25 m2
- Vízépítés: 107 fm, 12 m2
9. Építészeti munkák
- Bontási munkálatok: 666 m2, 47,5 m3
- Ideiglenes segédszerkezetek, zsaluzatok, állványzatok: 331,2 m2
- Földmunkák: 40,5 m3
- Alapozások: 9,5 m3
- Beton, vasbeton építési munkák: 37,78 m3, 2445,3 kg
- Acélszerkezetek: 178 db
- Kőműves munkák: 2 m3, 8 fm, 136,1 m2, 12,4 m
- Ácsszerkezetetek és szárazépítés: 3,5 m2, 188 db
- Vakolatok: 970 m2
- Burkolatok: 407,7 m2, 47 m
- Bádogos munkák: 47,5 m
- Nyílászárók: 25 db
- Asztalos szerkezetek: 20,9 m, 97 db, 63 m2
- Lakatos szerkezetek: 122 fm, 242 db
- Felületképzések: 850 m2
- Víz elleni szigetelések: 571,4 m2, 8 m
- Hő és hangszigetelések: 855,5 m2, 177 m
- Épületbontások: 1282 légm3
10. Gépészet
- Víz és csatorna: 835 fm, 6 kts, 39 db, 1 klt
- Pipere kellékek: 30 db
- Gázellátás: 40 fm, 6 db, 1 ktg, 4 egys, 1 kts
- Fűtésenergia: 49 db, 444 fm, 1 klt
- Külső földmunkák: 227,2 m3, 48 m2
11. Épületvillamosság ZV04 épület
- Épületvillamosság: 2920 fm, 155 db, 25 klt
- Lámpák: 59 db, 14 klt, 44 készlet
- Villámvédelem: 196 db, 6 m, 1 klt
- Túlfeszültségvédelem: 1 ktsg
12. Opcionális tételek
- Játszótér: 2 db
- Útburkolat költségek: 249,8 m3
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Enying-Zöld város – Városközpont rehabilitáció
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8130 Enying, Hrsz: 1475,1474/3,1474/35,1474/59,1474/61, 1474/58, 1474/40, (2293),(1474/45), 1474/18
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés „Enying-Zöld Város – Városközpont rehabilitáció” tárgyban, a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak szerint.
A beruházás keretében a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint az elvégzendő feladat Enying Város főterének felújítása, park rehabilitáció, Zöld Város Központ kialakítása.
A főbb feladatok:
1. Bontás, előkészítési és földmunkák:
- Előkészítő kertészeti munkák:
o Gyepnyesés: 19 646 m2
o Nyesedék felrakás: 589,38 m3
- Burkolat bontási munkák: 751,53 m3
- Tereprendezési munkák: 1271,55 m3, 285 fm
2. Közmű bontási és építési munkák:
- Közműbontás, - építés: 1 egység, 3274 m2
3. Burkolatok és támfalak
- Burkolat-és támfal építési munka: 7376 m2, 1514,85 m3, 5626 fm
- Támfal és lépcsőépítés: 91 m, 46 m2, 1401,59 m3, 115 db
4. Utcabútorok, építmények
- Utcabútorok: 180 db, 1 m3
- Főtéri pergolaszerkezet: 2,74 m3, 632 db, 24,5 m
- Szabadtéri színpad: 22,98 m3, 162,28 m2, 1 db, 24,7 m
5. Kertészeti munkák: 397 m3, 18 128 m2, 15 841 db
6. Közmű munkák:
- Bontás és helyreállítás: 1,6 m3
- Ideiglenes melléképítmények: 9 m2, 251 db
- Dúcolás: 339 m2
- Keverék készítés: 0,65 m3
- Falzsaluzás: 3,8 m2
- Helyszíni beton és vasbeton munkák: 0,134 t
- Közmű és vízépítés: 3,5 m3, 24 m2
- Irtás föld és sziklamunka: 294,2 m3
- Közműépítés: 31 db, 7,8 m3, 292 m
7. Külső villamossági munkák:
- Világítás földmunkák és alapozás, Szabadság tér: 448 m, 25 db
- Világítás kiépítése, Szabadság tér: 349 db, 1463 m
- Világítás kiépítése – Petőfi Park, Semmelweis u. KZV. Földkábel hálózat: 645 M, 1105 FM, 317,67 DB, 1,96 TEK, 45 KLT, 147,6 m3
- Világítás kiépítése – Petőfi Park, Semmelweis u. KVZ. Szerelvények: 128 DB, 22 m3, 110 M, 140 FM
- Színpad árambekötése: 173 M, 362 FM, 126,67 DB, 0,738 TEK, 7 KLT, 40 M3
- Járulékos költségek: 3 klt, 52 DB, 8 óra
8. Útépítés
- Építéselőkészítő munkák: 4 nap
- Bontás és földmunkák (lásd tájépítészet)
- Útépítési és egyéb pályaszerkezet építés: 765,7 m3, 1384 m2, 414 fm
- Forgalomtechnikai létesítmények: 30 db, 25 m2
- Vízépítés: 107 fm, 12 m2
9. Építészeti munkák
- Bontási munkálatok: 666 m2, 47,5 m3
- Ideiglenes segédszerkezetek, zsaluzatok, állványzatok: 331,2 m2
- Földmunkák: 40,5 m3
- Alapozások: 9,5 m3
- Beton, vasbeton építési munkák: 37,78 m3, 2445,3 kg
- Acélszerkezetek: 178 db
- Kőműves munkák: 2 m3, 8 fm, 136,1 m2, 12,4 m
- Ácsszerkezetetek és szárazépítés: 3,5 m2, 188 db
- Vakolatok: 970 m2
- Burkolatok: 407,7 m2, 47 m
- Bádogos munkák: 47,5 m
- Nyílászárók: 25 db
- Asztalos szerkezetek: 20,9 m, 97 db, 63 m2
- Lakatos szerkezetek: 122 fm, 242 db
- Felületképzések: 850 m2
- Víz elleni szigetelések: 571,4 m2, 8 m
- Hő és hangszigetelések: 855,5 m2, 177 m
- Épületbontások: 1282 légm3
10. Gépészet
- Víz és csatorna: 835 fm, 6 kts, 39 db, 1 klt
- Pipere kellékek: 30 db
- Gázellátás: 40 fm, 6 db, 1 ktg, 4 egys, 1 kts
- Fűtésenergia: 49 db, 444 fm, 1 klt
- Külső földmunkák: 227,2 m3, 48 m2
11. Épületvillamosság ZV04 épület
- Épületvillamosság: 2920 fm, 155 db, 25 klt
- Lámpák: 59 db, 14 klt, 44 készlet
- Villámvédelem: 196 db, 6 m, 1 klt
- Túlfeszültségvédelem: 1 ktsg
12. Opcionális tételek
- Játszótér: 2 db
- Útburkolat költségek: 249,8 m3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/1b alkalmassági követelmény keretében bemutatásra kerülő szakember 36 hónap feletti műszaki vezetői és/vagy építésvezetői tapasztalatának időtartama (hónapokban, max. 60 hónap) 10
2 3. Az Ajánlatkérő által meghatározott kötelező 5 év (60 hónap) jótálláson felüli többlet jótállás vállalása a kertészeti munkákon kívüli munkák esetén (hónapokban, max. 48 hónap) 10
3 4. Az Ajánlatkérő által meghatározott kötelező 3 év (36 hónap) jótálláson felüli többlet jótállás vállalása a kertészeti munkák esetén (hónapokban, max. 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj nettó HUF-ban (1.1. és 1.2.) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004,Támogatás intenz: 100%
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen felhívás II.2.5. pontjában meghatározott ár értékelési szempont a következőképpen értendő:
Vállalkozói díj nettó HUF-ban
1.1. Kötelező elemek / Súlyszám: 65
1.2. Opcionális tételek / Súlyszám: 5

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Enying-Zöld város – Városközpont rehabilitáció
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
Telefon: +36 25467120
Internetcím(ek): (URL) www.szegletkogeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szegletkő General Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85940691
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14524660243

Hivatalos név: Renalpin Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50213667
Postai cím: Vigadó tér 3. 1lph 3/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12914979241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A szerződés megkötésének megtagadásáról szóló Ajánlatkérői döntés dátuma: 2019. november 18.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges