Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:23261/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Négy Csibe Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Négy Csibe Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50254123
Postai cím: Arany János Tér H.ép.5. em.2.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Róbert
Telefon: +36 209719779
E-mail: chemotech@chello.hu
Fax: +36 209719779
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tiszakarád, 5 istállós brojlertelep létesítése
Hivatkozási szám: EKR001387722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Tiszakarád 5 istállós brojlertelep létesítése” (1777591465 projektazonosító) tárgyú projekt
kivitelezése a műszaki tervdokumentáció szerint:
1. I-II-III-IV-V jelű baromfi nevelő istálló (5 db)
• Telepítés: -szabadon álló építési helyen, az utcai telekhatárra merőleges hossztengellyel,
egymással párhuzamosan telepítve, ÉNY-i véghomlokzati oldalon higiéniai ( technológiai )
folyosóval összekötve
• nevelő tér: 1.410,38 m2/db
2. higiéniai folyosó
• Hasznos alapterület: 388,40 m2
3. szociális blokk
• Hasznos alapterület: 178,97 m2
Helyiségek:
• Aggregátor helyiség 12,24 m2
• Kukatároló 3,33 m2
• Boncoló 3,04 m2
• Gyógyszerraktár 4,57 m2
• Tak.szer.tároló 1,90 m2
• Vízkezelő h. 10,07 m2
• Fehér öltöző ( dolgozói ) 9,74 m2
• Zuhanyzó ( dolgozói ) 4,10 m2
• Fekete öltöző ( dolgozói ) 9,74 m2
• Előtér 5,47 m2
• Wc-km ( szennyezett üz ) 2,38 m2
• Wc-km ( tiszta üz .) 2,32 m2
• Közlekedő folyosó 19,79 m2
• Iroda 17,15 m2
• Étkező-pihenő 19,74 m2
• Fűtés 0,79 m2
• Kézmosó-wc 7,89 m2
• Mosókonyha 8,70 m2
• Fehér öltöző 14,54 m2
• Zuhanyzó 4,05 m2
• Fekete öltöző 14,56 m2
• Előtér 2,86 m2
4. szolgálati lakás ( lakóépület )
• Telepítés: A tervezett lakóépület a beépítési vonalra, a telep bejárata mellett, a szennyezett
üzemi területen kerül elhelyezésre, utcára merőleges hossztengellyel.
• Az egy állásos gépkocsitároló az épületben került kialakításra, személy bejárattal a kamrán át
a lakótérrel és a hátsó pihenőterasszal.
Helyiségek:
• Szélfogó 4,13 m2
• Wc-km 1,20 m2
• Közlekedő 6,76 m2
• Nappali-étkező 25,44 m2
• Konyha 7,10 m2
• Kamra 2,52 m2
• Fürdőszoba 7,79 m2
• Szoba 14,50 m2
• Szoba 14,49 m2
• Szoba 12,30 m2
• Lakás alapterülete: 97,02 m2
• Gk és szerszámtároló 22,50 m2
• Fedett bejárati terasz 4,95 m2
• Fedett hátsó terasz 15,39 m2
• 42,84 m2
• Épület nettó alapterület: 139,86 m2
5. fedett trágyatároló
• Telepítés: a telepi bejárat és a brojler istállók közötti területen, szabadonálló építési helyen, a
szennyezett üzemi területen kerül elhelyezésre
• Hasznos alapterület: 226,51 m2
6. 20 m3 akna 3 db
• Telepítés: a tervezett baromfi istállók közé telepítve ( 3 x 20 m3-es ) az istállók mosóvizének
bevezetésére
7. 10 m3 akna 3 db
• Telepítés: a szociális blokkhoz, a szolgálati lakáshoz és a trágyatároló térhez telepítve,
kommunális szennyvíz és csúrgalékvíz gyűjtése ( 10 m3-es )
8. siló alap 5 db
• Telepítés: a tervezett baromfi istállók közé, a tervezett térburkolat szélére telepítve
• Funkció: a napi takarmány tároló silók elhelyezésére
9. kerékfertőtlenítő medence és akna
• Telepítés: a bejárati kerékmosóhoz telepítve, mosóvíz gyűjtésére ( 1 m3 )
10. tüzivíz tároló
• Telepítés: szabadonálló építési helyen
• Mélység: 2,50-2,55 m
• Hasznos térfogat: 110 m3
• A tározóból az oltóvíz kiemeléséhez 2 db szabványos vízkivételi helyet kell kialakítani,
szabványos tömlőcsatlakozásokkal ( 0,80 m-1,20 m magasságban kialakítva ), tűzoltó autóval
megközelíthetően, egymástól legalább 5,00 m tengelytávolsággal ( 100 m3/1 db vízkivételi hely )
11. hullatároló épület
• Telepítés: telepi bejárathoz, szabadonálló építési helyen, kapcsolattal a tiszta és a szennyezett
üzemi területtel
• Hasznos alapterület: 5,40 m2
12. út, térburkolat
A belső úton kapu épül, mely elzárja a belső út forgalmát a közforgalom elől. A kapu a
közút burkolatának szélétől 19,9 m-re épül. A kapubejáróhoz belső út csatlakozik, melynek
szélessége 6,0 m, majd a jobb ív után 4,15 m. A parkolóhelyek mögött és az épületek előtt a
belső út 6,0 m szélességgel épül. A hullatároló épület előtt a belső út 8,65 m-re szélesedik. Az
istállók bejaratához 10,0 m szélességű betonburkolatot kell építeni. A belső út D-i végén
mechanikai stabilizáció felületű megfordulást biztosító felületet kell építeni, az ágak szélessége 6,0 m.
A szolgálati lakáshoz 3,0 m szélességű bejáratot kell építeni, a belső úthoz 3 m sugarú ívekkel csatlakozva.
A fedett trágyatároló kapcsolata 6,0 m szélességű, a belső úthoz R=6 m sugarú ívekkel csatlakozik.
A tűzivíz tároló előtt 10,95 x 10,0 m méretű térburkolat épül.
A belső úthoz csatlakozva 4 db merőleges állású parkolóhely kerül kialakításra, melyek mérete
5,0 x 2,5 m. Az épület körül járdaburkolat épül. A telken belül 2 db kerékpártamaszt kell elhelyezni
13. Baromfitartó berendezések beépítése a a brojler tartásterek részére a technológiai leírás
szerint. Az üzemelési brojler technológiát ki kell építeni, üzembe kell helyezni és a személyzetet
be kell tanítani a nyertes ajánlattevőnek. A technológiai rendszernek a termelési folyamatokat
vezérlő és komplex adatkezelő automatikának integrálhatónak kell lennie cégcsoport meglévő
telepein alkalmazott adatgyűjtési, adatfeldolgozó és telepirányító rendszerével. A brojler
technológiának négyzetméterenként 18 db madár, istállóként 25 000 madár ellátását is tudnia
kell biztosítani.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A felhívás módosítására az elektronikus közbeszerzés részletes szabályiról szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a rendszer üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján, az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában több mint százhúsz percig üzemzavar volt.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők szíves figyelmét arra, hogy a folyamatban lévő vagy módosítás alatt álló ügyletekben (ajánlat összeállítása, módosítása) szükséges a gazdasági szereplőnek ellenőriznie, hogy minden módosított adatmező/űrlap az ajánlatkérő módosított előírásának megfelelően került-e kitöltésre. A benyújtott státuszú ügyletekben (ajánlatok) az ajánlatkérői módosítást követően az ajánlatot a gazdasági szereplőnek vissza kell nyitnia szerkesztésre, és az ajánlatkérői módosításnak megfelelő tartalommal a módosított ajánlatot újra be kell nyújtani.
Az előzmény hirdetmény száma KÉ-21670/2019.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben