Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23161/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:ÚJLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:4288 Újléta Magyar utca 20. Hrsz: 169/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vespertinus Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÚJLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48388944
Postai cím: Kossuth Utca 20
Város: Újléta
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4288
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szimáné Tóth Erzsébet
Telefon: +36 52211812
E-mail: polgarmester@ujleta.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujleta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Konyha és étkező felújítása
Hivatkozási szám: EKR000990312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Konyha és étkező felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4288 Újléta Magyar utca 20. Hrsz: 169/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás során az Újléta, Magyar utca 20. sz. alatti konyha és étkező korszerűsítésre kerül, valamint új vizesblokk kerül kialakításra. Az épület funkciója: konyha és étkező. Az érintett épületrész nettó alapterülete: 501 m2. Tűzvédelmi szempontból az épület egy tűzszakaszként kerül kialakításra.
FŰTÉSI RENDSZER: Az épület fűtési hőszükséglete 17 kW, az érvényben lévő szabványok alapján,
-15 °C-os külső hőmérséklet mellett. A méretezési belső hőmérséklet fogyasztótér esetén 22 °C, előkészítők esetén 18 °C.
az épület hőtermelésére egy darab Hoval TopGas Classic típusú 24 kW-os kondenzációs gázkazán került betervezésre. A berendezés teljesítménye Qf = 24.0 kW (amelyet -15 °C-os külső hőmérséklet esetén is teljes egészében biztosítani tud). A meglévő Hőterm 47 típusú atmoszférikus gázkazánt és annak égéstermék elvezető rendszerét el kell bontani és deponálni szükséges. Szintén bontásra kerül az átalakítással érintett épületrész hőleadói és hőelosztói rendszere. A keletkezett hulladékot szakszerűen, az előírásoknak megfelelő módon deponálni szükséges.

A tervezett gázkazánt a kazánház helyiségben kell elhelyezni. A fűtési primer kör ⌀28x1,5 mmes Geberit Mapress C-stahl ötvözetlen, kívül- belül horganyzott csővel csatlakozik a gyári, Hoval MHK25 típusú hidraulikus váltóra. A hidraulikus váltó elé és után elzáró szerelvényt, valamint nyomásmérőt kell beszerelni. A fűtési energia leadásáról 60/40°C-os radiátoros fűtés gondoskodik. A fűtési körbe két WILO Yonos Pico 25/1-4 fordulatszám szabályozott keringtető szivattyút kell beépíteni. A fűtési körök egy DN40 mm átmérőjű, 2 körös egyedi osztó-gyűjtőre kapcsolódnak. A fűtési körök térfogatáramának beállítására és hibadiagnosztika céljából TA STAD típusú mérő- beszabályozó szelepet kell beépíteni. A tágult térfogat megfelelő kezelésére egy Flamco Flexcon CE TOP 12, 12 literes tágulási tartály kerül elhelyezésre a hidraulikás váltó elé, a kazán előremenő vezetékébe, amelynél egy Flamco Prescor biztonsági lefúvató szelep gondolkodik a megfelelő nyomásról. A tágulási tartály előfeszítési nyomása 1,3 bar, a biztonsági szelep lefúvatási nyomása 2,5 bar. A helyiségek fűtési szabályozása céljából minden radiátorra termosztatikus szelepet kell felszerelni.
VÍZELLÁTÁS:A kialakításra kerülő vizesblokk használati hidegvíz ellátó rendszere a Fehérmosogató helyiségben csatlakozik a meglévő hálózatra. A 13. számú iroda és a Fehérmosogató között meglévő csőszakaszt vissza kell bontani. A meglévő vizesblokk területén kialakítandó Fogyasztótér-bővítményben a meglévő vizes berendezéseket és csővezetékeket el kell bontani. A keletkezett hulladékot szakszerűen, az előírásoknak megfelelő módon deponálni szükséges. A tervezett csőhálózat Viega Sanpress nemesacél cső, amelyet szabadon szerelten, a mennyezet alatt a fűtési csőtől legalább 10 cm-re kell vezetni. A használati melegvíz igényének előállításáról helyileg a mosdóknál 1-1 Hajdu FTA-10, 10 literes villanyboyler, a takarítószer tárolóban pedig egy Hajdu FTA-5, 5literes villanyboyler gondoskodik. A vízhálózatot használatba vétel előtt nyomáspróbázni, tisztítani szükséges.
CSATORNÁZÁS: A kialakításra kerülő vizesblokk szennyvíz elvezető rendszere új kitörési pont létesítésével a meglévő közcsatorna hálózatra csatlakozik. Az épületen belül vezetett csővezeték anyag KA-PVC és DN 110mm-től KG-PVC, épületen kívül KG-PVC. A csatornahálózatot legalább 1%-os lejtéssel kell szerelni. Az épületen kívül iránytörési pontokhoz DN200-as tisztítóaknát kell telepíteni. Födémátvezetéseknél és falátvezetéseknél a béléscső és a csatornacső közötti részt rugalmas anyaggal kell kitölteni. Minden vizes berendezési tárgy bűzelzáró szifon közbeiktatásával csatlakozik a csatornahálózatra.
SZELLŐZÉS:A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekbe (Mosdók, WC és Takarítószer tároló) mesterséges szellőzést szükséges biztosítani. Erre a célra egy – egy darab Airvent TDM-200 típusú ventilátort terveztünk, melyek indítása villanykapcsolóról történik és késleltetéssel szükséges leállítani. Az elszívott levegőt légcsatorna segítségével a tetőtérben kell kijuttatni. A helyiségekbe Airvent KV-80 elszívószelep került betervezésre. A szükséges légcsatorna az elszívószelephez csatlakozva ∅80 mm-es, a gerincvezeték ∅100, a ventilátorhoz csatlakozva ∅125 spirálkorcolt légcsatorna, amelyet a falsarok mentén elburkolva kell szerelni. Az ajtókra átszellőzőt kell tenni.
ELEKTROMOS ADATOK:Két darab Hajdu FTA-10 villanyboyler, egy darab Hajdu FTA-5 villanyboyler, melyeknek legnagyobb szükséges biztosíték értékük 10 [A].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17415 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Konyha és étkező felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vespertinus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35177573
Postai cím: Bethlen Utca 5.
Város: Nyírmártonfalva
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4263
Ország: Magyarország
E-mail: vespertinuskft@gmail.com
Telefon: +36 306086431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36790202
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4288 Újléta Magyar utca 20. Hrsz: 169/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás során az Újléta, Magyar utca 20. sz. alatti konyha és étkező korszerűsítésre kerül, valamint új vizesblokk kerül kialakításra. Az épület funkciója: konyha és étkező. Az érintett épületrész nettó alapterülete: 501 m2. Tűzvédelmi szempontból az épület egy tűzszakaszként kerül kialakításra.
FŰTÉSI RENDSZER: Az épület fűtési hőszükséglete 17 kW, az érvényben lévő szabványok alapján,
-15 °C-os külső hőmérséklet mellett. A méretezési belső hőmérséklet fogyasztótér esetén 22 °C, előkészítők esetén 18 °C.
az épület hőtermelésére egy darab Hoval TopGas Classic típusú 24 kW-os kondenzációs gázkazán került betervezésre. A berendezés teljesítménye Qf = 24.0 kW (amelyet -15 °C-os külső hőmérséklet esetén is teljes egészében biztosítani tud). A meglévő Hőterm 47 típusú atmoszférikus gázkazánt és annak égéstermék elvezető rendszerét el kell bontani és deponálni szükséges. Szintén bontásra kerül az átalakítással érintett épületrész hőleadói és hőelosztói rendszere. A keletkezett hulladékot szakszerűen, az előírásoknak megfelelő módon deponálni szükséges.

A tervezett gázkazánt a kazánház helyiségben kell elhelyezni. A fűtési primer kör ⌀28x1,5 mmes Geberit Mapress C-stahl ötvözetlen, kívül- belül horganyzott csővel csatlakozik a gyári, Hoval MHK25 típusú hidraulikus váltóra. A hidraulikus váltó elé és után elzáró szerelvényt, valamint nyomásmérőt kell beszerelni. A fűtési energia leadásáról 60/40°C-os radiátoros fűtés gondoskodik. A fűtési körbe két WILO Yonos Pico 25/1-4 fordulatszám szabályozott keringtető szivattyút kell beépíteni. A fűtési körök egy DN40 mm átmérőjű, 2 körös egyedi osztó-gyűjtőre kapcsolódnak. A fűtési körök térfogatáramának beállítására és hibadiagnosztika céljából TA STAD típusú mérő- beszabályozó szelepet kell beépíteni. A tágult térfogat megfelelő kezelésére egy Flamco Flexcon CE TOP 12, 12 literes tágulási tartály kerül elhelyezésre a hidraulikás váltó elé, a kazán előremenő vezetékébe, amelynél egy Flamco Prescor biztonsági lefúvató szelep gondolkodik a megfelelő nyomásról. A tágulási tartály előfeszítési nyomása 1,3 bar, a biztonsági szelep lefúvatási nyomása 2,5 bar. A helyiségek fűtési szabályozása céljából minden radiátorra termosztatikus szelepet kell felszerelni.
VÍZELLÁTÁS:A kialakításra kerülő vizesblokk használati hidegvíz ellátó rendszere a Fehérmosogató helyiségben csatlakozik a meglévő hálózatra. A 13. számú iroda és a Fehérmosogató között meglévő csőszakaszt vissza kell bontani. A meglévő vizesblokk területén kialakítandó Fogyasztótér-bővítményben a meglévő vizes berendezéseket és csővezetékeket el kell bontani. A keletkezett hulladékot szakszerűen, az előírásoknak megfelelő módon deponálni szükséges. A tervezett csőhálózat Viega Sanpress nemesacél cső, amelyet szabadon szerelten, a mennyezet alatt a fűtési csőtől legalább 10 cm-re kell vezetni. A használati melegvíz igényének előállításáról helyileg a mosdóknál 1-1 Hajdu FTA-10, 10 literes villanyboyler, a takarítószer tárolóban pedig egy Hajdu FTA-5, 5literes villanyboyler gondoskodik. A vízhálózatot használatba vétel előtt nyomáspróbázni, tisztítani szükséges.
CSATORNÁZÁS: A kialakításra kerülő vizesblokk szennyvíz elvezető rendszere új kitörési pont létesítésével a meglévő közcsatorna hálózatra csatlakozik. Az épületen belül vezetett csővezeték anyag KA-PVC és DN 110mm-től KG-PVC, épületen kívül KG-PVC. A csatornahálózatot legalább 1%-os lejtéssel kell szerelni. Az épületen kívül iránytörési pontokhoz DN200-as tisztítóaknát kell telepíteni. Födémátvezetéseknél és falátvezetéseknél a béléscső és a csatornacső közötti részt rugalmas anyaggal kell kitölteni. Minden vizes berendezési tárgy bűzelzáró szifon közbeiktatásával csatlakozik a csatornahálózatra.
SZELLŐZÉS:A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségekbe (Mosdók, WC és Takarítószer tároló) mesterséges szellőzést szükséges biztosítani. Erre a célra egy – egy darab Airvent TDM-200 típusú ventilátort terveztünk, melyek indítása villanykapcsolóról történik és késleltetéssel szükséges leállítani. Az elszívott levegőt légcsatorna segítségével a tetőtérben kell kijuttatni. A helyiségekbe Airvent KV-80 elszívószelep került betervezésre. A szükséges légcsatorna az elszívószelephez csatlakozva ∅80 mm-es, a gerincvezeték ∅100, a ventilátorhoz csatlakozva ∅125 spirálkorcolt légcsatorna, amelyet a falsarok mentén elburkolva kell szerelni. Az ajtókra átszellőzőt kell tenni.
ELEKTROMOS ADATOK:Két darab Hajdu FTA-10 villanyboyler, egy darab Hajdu FTA-5 villanyboyler, melyeknek legnagyobb szükséges biztosíték értékük 10 [A].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36790202
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vespertinus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35177573
Postai cím: Bethlen Utca 5.
Város: Nyírmártonfalva
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4263
Ország: Magyarország
E-mail: vespertinuskft@gmail.com
Telefon: +36 306086431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. sz. módosítás:
Felek az alapszerződés 14.8.2. pontja szerinti mellékletét jelen szerződésmódosítás melléklete alapján módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 28§-a (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötésé követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak le a következő tételek vonatkozásában:
„Födém ,· Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen , nem járható födémre , · szálas szigetelő anyaggal {üveggyapot, kőzetgyapot) KNA UF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap1000x600 mm,50 mm vtg."
A fenti tétel műszakilag teljes mértékben egyenértékű a következő tétellel:
'„Föd ém, Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNA UF JNSULATION Unifit 35 általános kőzetgyapot szigetelő tekercs, 1200x3600mm, 50mm vtg. "
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36790202 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36790202 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2 ) folytatása:
„Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nemjárható födémre , szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlapl 000x600 mm,150 mm vtg. "
A fenti tétel műszakilag teljes mértékben egyenértékű a következő tétellel:
„Födém, Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható fodémre, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) KNA UF INSULATION Unifit 35 általános kőzetgyapot szigetelő tekercs, 1200x11000mm, 150."
„ Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, lOOmm falvastagságban, 380x240x100 mm-es méretű üreges válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva 25015001230 mm, C16/20-16 kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:10 mm átmérőjű betonacél. " és az
' ·.• „ Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhgbarcsból, sima, normál mészcement vakolat 1 cm vastagságban kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM
elemmagas nyílásáthidaló, 1,00 m"
A fenti két tétel műszakilag teljes mé1iékben egyenértékű a következő tétellel:
„ Gipszkarton válaszfal szerkezetek CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2rtg impregnált, 12,5 mm vtg gipszkarton borítással, hőszigeteléssel , csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, '(30 vagy 31,3 cm bordatávolság) CW 75 tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKBJ impregnált gipszkarton lap, J 2,5 mm."
„Fa ablakdeszka, könyöklő elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, (belső párkány) AD260."
A fenti tétel módosítását a könnyebb beszerzés indokolja, műszakilag teljes mértékben egyenértékű a következő tétellel:
„Műanyag könyöklő elhelyezése (szereléssel) (belsőpárkány) SSK 130-280."
Fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak az építészeti munkák fent ismertetett műszaki tartalmának módosításában.
A műszaki ellenőr külön nyilatkozatban hozzájárult a tervezett és az ajánlattevő ajánlatában megjelölt tételek egyenértékű kiváltásához, melyeknek megvalósítását Vállalkozó
·összességében azonos kivitelezési áron vállalja.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben