Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23165/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gárdony Város Önkormányzat
Teljesítés helye:2484 Gárdony, Agárd – Gárdonyi utca 34. (HRSZ: 3654/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gárdony Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96496161
Postai cím: Szabadság Utca 20-22.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemesné Bácskai Zsuzsanna
Telefon: +36 22570100
E-mail: onkormanyzat@gardony.hu
Fax: +36 22570182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gardony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Agárdi ravatalozó építése
Hivatkozási szám: EKR000228352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Agárdi ravatalozó építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2484 Gárdony, Agárd – Gárdonyi utca 34. (HRSZ: 3654/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján.
Kialakítandó helyiségek:
Ravatalozó tér 19,86 m2
Manipulációs tér 4,93 m2
Közlekedő és hűtő 4,18 m2
Koedukált wc 4,64 m2
Fedett nyitott tér 77,08 m2
Összesen 110,69 m2
Urnafal nem készül, ez nem képezi a vállalkozó feladatát
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10020 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Agárdi ravatalozó építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39525563
Postai cím: Balassa Utca 2
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
E-mail: erika@fenyokht.hu
Telefon: +36 309023569
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36412558
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2484 Gárdony, Agárd – Gárdonyi utca 34. (HRSZ: 3654/2)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján.
Kialakítandó helyiségek:
Ravatalozó tér 19,86 m2
Manipulációs tér 4,93 m2
Közlekedő és hűtő 4,18 m2
Koedukált wc 4,64 m2
Fedett nyitott tér 77,08 m2
Összesen 110,69 m2
Urnafal nem készül, ez nem képezi a vállalkozó feladatát
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36412558
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39525563
Postai cím: Balassa Utca 2
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
E-mail: erika@fenyokht.hu
Telefon: +36 309023569
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés 2.3. pontja a mai naptól az alábbi lesz:
2.3. Vállalkozó a kivitelezést legkésőbb 2019. december 31. napjáig köteles elvégezni.(készre jelentés, melybe a műszaki átadás-átvétel időtartama nem számít bele).
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a) Közvetlenül a ravatalozó fala/alapja mellett állt 2 nagyméretű fa, melyeket ki kellett vágni. A kivágáskor, a tuskók kiásásakor vált csak láthatóvá, hogy a fák gyökerei jelentősen benőttek az épület alapozása alá, megrepesztve azt. A tuskók óvatos kiemelése után, az érintett szakaszokon meg kellett erősíteni az alapozást, a főfalak stabilitásának megőrzése érdekében.
b) A szeptember végi kedvezőtlen időjárás során, a szakszerű takarást a viharos erejű szél letépte, az eső a fal- illetve födémszerkezeteket nagymértékben eláztatta. A további betonozási, vakolási munkákat és gépészeti szerelési munkálatokat fel kellett függeszteni a szerkezetek teljes kiszáradásáig.

c) A Megrendelő 2019. szeptember 16-án megrendelte a ravatalozó áramhálózatra kapcsolását a villamosenergia szolgáltatótól (Eon). A megrendelt bekötés a mai napig sem történt meg az Eon által, így a vállalkozói teljesítéshez szükséges érintésvédelmi mérések nem végezhetők el.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36412558 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36412558 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben