Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:23252/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szajol Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5081 Szajol, 048/3 hrsz.;5081 Szajol, 048/3 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szajol Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33690571
Postai cím: Rózsák Tere 1
Város: Szajol
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szajol.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://szajol.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 Szajol Holt-Tisza
Hivatkozási szám: EKR001430992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 Szajol Holt-Tisza horgászturizmus fejlesztése
A fejlesztés eredményeként Szajol Holt-Tisza 1-es tó partján, a 048/3 hrsz. horgászturizmus fejlesztéseként horgászhelyek kerülnek kialakításra. Ehhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésként megépítésre kerül egy megújuló energiaforrásokat használó, akadály mentesítet, család és gyermekbarát mosdó – zuhanyzó - WC kiszolgáló helyiség, ahol helyet kap pelenkázó és gyermekeknek szánt toalett és zuhanyzó is. Az új építésnél teljesül a komplex akadálymentesítés, Megépítésre kerül egy bári által térítésmentesen látogatható szabadidő park, játszótérrel, homok focipályával. A kialakítandó szabadidőparkban családi tűzrakó helyek kerülnek kialakításra, valamint fedett pihenőpadok kerülnek elhelyezésre. Kialakításra kerül egy szabad közösségi tér. Megépítésre kerül egy kiszolgáló út, ami biztosítja a tópartra történő akadálymentes lejutást és a horgászhelyeket „elválasztja” a szabadidőpark többi létesítményétől. OTÉK előírás szerinti számú, a nap 24 órájában bárki által hozzáférhető parkoló és kerékpár támaszok kerülnek kialakításra. A szelektív hulladékgyűjtés biztosítása érdekében gyűjtő edények kerülnek beszerzésre. A kialakításra kerülő helyszín egész évben szabadon látogatható. A megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan egy hónapja került az Önkormányzat tulajdonába. A helyszínen jelenleg árnyékot adó fák, téglával kirakott kezdetleges tűzrakó helyek és a tavon 3 db stég van. A természeti adottságok lehetőséget biztosítanak a horgászás mellett családi pihenésre is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Holt-Tisza turisztikai fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5081 Szajol, 048/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. AR. TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 Holt-Tisza turisztikai fejlesztése
• Szociális blokk
- Töltésalapozás geotextíliával VIACON WG22 erősítő szőtt geotextília 1,7 100 m2
- Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel 121,8 m3
- Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával 17 m3
- Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel 0,8 m3
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban 48,86 m2
- Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel 41,86 m2
- Szárazvakolat készítése, gipszkartonlapból 181 m2
- Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből 106,66 m2
- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, gres, kőporcelán lappal 127,8 m2
- Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben 29,04 m
- Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó 110*240 1 db
- Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek, pontmegfogásos rögzítéssel 1,575 m2
- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel 34 m2
- Külső fal; Könnyűszerkezetes épületre hő- és hangszigetelés elhelyezése, tálcás homlokzati panelbe 82,16 m
- Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal 61,76 m2
- Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, 10 m
- PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül 50 m
- Ivóvíz vezeték, ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból 90 m
- Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep 5 db
- Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel 325 m
- Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése 300 m
- Mozgássérült hang és fényjelző berendezés, távműködtetésű bejelzéssel, kompletten szerelve 1 klt.
• Kerti pavilon
- Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal 25,85 m2
- Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá 25 m3
- Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával 8,5 m3
- Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 0,455 t
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban 25,8 m2
- Fa tartószerkezet állítása kiviteli terv szerinti 7,00*10,48 73,36 m2
- Falazott kéménypillér kályhafűtéshez, kisméretű téglából 0,85 m3
- Kemence, Sütögető építése, kisméretű-, kemence tömör téglából 1 db
- Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből 83,9 m2
- Szerelt kőburkolat/beton (4-10 mm-es nyitott fugás) fedkőelemének elhelyezése falszerkezetre rögzítve 30 m
- Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben 20,96 m
- Fa lambéria elhelyezése, szerelése 84,7 m2
- Külső fafelületek alapmázolása, színtelen műgyantalakkal 150 m2
- Szivárgórendszerek; Függőleges felületi vízelvezetés 56,6 m2
- Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal 96,82 m2
- Elosztóberendezés telepítése EFI jelű , kompletten szerelve 1 klt.
• Térkő
- Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén 146,27 m3
- Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá 117,02 m3
- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel 87,77 m3
- Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal 585,09 m2
• Zúzott kő
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel 108,53 m2
- Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel 22 m3
- Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával 70 m
• Szabadtéri színpad
- Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá 15,46 m3
- Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával 9,35 m3
- Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe 0,16 t
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton 14,6 m2
- Szivárgórendszerek; Függőleges felületi vízelvezetés 24 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben 10
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást és feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen jelölik Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.

II.2.1)
Elnevezés: Játszótéri játékok telepítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5081 Szajol, 048/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. AR. TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001 Játszótéri játékok telepítése
9 darab átszótéri eszköz telepítéséhez terület előkészítési munka
1. H-3 hintaállvány 1 db
2. H-6 hintaállvány 1 db
3. Kötélpálya 25 m 1 db
4. Indítódobogó a kötélpályához 1 db
5. Libikóka 1 db
6. Gumi hintatalp 3 db
7. Gumi bölcsőhinta 1 db
8. Ovál fészekhinta 1200 1 db
9. Rugós libikóka lovacska1 db
• Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, 20m3
• Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen 76,5 m3
• Feltöltés osztályozott agyagmentes mosott homokból 20 m3
• Lyukfúrás rögzítőbeton alaptestek részére 0,31-70 m átmérő között 15,5 m
• Feltöltés osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics 1 m3
• Beton alap építése C16 minőségű betonból 5,3 m3
• Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül 48 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben 10
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást és feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen jelölik Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Holt-Tisza turisztikai fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a Támogatói okirat szerint:
1. ajánlati rész: Holt-Tisza turisztikai fejlesztése: nettó 40.300.000.- HUF
A beérkezett legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlat mértéke:
1. ajánlati rész: Holt-Tisza turisztikai fejlesztése: nettó 76 522 032.- HUF
Ajánlatkérő a többletforrások biztosítását nem képes vállalni, így az eljárás eredménytelenségéről határoz.
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen (rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel).
Kbt. 70. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Károlyház Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54221176
Postai cím: Vércse Utca 21
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14510227216

Hivatalos név: QUALITAT Minőségellenőrző és Műszaki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73703422
Postai cím: Panel Út 1/a.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10462029216

Hivatalos név: BAU HORIZONTKorlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22576143
Postai cím: Pozsonyi Utca 26. I. em. 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23809192216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Játszótéri játékok telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a Támogatói okirat szerint:
2. ajánlati rész: Játszótéri játékok telepítése: nettó 984.386.- HUF
A beérkezett legalacsonyabb ellenszolgáltatású ajánlat mértéke:
2. ajánlati rész: Játszótéri játékok telepítése: nettó 1 270 610.- HUF
Ajánlatkérő a többletforrások biztosítását nem képes vállalni, így az eljárás eredménytelenségéről határoz.
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen (rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel).
Kbt. 70. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Károlyház Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54221176
Postai cím: Vércse Utca 21
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14510227216

Hivatalos név: QUALITAT Minőségellenőrző és Műszaki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73703422
Postai cím: Panel Út 1/a.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10462029216

Hivatalos név: BAU HORIZONTKorlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22576143
Postai cím: Pozsonyi Utca 26. I. em. 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23809192216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges