Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23191/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Lőrinci Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Apc 046/1; Apc 046/2; Apc 067; Lőrinci 068/1; Lőrinci 068/2; Lőrinci 069; Lőrinci 097; Lőrinci 0111; Zagyvaszántó 0103; Hatvan; 0445; Hatvan 0446; Hatvan 2683.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EXTERNÁTUS Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lőrinci Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40504830
Postai cím: Szabadság Tér 26
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schottner Norbert
Telefon: +36 37388155
E-mail: kozbeszerzes@vmcconsulting.hu
Fax: +36 37388464
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.lorinci.hu/portal/index.php
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hatvan-Apc közötti Zagyva menti kerékpárút építés
Hivatkozási szám: EKR000117872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hatvan-Apc közötti Zagyva menti kerékpárút építés.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45221250-9
45233120-6
45233127-5
45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Apc 046/1; Apc 046/2; Apc 067; Lőrinci 068/1; Lőrinci 068/2; Lőrinci 069; Lőrinci 097; Lőrinci 0111; Zagyvaszántó 0103; Hatvan; 0445; Hatvan 0446; Hatvan 2683.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Hatvan-Apc közötti Zagyva menti kerékpárút kivitelezési feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében.
A tervezett út a kerékpáros közlekedés elősegítése céljából épül, de a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság járműveinek közlekedését is biztosítania kell. Ezért az útvonal nem kerékpárútként kerül kijelölésre, az a Közutak tervezése című e-UT 03.01.11 Útügyi Műszaki Előírás szerint „K.VI.” tervezési osztályba sorolt, „C” jelű környezeti körülményű külterületi egyéb utak kategóriába tartozik. Az út kerékpáros infrastruktúrában betöltött szerepe szerint „B” hálózati szereppel jellemezhető.
A megépítendő út teljes hossza 11.364 m. Burkolatszélessége 2,50 m, kétoldali 0,5 m széles földpadkával, így a koronaszélesség 3,50 m. A megépítendő út a híd alatt a hullámtérben keresztezi a 80. sz. vasútvonalat és az M3 autópályát, valamint szintben keresztezi a 24102., 24114., 2401., 2402. j. közutakat.
Az építés az alábbi helyrajzi számokon valósul meg: Apc 046/1; Apc 046/2; Apc 067; Lőrinci 068/1; Lőrinci 068/2; Lőrinci 069; Lőrinci 097; Lőrinci 0111; Zagyvaszántó 0103; Hatvan; 0445; Hatvan 0446; Hatvan 2683.
A megépítendő pálya szerkezete:
• 8 cm szürke térkő burkolat;
• 3 cm zúzott homok ágyazat;
• 25 cm (útcsatlakozásoknál 35cm) FZKA 0/32 zúzottkő alapréteg;
• 10 cm homokos kavics védőréteg;
• 1 réteg szőtt geotextília;
• 30 cm meszes talajstabilizáció.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az engedélyes tervhez képest a következő szakaszokon nem épül meg a kerékpárút:
1. szakasz 0+625 - 1+927,22 km szelvények között
4. szakasz 0+000 - 1+441,73 km szelvények között.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14108 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hatvan-Apc közötti Zagyva menti kerékpárút építés.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EXTERNÁTUS Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70492482
Postai cím: Bihari János Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: iroda.externatusbau@gmail.com
Telefon: +36 307737852
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 824593160
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45221250-9
45233120-6
45233127-5
45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Apc 046/1; Apc 046/2; Apc 067; Lőrinci 068/1; Lőrinci 068/2; Lőrinci 069; Lőrinci 097; Lőrinci 0111; Zagyvaszántó 0103; Hatvan; 0445; Hatvan 0446; Hatvan 2683.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Hatvan-Apc közötti Zagyva menti kerékpárút kivitelezési feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében.
A tervezett út a kerékpáros közlekedés elősegítése céljából épül, de a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság járműveinek közlekedését is biztosítania kell. Ezért az útvonal nem kerékpárútként kerül kijelölésre, az a Közutak tervezése című e-UT 03.01.11 Útügyi Műszaki Előírás szerint „K.VI.” tervezési osztályba sorolt, „C” jelű környezeti körülményű külterületi egyéb utak kategóriába tartozik. Az út kerékpáros infrastruktúrában betöltött szerepe szerint „B” hálózati szereppel jellemezhető.
A megépítendő út teljes hossza 11.364 m. Burkolatszélessége 2,50 m, kétoldali 0,5 m széles földpadkával, így a koronaszélesség 3,50 m. A megépítendő út a híd alatt a hullámtérben keresztezi a 80. sz. vasútvonalat és az M3 autópályát, valamint szintben keresztezi a 24102., 24114., 2401., 2402. j. közutakat.
Az építés az alábbi helyrajzi számokon valósul meg: Apc 046/1; Apc 046/2; Apc 067; Lőrinci 068/1; Lőrinci 068/2; Lőrinci 069; Lőrinci 097; Lőrinci 0111; Zagyvaszántó 0103; Hatvan; 0445; Hatvan 0446; Hatvan 2683.
A megépítendő pálya szerkezete:
• 8 cm szürke térkő burkolat;
• 3 cm zúzott homok ágyazat;
• 25 cm (útcsatlakozásoknál 35cm) FZKA 0/32 zúzottkő alapréteg;
• 10 cm homokos kavics védőréteg;
• 1 réteg szőtt geotextília;
• 30 cm meszes talajstabilizáció.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az engedélyes tervhez képest a következő szakaszokon nem épül meg a kerékpárút:
1. szakasz 0+625 - 1+927,22 km szelvények között
4. szakasz 0+000 - 1+441,73 km szelvények között.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 824593160
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EXTERNÁTUS Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70492482
Postai cím: Bihari János Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: iroda.externatusbau@gmail.com
Telefon: +36 307737852
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses feltétel:
A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2019. november 30. (a sikeres műszaki átadás-átvétel ideje).
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a kivitelezési feladatok a teljesítés véghatáridején belül megvalósulnak.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosított szerződéses feltétel:
A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2020. február 28. (a sikeres műszaki átadás-átvétel ideje).
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a kivitelezési feladatok a teljesítés véghatáridején belül megvalósulnak.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2019. okt. 24-én arról tájékoztatta Megrendelőt, hogy a 80-as vasútvonal vasúti híd – 1. szakasz 0+550 km szelvény környezetében meglévő vasúti híd alatt a korábban általa is jóváhagyott tervektől eltérően nagyobb (egészen pontosan 3,10 méter magas) szabadon tartandó teret kér biztosítani a fenntartó járművei számára. Figyelemmel a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. előírására - mely szerint a járművek tényleges magasságához képest további 0,5 méteres védőtávolság kötelezően biztosítandó – a vasúti híd alatt összességében 3,60 méteres teret szükséges biztosítani. A híd a jóváhagyott tervek szerint 3,40 méter magas, ezért a fent részletezett okok miatt a kerékpárutat az eredetileg tervezett pályaszinthez képest alacsonyabb szinten kell megépíteni. A beavatkozás speciális tervezési és kivitelezési munkát kíván. A terveket módosítani szükséges; ennek és az ezt követő kivitelezési munkának az időigénye indokolttá teszi a teljesítési határidő módosítását.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 824593160 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 824593160 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben