Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.12.
Iktatószám:2317/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Akadálymentesítési megoldások felülvizsgálata
Hivatkozási szám: EKR001156232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megvalósult akadálymentesítési megoldások felülvizsgálata, az Európai Bizottság 1300/2014/EU rendeletének és a 253/1997. (XII.20) Korm. rendeletnek megfelelő áttervezése a Kelenföld-Székesfehérvár, Szajol-Püspökladány, Lepsény-Szántód-Kőröshegy, Budapest-Esztergom I. ütem vasúti projektek esetében, 4 részben.
Karakterkorlát okán további információkat a Közbeszerzési Dokumentáció 23. pontja tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 24618 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 005 - 006977
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
2
Helyesen:
4
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő tekintetében Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
Helyesen:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől értendő.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
2
Helyesen:
4
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő tekintetében Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
Helyesen:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől értendő.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
2
Helyesen:
4
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő tekintetében Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
Helyesen:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől értendő.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
2
Helyesen:
4
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő tekintetében Ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
Helyesen:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől értendő.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1.Ajánlatkérő (AK) jelen eljárást a Kbt.41.§(3)bek.,ill. a 424/2017.(XII.19.)Korm.rend(EKRr.)szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani,ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektr.úton lehetséges.EKR elérése:https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap.Az ajánlatot az EKRr.5.§(2)bek.alapján elektr-an kell benyújtani.2.AK nem írja elő a Kbt.66.§(6)bek.szerinti inf-ók megadását.3.Ajánlattevőnek (AT) a felolvasólap„A”mellékletében a nettó ajánlati árat oly módon kell megadnia, hogy a tervezői díjon belül feltünteti a munkadíj összegét,vmint a szerz.terv.SZF11.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.4.AK a hiánypótlás(hp.),vmint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt.71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.A Kbt.71.§(6)bek.alapján AK nem rendel el újabb hp-t,ha a hp-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hp.5.Vmennyi alk.feltétel és igazolás a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbb.6.Az ajánlat részeként benyújtandó:felolvasólap,melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektr.űrlap formájában kötelező az ajánlat részeként kitölteni;felolvasólap„A”és„B”mellékletei;Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyil.;Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyil. az ott jelölt tartalommal,adott esetben nemleges nyilatkozat;adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt.35.§ és a közbesz.dok-ok, vmint az EKRr.13.§ előírásai szerint;-Kbt 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten,és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKRr.11.§(4)bek. szerint;aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill.ügyvéd,vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája,figyelemmel az EKRr.13.§ előírásaira.7.A nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbizt-át kiterjeszteni a szerz.szerinti szolg-okra.Mértéke:1.rész:5 mFt/káresemény és 15mFt/év;2.rész:3 mFt káresemény és 9mFt/év;3.rész:3 mFt/káresemény és 9mFt/év;4.rész:1,5 mFt/káresemény és 5mFt/év.8.AK projekttársaság létrehozását kizárja AT/közös AT-k vonatkozásában.9.Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.Az adható pontszám a részszempontok esetén 0,00-10,00 pont.Értékelés módszere (A Közbeszerzési Hatóság, KÉ2016.évi147.szám,2016.december21. útmutatója szerint):„Ár” - fordított arányosítás;2.1.és2.2.„A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány felkészültsége”-egyenes arányosítás.10.Szerz.köt feltétele,hogy az M/2.1.pont szerinti szakember a MagyarMérnökiKamara névjegyzékében szerepeljen a következő(az adott pozícióhoz elvárt)266/2013.(VII. 11.)Korm.rendelet szerinti érvényes,aktív jogosultsággal:„É”.11.AK részenként külön-külön alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.12.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;ill.http://nekszt.hu/tamogatas/.13.Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu.A rendszer működése,használata vonatkozásában AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.14.Irányadó jog:Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen:321/2015.(X.30.) Korm.rendelet,424/2017.(XII.19.)Korm. rendelet).A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.15.A közbesz.dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak,tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira(karakterszám korlátozás).16.Abban az esetben, amennyiben a közb.eljárás valamely rész tekintetében eredménytelenül zárul, AK az eredményes rész tekintetében a nyertes ajánlattevővel a szerződést megköti.17.AK kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.18.Az eljárás az 1-4. részek tekintetében a Kbt.53.§(6)bek.alapján kerül megindításra.19.AjánlatiBiztosíték egy részben sem kerül előírásra.
Helyesen:
1.Ajánlatkérő(AK)jelen eljárást a Kbt.41.§(3)bek.,ill. a 424/2017.(XII.19.)Korm.rend(EKRr.)szerint az EKR-n keresztül kívánja lebonyolítani,ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektr.úton lehetséges.EKR elérése:https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap.Az ajánlatot az EKRr.5.§(2)bek.alapján elektr-an kell benyújtani.2.AK nem írja elő a Kbt.66.§(6)bek.szerinti inf-ók megadását.3.Ajánlattevőnek(AT)a felolvasólap„A”mellékletében a nettó ajánlati árat oly módon kell megadnia, hogy a tervezői díjon belül feltünteti a munkadíj összegét,vmint a szerz.terv.SZF11.alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.4.AK a hiánypótlás(hp.),vmint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt.71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.A Kbt.71.§(6)bek.alapján AK nem rendel el újabb hp-t,ha a hp-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hp.5.Vmennyi alk.feltétel és igazolás a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbb.6.Az ajánlat részeként benyújtandó:felolvasólap,melyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektr.űrlap formájában kötelező az ajánlat részeként kitölteni;felolvasólap„A”és„B”mellékletei;Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyil.;Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyil. az ott jelölt tartalommal,adott esetben nemleges nyilatkozat;adott esetben a közös AT-k közötti megállapodás a Kbt.35.§ és a közbesz.dok-ok, vmint az EKRr.13.§ előírásai szerint;Kbt 44. § szerint az üzleti titok elkülönítetten,és arról szóló nyilatkozat indoklással az EKRr.11.§(4)bek. szerint;aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya ill.ügyvéd,vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája,figyelemmel az EKRr.13.§ előírásaira.7.A nyertes AT köteles a szerződéskötés időpontjára a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbizt-át kiterjeszteni a szerz.szerinti szolg-okra.Mértéke:1.rész:5 mFt/káresemény és 15mFt/év;2.rész:3 mFt káresemény és 9mFt/év;3.rész:3 mFt/káresemény és 9mFt/év;4.rész:1,5 mFt/káresemény és 5mFt/év.8.AK projekttársaság létrehozását kizárja AT/közös AT-k vonatkozásában.9.Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány.Az adható pontszám a részszempontok esetén 0,00-10,00 pont.Értékelés módszere (A Közbeszerzési Hatóság,KÉ2016.évi147.szám,2016.december21. útmutatója szerint):„Ár”-fordított arányosítás;2.1.és2.2.„A szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány felkészültsége”-egyenes arányosítás.10.Szerz.köt feltétele,hogy az M/2.1.pont szerinti szakember a MagyarMérnökiKamara és/vagy MagyarÉpítészKamara névjegyzékében szerepeljen a következő(az adott pozícióhoz elvárt)266/2013.(VII. 11.)Korm.rendelet szerinti érvényes,aktív jogosultsággal:„É”.11.AK részenként külön-külön alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.12.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;ill.http://nekszt.hu/tamogatas/.13.Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu.A rendszer működése,használata vonatkozásában AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.14.Irányadó jog:Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen:321/2015.(X.30.) Korm.r. 424/2017.(XII.19.)Korm. rendelet).A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.15.A közbesz.dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak,tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira(karakterszám korlátozás).16.Abban az esetben, amennyiben a közb.eljárás valamely rész tekintetében eredménytelenül zárul, AK az eredményes rész tekintetében a nyertes ajánlattevővel a szerződést megköti.17.AK kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.18.Az eljárás az 1-4. részek tekintetében a Kbt.53.§(6)bek.alapján kerül megindításra.19.AjánlatiBiztosíték egy részben sem kerül előírásra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. sz. korrigendum keretében módosul a közbeszerzési dokumentáció I. és II. kötete.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ