Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23155/2019
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Igal Város Önkormányzata Szentgáloskér Község Önkormányzata;Gölle Község Önkormányzata;Kazsok Község Önkormányzata;Gadács Községi Önkormányzat;Somogyszil Községi Önkormányzat;Ráksi Község Önkormányzata
Teljesítés helye:közös ajánlatkérők igazgatása alá eső terület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Igal Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91643977
Postai cím: Szent István Utca 107.
Város: Igal
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7275
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
Telefon: +36 704099658
E-mail: jambor.timea@palyazateu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Szentgáloskér Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15400451114
Postai cím: Kossuth Lajos u. 3.
Város: Szentgáloskér
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7465
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
Telefon: +36 704099658
E-mail: jambor.timea@palyazateu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Gölle Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85419094
Postai cím: Petőfi Utca 2/b
Város: Gölle
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7272
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
Telefon: +36 704099658
E-mail: jambor.timea@palyazateu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kazsok Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71621881
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 29.
Város: Kazsok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7274
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
Telefon: +36 704099658
E-mail: jambor.timea@palyazateu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Gadács Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75154976
Postai cím: Fő Utca 72.
Város: Gadács
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7277
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
Telefon: +36 704099658
E-mail: jambor.timea@palyazateu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Somogyszil Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32304714
Postai cím: Szabadság Utca 25.
Város: Somogyszil
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7276
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
Telefon: +36 704099658
E-mail: jambor.timea@palyazateu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Ráksi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11093954
Postai cím: Fő Utca 18.
Város: Ráksi
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7464
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jámbor Tímea
Telefon: +36 704099658
E-mail: jambor.timea@palyazateu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Foglalkoztathatóság támogatása Igal és környékén
Hivatkozási szám: EKR000883612018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
képzések lebonyolítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: közös ajánlatkérők igazgatása alá eső terület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A konzorciumot alkotó településeken megvalósuló projekt képzések és rendezvények lebonyolítására osztható. Célja a hátrányos
helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon
való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének
erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. Az 1. rész vonatkozásában (képzések lebonyolítása) összesen 32
alkalom, mely alatt 32 csoport fejlesztését értjük, melyek témái a: Szakmai megvalósítók kompetenciafejlesztése a projekt során,
Személyiségfejlesztés és Szervezetben való működés fejlesztése, Álláskeresés és elhelyezkedés; Stresszkezelés és kommunikáció,
Vállalkozói klub keretében antidiszkriminációs képzés, Önkéntes koordinátorok képzése, Szemlélet és személyiségfejlesztés, Önálló
életre felkészítés. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3 kódszámú felhívás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05753 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: képzések lebonyolítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 203380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23774324
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: közös ajánlatkérők igazgatása alá eső terület
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A konzorciumot alkotó településeken megvalósuló projekt képzések és rendezvények lebonyolítására osztható. Célja a hátrányos
helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon
való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének
erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. Az 1. rész vonatkozásában (képzések lebonyolítása) összesen 32
alkalom, mely alatt 32 csoport fejlesztését értjük, melyek témái a: Szakmai megvalósítók kompetenciafejlesztése a projekt során,
Személyiségfejlesztés és Szervezetben való működés fejlesztése, Álláskeresés és elhelyezkedés; Stresszkezelés és kommunikáció,
Vállalkozói klub keretében antidiszkriminációs képzés, Önkéntes koordinátorok képzése, Szemlélet és személyiségfejlesztés, Önálló
életre felkészítés. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23774324
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96314821
Postai cím: Semmelweis Utca 25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: attila.pablenyi@dft.hu
Telefon: +36 20/3380696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Ajánlatkérő 2019. november 25-én tájékoztatta az Ajánlattevőt, hogy figyelemmel az utóellenőrzést végző szerv kérésének, miszerint „A beszerzés eredményeképpen megkötött vállalkozói szerződések teljesítési időtartalma 17 hónap, amely az aláírástól számítva 2020. 08.07-én jár le, ugyanakkor a projekt jelenleg hatályos támogatási szerződése csak 2020. 02.29-ig hatályos”, ezáltal Ajánlattevőnek szükséges jelen ellentmondást feloldania. Ajánlatkérő az Ajánlattevővel egyeztetve, valamint kölcsönös beleegyezésével a vállalkozói szerződés módosítása mellett döntött, figyelembe véve a képzési szolgáltatások teljesítésének jelenlegi megvalósulását. Ajánlattevő nem látja akadályát annak, hogy előteljesítsen, hogy a teljesítését 2019. 02.29-ig megvalósítsa. A vállalkozási szerződés 4. pontja tartalmazza azon kitételt, hogy az előteljesítés a Vállalkozó számára megengedett.
A Szerződés módosításával érintett pontok: A Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint változik: Teljesítési határidő: 2020. 02. 29. Előteljesítés megengedett.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő a szerződésmódosítást a Kbt.141.§ (6) bekezdése szerint módosította, miszerint a "A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges.
Ajánlatkérő 2019. november 25-én tájékoztatta az Ajánlattevőt, hogy figyelemmel az utóellenőrzést végző szerv kérésének, miszerint „A beszerzés eredményeképpen megkötött vállalkozói szerződések teljesítési időtartalma 17 hónap, amely az aláírástól számítva 2020. 08.07-én jár le, ugyanakkor a projekt jelenleg hatályos támogatási szerződése csak 2020. 02.29-ig hatályos”, ezáltal Ajánlattevőnek szükséges jelen ellentmondást feloldania. Ajánlatkérő az Ajánlattevővel egyeztetve, valamint kölcsönös beleegyezésével a vállalkozói szerződés módosítása mellett döntött, figyelembe véve a képzési szolgáltatások teljesítésének jelenlegi megvalósulását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 23774324 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23774324 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben