Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2322/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Debrecen, Thomas Mann utca. hrsz: 21205, 21204/2, 21236/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÉPKERSERVICE Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett Közbeszerzési Osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó bontási- és építési munkák kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó bontási- és építési munkák kivitelezése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45421100-5
45331100-7
09332000-5
45100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Thomas Mann utca. hrsz: 21205, 21204/2, 21236/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A bontási munkák a 21205 és a 21204/2 hrsz-ú ingatlanokat érintik. A jelenleg összefüggő területen 3 bontandó létesítmény található. Egy 247,36 m2 területű fedett-nyitott acélvázas pavilon épület, falazott szerkezetű kiegészítéssel, egy 40,56 m2 területű három oldalán zárt, egy oldalról nyitott, fedett könnyűszerkezetes színpad építmény, valamint egy ehhez tartozó 340,48 m2 területű fedetlen lelátó, amely pincehelyiséget is tartalmaz. A színpad előtti asztfaltburkolat bontása a beszerzés része, azonban a telek északi részén elhelyezett, kerítéssel körbekerített aszfaltburkolatú pálya megtartandó. A bontási munkákat követően elkészítendő a terület tereprendezése és füvesítése.
Az épület elhelyezése a Debrecen 21205 hrsz.-ú ingatlanon történik, az épület elhelyezésére szolgáló ingatlan közúti megközelítése a 21236/4 hrsz.-ú közterületről biztosítható.
A földszint nettó alapterülete 854,49 m2, az emelet nettó alapterülete 491,93 m2, így az épület teljes nettó alapterülete 1346,42 m2. Ezen kívül a fedett terasz 57,21 m2, a fedett kerékpártároló 15,66 m2.
Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése és fejlesztése során az új épületben összesen 527,66 m2-en 29 iroda, 310,57 m2-en 4 foglalkoztató kerül kialakításra, a hozzájuk tartozó közlekedőkkel, vizesblokkokkal, raktárakkal, gépészeti és szerver helyiséggel.
Az épület kialakítása az energiatakarékossági szempontok figyelembe vételével történik. 328,02 m2 magas minőségű nyílászáró kerül beépítésre, 1062,03 m2-en korszerű homlokzati hőszigetelő rendszer kialakítását tartalmazza a projekt, valamint 1779,58 m2 csapadékvíz elleni szigetelés készül a lapostetőn. Korszerű gépészeti- elektromos és gyengeáramú rendszerek kerülnek kiépítésre. Az épületben ragasztott gres padlóburkolatok készülnek, a közlekedő egyes felületei ragasztott gres falburkolatot, a kiszolgáló- és vizes helyiségek kerámialap falburkolatot kapnak.
A komplex akadálymentesítés során az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése is megtörténik.
A beruházás során megvalósul az intézményhez tartozó külső tér fejlesztése belső parkolók és rendezett zöldfelületek kialakításával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.6.2-15-DE1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4401 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó bontási- és építési munkák kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKERSERVICE Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Veres Péter u. 95.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 413999815
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
További tárgyak:45421100-5
45331100-7
09332000-5
45100000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Thomas Mann utca. hrsz: 21205, 21204/2, 21236/4
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A bontási munkák a 21205 és a 21204/2 hrsz-ú ingatlanokat érintik. A jelenleg összefüggő területen 3 bontandó létesítmény található. Egy 247,36 m2 területű fedett-nyitott acélvázas pavilon épület, falazott szerkezetű kiegészítéssel, egy 40,56 m2 területű három oldalán zárt, egy oldalról nyitott, fedett könnyűszerkezetes színpad építmény, valamint egy ehhez tartozó 340,48 m2 területű fedetlen lelátó, amely pincehelyiséget is tartalmaz. A színpad előtti asztfaltburkolat bontása a beszerzés része, azonban a telek északi részén elhelyezett, kerítéssel körbekerített aszfaltburkolatú pálya megtartandó. A bontási munkákat követően elkészítendő a terület tereprendezése és füvesítése.
Az épület elhelyezése a Debrecen 21205 hrsz.-ú ingatlanon történik, az épület elhelyezésére szolgáló ingatlan közúti megközelítése a 21236/4 hrsz.-ú közterületről biztosítható.
A földszint nettó alapterülete 854,49 m2, az emelet nettó alapterülete 491,93 m2, így az épület teljes nettó alapterülete 1346,42 m2. Ezen kívül a fedett terasz 57,21 m2, a fedett kerékpártároló 15,66 m2.
Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális bővítése és fejlesztése során az új épületben összesen 527,66 m2-en 29 iroda, 310,57 m2-en 4 foglalkoztató kerül kialakításra, a hozzájuk tartozó közlekedőkkel, vizesblokkokkal, raktárakkal, gépészeti és szerver helyiséggel.
Az épület kialakítása az energiatakarékossági szempontok figyelembe vételével történik. 328,02 m2 magas minőségű nyílászáró kerül beépítésre, 1062,03 m2-en korszerű homlokzati hőszigetelő rendszer kialakítását tartalmazza a projekt, valamint 1779,58 m2 csapadékvíz elleni szigetelés készül a lapostetőn. Korszerű gépészeti- elektromos és gyengeáramú rendszerek kerülnek kiépítésre. Az épületben ragasztott gres padlóburkolatok készülnek, a közlekedő egyes felületei ragasztott gres falburkolatot, a kiszolgáló- és vizes helyiségek kerámialap falburkolatot kapnak.
A komplex akadálymentesítés során az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése is megtörténik.
A beruházás során megvalósul az intézményhez tartozó külső tér fejlesztése belső parkolók és rendezett zöldfelületek kialakításával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 419469006
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÉPKERSERVICE Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Veres Péter u. 95.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződés mellékletét képező műszaki tartalom a szerződésmódosítás mellékletei szerinti műszaki tartalommal módosulnak az alábbiakra tekintettel:
I. Egyenértékű termékek:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-ban foglaltakra tekintettel Megrendelő és Vállalkozó a szerződés teljesítése során az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették és egyenértékű termékek beépítésében, illetve helyettesítő műszaki megoldások megvalósításában állapodtak. A fentiek kiterjednek a légkezelők, a fancoil-ok, az állmennyezet, továbbá a zárófödém rétegrend módosítására.
II. Pótmunkák:
1. A kiviteli tervek készítése során az elektromos tervfejezeteket készítő Tervező azt feltételezte, hogy a terület elektromos energia ellátása biztosított, tekintettel arra, hogy a terület a korábbiakban egy kalandparknak adott helyet. A kivitelezés megkezdésekor derült csak ki, hogy nem áll rendelkezésre elektromos áram a munkaterületen. A munkálatok mielőbbi megkezdése érdekében a kivitelező az elektromos áram biztosításához szükséges kapcsolószekrényt és földkábelt letelepítette, melyek költsége ugyanakkor a fentiekre tekintettel nem volt a vállalása része. Tekintettel arra, hogy a létesítmény elektromos energia ellátásának biztosítása a rendeltetésszerű használathoz nélkülözhetetlen, így a kiépítés költségeinek elszámolása pótmunka keretében lehetséges. A pótmunkák értéke a beszerzett indikatív ajánlatok alapján összesen nettó 3.254.058.-Ft.
2. A tervdokumentációban a foglalkoztatókat elválasztó tolóajtók közül az egyik opcionális tételként szerepel, mely a jövőben kerül csak megvalósításra. A teljesítés során a vállalkozó jelezte megrendelő részére, hogy amennyiben később kerül sor ezen elválasztó ajtó beépítésére, úgy az nagy mennyiségű bontási és helyreállítási munkákkal járna, illetve a padlófűtési csövek megrongálódhatnak annak kivitelezése során. Amennyiben ugyanakkor jelen beruházás részeként beépítésre kerül a tolóajtó kialakításához szükséges vezető sín, úgy a későbbiekben bontási és javítási munkák már nem merülnek fel.
A fentiekre tekintettel Megrendelő a tolóajtó vezető sín beépítése mellett döntött. A pótmunkák értéke a beszerzett indikatív ajánlatok alapján összesen nettó 1.870.000.-Ft.
3. A tárgyi szerződésnek nem képzete részét a fűtési rendszer primer oldali kiépítése. Ezen feladatok elvégzése a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. illetékességébe tartozik. Azonban a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. által beépített gépek elektromos energia ellátását biztosítani szükséges, melyek költségét nem tartalmazza a tárgyi szerződéshez kapcsolódó tervdokumentáció. A pótmunkák értéke a beszerzett indikatív ajánlatok alapján összesen nettó 299.207.-Ft.
4. A tervdokumentációban a földszinti mosdókhoz vezető folyosón nem szerepel álmennyezet kialakítás. A Kivitelező azonban jelezte, hogy a folyosó mennyezetén a tervek szerint jelentős mennyiségű gépészeti cső és vezeték fut, melyek esztétikailag nem felelnek meg a vendégforgalom számára is megközelíthető helyiségben. A pótmunkák értéke a vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetés egységárai alapján összesen nettó 127.699.-Ft.
5. A kivitelezés során vált láthatóvá, hogy a tetőn elhelyezkedő légkezelő gépek madarak ellen védő keretét szükséges az épület villámvédelmi rendszerébe bekötni. A pótmunkák értéke a vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetés egységárai alapján összesen nettó 744.379.-Ft.
III. Elmaradó munkák
A kiviteli tervek készítése során tervezőnek nem állt rendelkezésre információ azzal kapcsolatban, hogy a szomszédos területen lévő parkkal Megrendelőnek mik a jövőbeni tervei. A kivitelezés során derült ki, hogy a szomszédos park közparkként lesz hasznosítva. Megrendelő kérésére az intézmény nem a tervek szerint lesz körbekerítve, a déli homlokzat mentén lesz lezárva, a parkkal egyben. Az elmaradó munkák értéke a vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetés egységárai alapján összesen nettó 826.152.-Ft.

2. A szerződés 2) pontjában rögzített vállalkozási díj összege az alábbiak szerint módosul:
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 413.999.815,- Ft
Áfa (27%) 111.779.950,- Ft
Bruttó vállalkozási díj: 525.779.765,- Ft
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
A vállalkozási átalánydíj összege:
Nettó összesen: 419.469. 006,- Ft
Áfa (27%) 113.256.632,- Ft
Bruttó vállalkozási díj: 532.725.638,- Ft
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: I. Egyenértékű termékek:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-ban foglaltakra tekintettel Megrendelő és Vállalkozó a szerződés teljesítése során az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették és egyenértékű termékek beépítésében, illetve helyettesítő műszaki megoldások megvalósításában állapodtak. A fentiek kiterjednek a légkezelők, a fancoil-ok, az állmennyezet, továbbá a zárófödém rétegrend módosítására.
II. Pótmunkák:
1. A kiviteli tervek készítése során az elektromos tervfejezeteket készítő Tervező azt feltételezte, hogy a terület elektromos energia ellátása biztosított, tekintettel arra, hogy a terület a korábbiakban egy kalandparknak adott helyet. A kivitelezés megkezdésekor derült csak ki, hogy nem áll rendelkezésre elektromos áram a munkaterületen. A munkálatok mielőbbi megkezdése érdekében a kivitelező az elektromos áram biztosításához szükséges kapcsolószekrényt és földkábelt letelepítette, melyek költsége ugyanakkor a fentiekre tekintettel nem volt a vállalása része. Tekintettel arra, hogy a létesítmény elektromos energia ellátásának biztosítása a rendeltetésszerű használathoz nélkülözhetetlen, így a kiépítés költségeinek elszámolása pótmunka keretében lehetséges. A pótmunkák értéke a beszerzett indikatív ajánlatok alapján összesen nettó 3.254.058.-Ft.
2. A tervdokumentációban a foglalkoztatókat elválasztó tolóajtók közül az egyik opcionális tételként szerepel, mely a jövőben kerül csak megvalósításra. A teljesítés során a vállalkozó jelezte megrendelő részére, hogy amennyiben később kerül sor ezen elválasztó ajtó beépítésére, úgy az nagy mennyiségű bontási és helyreállítási munkákkal járna, illetve a padlófűtési csövek megrongálódhatnak annak kivitelezése során. Amennyiben ugyanakkor jelen beruházás részeként beépítésre kerül a tolóajtó kialakításához szükséges vezető sín, úgy a későbbiekben bontási és javítási munkák már nem merülnek fel.
A fentiekre tekintettel Megrendelő a tolóajtó vezető sín beépítése mellett döntött. A pótmunkák értéke a beszerzett indikatív ajánlatok alapján összesen nettó 1.870.000.-Ft.
3. A tárgyi szerződésnek nem képzete részét a fűtési rendszer primer oldali kiépítése. Ezen feladatok elvégzése a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. illetékességébe tartozik. Azonban a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. által beépített gépek elektromos energia ellátását biztosítani szükséges, melyek költségét nem tartalmazza a tárgyi szerződéshez kapcsolódó tervdokumentáció. A pótmunkák értéke a beszerzett indikatív ajánlatok alapján összesen nettó 299.207.-Ft.
4. A tervdokumentációban a földszinti mosdókhoz vezető folyosón nem szerepel álmennyezet kialakítás. A Kivitelező azonban jelezte, hogy a folyosó mennyezetén a tervek szerint jelentős mennyiségű gépészeti cső és vezeték fut, melyek esztétikailag nem felelnek meg a vendégforgalom számára is megközelíthető helyiségben. A pótmunkák értéke a vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetés egységárai alapján összesen nettó 127.699.-Ft.
5. A kivitelezés során vált láthatóvá, hogy a tetőn elhelyezkedő légkezelő gépek madarak ellen védő keretét szükséges az épület villámvédelmi rendszerébe bekötni. A pótmunkák értéke a vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetés egységárai alapján összesen nettó 744.379.-Ft.
III. Elmaradó munkák
A kiviteli tervek készítése során tervezőnek nem állt rendelkezésre információ azzal kapcsolatban, hogy a szomszédos területen lévő parkkal Megrendelőnek mik a jövőbeni tervei. A kivitelezés során derült ki, hogy a szomszédos park közparkként lesz hasznosítva. Megrendelő kérésére az intézmény nem a tervek szerint lesz körbekerítve, a déli homlokzat mentén lesz lezárva, a parkkal egyben. Az elmaradó munkák értéke a vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetés egységárai alapján összesen nettó 826.152.-Ft.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 413999815 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 419469006 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Közbeszerzési, jogi indokolás:
Felek megvizsgálták a Kbt. 141. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és a következőket állapították meg:
I. Egyenértékű termékek:
A módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti tilalmi körbe:
Jelen szerződésmódosítás I. pontjában rögzítettek nem lényegesek, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoznak meg, a termékek más típusra, illetőleg kivitelre való kiváltása nem minősül a beruházás egészét tekintve lényeges változtatásnak.
A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé, mivel az egyenértékű termékek alkalmazásának lehetősége már az eljárást megindító felhívásban is rögzítésre került, valamennyi ajánlattevő által ismert volt ennek lehetősége már az ajánlattétel során.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, mivel a műszaki tartalom módosulása a vállalkozói díjat nem érinti, a kiváltott tételek ill. műszaki megoldások helyett azokkal egyenértékű termékek kerülnek beépítésre, valamint egyenértékű műszaki megoldások kerülnek kivitelezésre.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest sem terjeszti ki jelentős új elemre, mivel az elvégzendő feladat nem változik, mindössze a beépítendő elemek típusa, illetőleg kivitele módosul.

II. Pótmunkák:
A szerződésmódosítás II. pontjában foglaltak a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján jogszerűek.
Jelen módosítás keretében olyan építési munkák megrendelésére kerül sor, melyek nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez. Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, azonban nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15%-át. A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege 413.999.815,-Ft, amelynek a 15%-a 62.099.972,-Ft, míg a jelen módosítás II. pontja eredményeképpen összesen nettó 6.295.343,-Ft-tal emelkedik az ellenszolgáltatás nettó összege, mely nem éri el az 15%-os mértéket.
A szerződő fél személyének változása csak új közbeszerzéssel eljárással lenne megoldható, mely mind az időbeliség, mind a költségek tekintetében jelentős hátránnyal járna.

III. Elmaradó munkák
A szerződésmódosítás III. pontjában foglaltak a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján jogszerűek.

A módosítás olyan műszaki tartalom változtatásra irányul, mely a Vállalkozói díjat csökkenti. Az eredeti szerződést megelőző közbeszerzési eljárás uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárás volt. A módosítás értéke nem éri el az eredeti szerződés értékének 15%-át (mely nettó 62.099.972,-Ft), illetve az ellenérték nem növekszik. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illetve illeszkedik ahhoz.
Felek megállapították, hogy a módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti tilalmi körbe.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben