Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23175/2019
CPV Kód:45215200-9
Ajánlatkérő:Devecser Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8460 Devecser, Miskei u. 47. hrsz. 1295/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RIMEX PLUSSZ Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Devecser Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95403816
Postai cím: Deák Tér 1.
Város: Devecser
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8460
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ferenczi Gábor
Telefon: +36 88512630
E-mail: hivatal@devecser.hu
Fax: +36 88512710
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.devecser.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Devecseri Család-és Gyermekjóléti
Hivatkozási szám: EKR000148212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kórház épület és kapcsolódó építési beruházások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
További tárgyak:45262690-4
45453100-8
45454100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8460 Devecser, Miskei u. 47. hrsz. 1295/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Devecser Miskei u. 47 hrsz. 1295/2 család- és gyerekjóléti központ és szolgálat, házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása épületének kialakítása.
A meglévő épület a volt devecseri kórház „A” épülete.
Az épület jelenlegi állapota: Az épület a XX.sz elején épült a 60-70-es években átépíttették, Jelenleg több mint 20 éve használaton kívül áll.
Az alaprajzon jelölt épületszárny teljes egészében bontásra kerül.
A tervezett épület felújítandó hasznos alapterülete: 464,50 m2
A szükséges parkoló létszám 11 db szgk. parkoló
Az épület szerkezetei:
Az épület teherhordófalas fa födémes magas tetős épület.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15204 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kórház épület és kapcsolódó építési beruházások
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RIMEX PLUSSZ Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75688071
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 32.
Város: Tüskevár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8477
Ország: Magyarország
E-mail: info@rimex.hu
Telefon: +36 88514675
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 125779722
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
További tárgyak:45262690-4
45453100-8
45454100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8460 Devecser, Miskei u. 47. hrsz. 1295/2
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Devecser Miskei u. 47 hrsz. 1295/2 család- és gyerekjóléti központ és szolgálat, házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása épületének kialakítása.
A meglévő épület a volt devecseri kórház „A” épülete.
Az épület jelenlegi állapota: Az épület a XX.sz elején épült a 60-70-es években átépíttették, Jelenleg több mint 20 éve használaton kívül áll.
Az alaprajzon jelölt épületszárny teljes egészében bontásra kerül.
A tervezett épület felújítandó hasznos alapterülete: 464,50 m2
A szükséges parkoló létszám 11 db szgk. parkoló
Az épület szerkezetei:
Az épület teherhordófalas fa födémes magas tetős épület.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 125779722
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RIMEX PLUSSZ Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75688071
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 32.
Város: Tüskevár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8477
Ország: Magyarország
E-mail: info@rimex.hu
Telefon: +36 88514675
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
4. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐI:
„4.1. A munkaterület átadásának tervezett napja: a szerződés hatályba lépését követő számított 5 munkanapon belül.
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének tervezett napja: a teljesítés határidejét megelőző 5. munkanapon.
A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 2020. április 20. hónap mínusz 0 nap (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása).
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
A Vállalkozó jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen feltételei a szerződésszerű teljesítésnek.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a fenti határidő kötbérterhes határidőnek minősül.”
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a c) pontban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén.
A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjának, mert a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosításra okot adó körülmény az ajánlattételi határidőt és a bontást követően merült fel.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, Vállalkozó feladatai nem változnak meg, kizárólag a határidő módosítására kerül sor a feladatok elvégzése érdekében, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglalt feltételnek.
A módosítás nem sérti a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alponját, mert az ellenérték módosítására és így növelésére nem kerül sor a szerződésmódosítással.
A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt együttes feltételeknek, így a szerződésmódosítás jogszerű.
5. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„5. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, SZÁMLÁZÁS, FIZETÉS
5.1. …
Előlegszámla:
Kibocsátás esedékessége: a szerződés hatályba lépését követően
Mértéke: a teljes nettó ellenérték 15 %-a
Az előlegszámla arányosan (25 % - 25 %) a részszámlákból és a végszámlából kerül levonásra.

Megrendelő a munka megkezdéséhez a Vállalkozó erre irányuló igénye esetén a Kbt. 135. § (7) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése szerint az ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 15 %-nak megfelelő összegben előleget biztosít jelen szerződésben rögzített feltételekkel, az előleg elszámolására arányosan (25 % - 25 %) a részszámlákból és a végszámlából kerül sor.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A módosítás akkor lényege, ha sérti a Kbt. 141. § (6) bekezdés valamelyik pontját.
A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjának, mert nem határoz meg olyan feltételt, amely lehetővé tette volna az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét. A módosítás pontosító jellegű az ajánlattételt nem érinthette volna, Ajánlattevő részére nem kerül sor korábban kifizetésére, kizárólag az előleg elszámolása változik meg.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, kizárólag pontosító jellegű, leköveti a pontos teljesítést, így a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek.
A módosítás nem sérti a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontját, mert új feladat megállapítására nem kerül sor a szerződésmódosítással, új ajánlattevői kötelezettség nem keletkezik.
A fentiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt együttes feltételeknek, így a szerződésmódosítás jogszerű.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Részletesen a VI.2.1) pontba.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 125779722 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 125779722 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződő felek a jelen Vállalkozási Szerződés módosítást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben