Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:23264/2019
CPV Kód:60000000-8
Ajánlatkérő:PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Debrecen;Nagyrábé, Bihartorda, Bakonszeg, Berettyóújfalu, Gáborján, Szentpéterszeg;Derecske, Konyár, Pocsaj, Kismarja, Esztár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:K1-BUSZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Sori-Busz 2000 Bt.;K1-BUSZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Papírcsomagoló eszközgyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98937062
Postai cím: Széchenyi Utca 35-37.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Becker Norbert
Telefon: +36 52527201
E-mail: titkarsag@pirehab.hu
Fax: +36 52413226
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pirehab.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Papírcsomagoló eszközgyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csoportos személyszállítási feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001339352019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére csoportos személyszállítási feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
I. rész: Debrecen város területén kialakított járatútvonal szerint, a Debrecen, Szikgáti út 4. szám alatti üzemegységbe történő csoportos munkásszállítás (az év összes munkanapjára vonatkozóan)
A Szikgáti telephelyre szállítandó személyek száma - jelenlegi létszám alapján összesen: 289 fő.
Az I-es műszakban (6-10 óra) dolgozók létszáma: 149 fő.
A II-es műszakban (10-14 óra) dolgozók létszáma: 140 fő.
(A két műszakba járó munkavállalók arányának eloszlásában minimális eltérések lehetnek, de kijelenthető, hogy az I. műszakhoz mindig nagyobb létszám veszi igénybe a csoportos munkásszállítást!)
A megadott létszám a jelen eljárást megindító hirdetmény feladása napján aktuális adatokat tartalmazza.
A dolgozók létszámában a szerződéses időtartam alatt +30% változás lehetséges.
II. rész: Bihari régióba tartozó településekről csoportos munkásszállítás Berettyóújfalu, Móricz Zsigmond u. 3-5. szám alatti üzemegységbe (A két külön járatirányból történő csoportos munkásszállítás az év hivatalos munkanapjaira páros- és páratlan hetekre vonatkozóan.)
Szállítandó személyek száma 11 fő valamint 15 fő.
A megadott létszám a jelen eljárást megindító hirdetmény feladása napján aktuális adatokat tartalmazza.
A dolgozók létszámában a szerződéses időtartam alatt +30% változás lehetséges.
III. rész: A Bihari régió településeiről csoportos munkásszállítás a PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. Esztár, Petőfi Sándor u. 88. szám alatti üzemegységébe (az év összes munkanapjára vonatkozóan)
Szállított személyek száma összesen: 20+20 fő (Derecske irányából 20 fő, Kismarja irányából 20 fő).
A megadott létszám a jelen eljárást megindító hirdetmény feladása napján aktuális adatokat tartalmazza.
A dolgozók létszámában a szerződéses időtartam alatt +30% változás lehetséges.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22765700 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Debrecen Szikgáti 4. üzemegységbe munkásszállítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
További tárgyak:60112000-6
60130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Debrecen város területén kialakított járatútvonal szerint, a Debrecen, Szikgáti út 4. szám alatti üzemegységbe történő csoportos munkásszállítás (az év összes munkanapjára vonatkozóan)
A Szikgáti telephelyre szállítandó személyek száma - jelenlegi létszám alapján összesen: 289 fő.
Az I-es műszakban (6-10 óra) dolgozók létszáma: 149 fő.
A II-es műszakban (10-14 óra) dolgozók létszáma: 140 fő.
(A két műszakba járó munkavállalók arányának eloszlásában minimális eltérések lehetnek, de kijelenthető, hogy az I. műszakhoz mindig nagyobb létszám veszi igénybe a csoportos munkásszállítást!)
A megadott létszám a jelen eljárást megindító hirdetmény feladása napján aktuális adatokat tartalmazza.
A dolgozók létszámában a szerződéses időtartam alatt +30% változás lehetséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy munkavállalói többsége (80% körül) megváltozott munkaképességű dolgozó, így a munkásszállítás során, az autóbuszon mozgásában korlátozott, fogyatékkal élő munkatársai is utazni fognak, ezért Ajánlattevő a gépjárművezetőin keresztül az átlagosnál nagyobb toleranciát, segítőkészséget köteles biztosítani.
A csoportos személyszállítás szolgáltatás ellátása során az ajánlattevő köteles FOLYAMATOSAN betartani a személyszállításra vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket és egyéb szabályokat, valamint a releváns helyi önkormányzati rendeletek előírásait. Az Ajánlatkérő felhívására ezeket igazolni köteles. Az előírások változása miatt díjigénnyel Ajánlatkérő felé nem léphet fel. A szállítást végző autóbuszok gépkönyvében szereplő maximális szállítható személyek száma nem lehet kisebb, mint a valós szállítási igény!
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó napidíj (Ft / nap) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Berettyóújfalui üzemegységbe munkásszállítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
További tárgyak:60112000-6
60130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Nagyrábé, Bihartorda, Bakonszeg, Berettyóújfalu, Gáborján, Szentpéterszeg
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész: Bihari régióba tartozó településekről csoportos munkásszállítás Berettyóújfalu, Móricz Zsigmond u. 3-5. szám alatti üzemegységbe (A két külön járatirányból történő csoportos munkásszállítás az év hivatalos munkanapjaira páros- és páratlan hetekre vonatkozóan.)
Szállítandó személyek száma 11 fő valamint 15 fő.
A megadott létszám a jelen eljárást megindító hirdetmény feladása napján aktuális adatokat tartalmazza.
A dolgozók létszámában a szerződéses időtartam alatt +30% változás lehetséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy munkavállalói többsége (80% körül) megváltozott munkaképességű dolgozó, így a munkásszállítás során, az autóbuszon mozgásában korlátozott, fogyatékkal élő munkatársai is utazni fognak, ezért Ajánlattevő a gépjárművezetőin keresztül az átlagosnál nagyobb toleranciát, segítőkészséget köteles biztosítani.
A csoportos személyszállítás szolgáltatás ellátása során az ajánlattevő köteles FOLYAMATOSAN betartani a személyszállításra vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket és egyéb szabályokat, valamint a releváns helyi önkormányzati rendeletek előírásait. Az Ajánlatkérő felhívására ezeket igazolni köteles. Az előírások változása miatt díjigénnyel Ajánlatkérő felé nem léphet fel. A szállítást végző autóbuszok gépkönyvében szereplő maximális szállítható személyek száma nem lehet kisebb, mint a valós szállítási igény!
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó napidíj (Ft / nap) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2.1)
Elnevezés: Esztár, Petőfi u. 88. üzemegységbe munkásszállítás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
További tárgyak:60112000-6
60130000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Derecske, Konyár, Pocsaj, Kismarja, Esztár
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. rész: A Bihari régió településeiről csoportos munkásszállítás a PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. Esztár, Petőfi Sándor u. 88. szám alatti üzemegységébe (az év összes munkanapjára vonatkozóan)
Szállított személyek száma összesen: 20+20 fő (Derecske irányából 20 fő, Kismarja irányából 20 fő).
A megadott létszám a jelen eljárást megindító hirdetmény feladása napján aktuális adatokat tartalmazza.
A dolgozók létszámában a szerződéses időtartam alatt +30% változás lehetséges.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy munkavállalói többsége (80% körül) megváltozott munkaképességű dolgozó, így a munkásszállítás során, az autóbuszon mozgásában korlátozott, fogyatékkal élő munkatársai is utazni fognak, ezért Ajánlattevő a gépjárművezetőin keresztül az átlagosnál nagyobb toleranciát, segítőkészséget köteles biztosítani.
A csoportos személyszállítás szolgáltatás ellátása során az ajánlattevő köteles FOLYAMATOSAN betartani a személyszállításra vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket és egyéb szabályokat, valamint a releváns helyi önkormányzati rendeletek előírásait. Az Ajánlatkérő felhívására ezeket igazolni köteles. Az előírások változása miatt díjigénnyel Ajánlatkérő felé nem léphet fel. A szállítást végző autóbuszok gépkönyvében szereplő maximális szállítható személyek száma nem lehet kisebb, mint a valós szállítási igény!
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó napidíj (Ft / nap) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20359 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Debrecen Szikgáti 4. üzemegységbe munkásszállítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: K1-BUSZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50610084
Postai cím: Fő Utca 19
Város: Nyírlugos
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4371
Ország: Magyarország
E-mail: bmoni03@gmail.com
Telefon: +36 309658624
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26573018215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14975000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13001800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Csoportos személyszállítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ADRIA TRANSPORT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68072595
Postai cím: VÁROSHÁZ TÉR 22
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732184205

Hivatalos név: CEZÁR TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64371445
Postai cím: Derék Utca 142. fszt. 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12118362209

Hivatalos név: K1-BUSZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50610084
Postai cím: Fő Utca 19
Város: Nyírlugos
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4371
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26573018215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Berettyóújfalui üzemegységbe munkásszállítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sori-Busz 2000 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93754534
Postai cím: Péterszegi Út 5
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
E-mail: varadibusz@gmail.com
Telefon: +36 309105929
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20936242209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6225000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4267000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sori-Busz 2000 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93754534
Postai cím: Péterszegi Út 5
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20936242209

Hivatalos név: ADRIA TRANSPORT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68072595
Postai cím: VÁROSHÁZ TÉR 22
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732184205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Esztár, Petőfi u. 88. üzemegységbe munkásszállítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: K1-BUSZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50610084
Postai cím: Fő Utca 19
Város: Nyírlugos
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4371
Ország: Magyarország
E-mail: bmoni03@gmail.com
Telefon: +36 309658624
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26573018215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12475000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5496900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Csoportos személyszállítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sori-Busz 2000 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93754534
Postai cím: Péterszegi Út 5
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20936242209

Hivatalos név: ADRIA TRANSPORT KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68072595
Postai cím: VÁROSHÁZ TÉR 22
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732184205

Hivatalos név: K1-BUSZ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50610084
Postai cím: Fő Utca 19
Város: Nyírlugos
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4371
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26573018215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Az eljárást megindító Ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2019. október 18-i számában K.É.-20359/2019 számon jelent meg.
2. Az ajánlattételi határidő 2019. október 31. 11.00 óra volt.
3. Az összegezés elkészítésének és megküldésének az időpontja: 2019. november 11. volt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges