Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23269/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jánoshalma Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Jánoshalma hrsz: 2474; hrsz 1994; hrsz 2519;hrsz 2515; hrsz 1823; hrsz 2508; hrsz1966; hrsz 2486;hrsz 1930; hrsz 1806/8; hrsz 2475; hrsz 2493/2; hrsz 1868; hrsz 1815. hrsz: 2493/4; hrsz: 2497.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Homokhátsági Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jánoshalma Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93678597
Postai cím: Béke Tér 1
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czeller Zoltán
Telefon: +36 77501001
E-mail: polghiv@janoshalma.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belvíz elvezetés Jánoshalmán_I ütem_2
Hivatkozási szám: EKR000993092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
3462 folyóméter csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése a fejlesztéssel érintett területeken:
• Jókai Mór utca páratlan oldal - József A. utca és Bem J. utca közötti szakasz
• Bem József utca páratlan oldal - Jókai utca és a Névtelen utca közötti szakasz
• Bem József utcai befogadó csatorna - Bem J. utca és a vasút alatti átvezetés előtti Belsőségi csatornáig
• József A. utcai csatorna a helyszínrajzon feltüntettet szakaszokon - Jókai M. és Vadász utcák közötti szakaszok
• A Zenész sor melletti befogadó csatorna a helyszínrajzon feltüntettet szakaszon - József A. utcától a vasút alatti átvezetés előtti Belsőségi csatornáig
• Damjanich utca páratlan oldala - József A. utca és Bajai út közötti szakasz
• Bajai út - Damjanich és Tulipán utcák közötti szakasz
• Tulipán utca páros oldal - Bajai út és Nagy P. utcák közötti szakasz
• Bajai úti befogadó csatorna a helyszínrajzon feltüntettet szakaszon a befogadó Kígyós főcsatornáig
• Halász utca páros oldal - József A. utca és Bajai út közötti szakasz
Kivitelezési feladatok tájékoztató jelleggel:
• Kitűzés, közműkeresztezések, előkészítő munkák;
• Dúcolás;
• Víztelenítés;
• Nyílt árok és zárt gravitációs csatornák építése;
• Tisztító aknák, víznyelők, folyókák építése;
• Helyreállítások.
A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 83904684 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem_2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Jánoshalma hrsz: 2474; hrsz 1994; hrsz 2519;hrsz 2515; hrsz 1823; hrsz 2508; hrsz1966; hrsz 2486;hrsz 1930; hrsz 1806/8; hrsz 2475; hrsz 2493/2; hrsz 1868; hrsz 1815. hrsz: 2493/4; hrsz: 2497.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3462 folyóméter csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése a fejlesztéssel érintett területeken:
• Jókai Mór utca páratlan oldal - József A. utca és Bem J. utca közötti szakasz
• Bem József utca páratlan oldal - Jókai utca és a Névtelen utca közötti szakasz
• Bem József utcai befogadó csatorna - Bem J. utca és a vasút alatti átvezetés előtti Belsőségi csatornáig
• József A. utcai csatorna a helyszínrajzon feltüntettet szakaszokon - Jókai M. és Vadász utcák közötti szakaszok
• A Zenész sor melletti befogadó csatorna a helyszínrajzon feltüntettet szakaszon - József A. utcától a vasút alatti átvezetés előtti Belsőségi csatornáig
• Damjanich utca páratlan oldala - József A. utca és Bajai út közötti szakasz
• Bajai út - Damjanich és Tulipán utcák közötti szakasz
• Tulipán utca páros oldal - Bajai út és Nagy P. utcák közötti szakasz
• Bajai úti befogadó csatorna a helyszínrajzon feltüntettet szakaszon a befogadó Kígyós főcsatornáig
• Halász utca páros oldal - József A. utca és Bajai út közötti szakasz
Kivitelezési feladatok tájékoztató jelleggel:
• Kitűzés, közműkeresztezések, előkészítő munkák;
• Dúcolás;
• Víztelenítés;
• Nyílt árok és zárt gravitációs csatornák építése;
• Tisztító aknák, víznyelők, folyókák építése;
• Helyreállítások.
A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás és az egyéb műszaki tartamú dokumentumok tartalmazzák.
A jelen beszerzés a Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, amely kizárólag kivitelezésre irányul a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont szerint. Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező nyertes ajánlattevő szerint, a nyertes ajánlattevő sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Nyertes ajánlattevő feladata. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a megvalósulási dokumentáció teljes körű összeállítása, valamint a használatba vételi engedély megkéréséhez szükséges dokumentáció elkészítése. A Nyertes ajánlattevő szerződés szerinti teljesítése ezen dokumentációk Ajánlatkérő (és párhuzamosan a műszaki ellenőr) részére történő átadásával zárul.
A nyertes ajánlattevőnek továbbá a teljes vállalkozói díj kiszámlázását követően is támogatnia kell Ajánlatkérőt a használatba vételi engedélyeztetési eljárásban, a használatba vételi engedély beszerzéséig. Ennek keretében amennyiben a Nyertes ajánlattevő által készített, engedélyeztetésre benyújtott dokumentáció tekintetében a hatóság (engedélyező, vagy szakhatóság) hiánypótlást vagy egyéb javítási, kiegészítési kötelezettséget ír elő, Nyertes ajánlattevő – jótállási kötelezettsége keretében - köteles azt teljesíteni, az esetleges hibák javításával, illetve a hatósági igények teljesítésével, a használatba vételi engedély beszerzése érdekében. Nyertes ajánlattevőnek az ajánlati árat fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) KR 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattételi felhívás Műszaki-szakmai alkalmasság M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó – max. 36 hó)  20
2 Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása; min. 0 hónap –max. 24 hónap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3- 16-BK1-2017-00010
II.2.9) További információ:
Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem_2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Homokhátsági Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95795274
Postai cím: Szegedi Út 4.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@homokhatsagi.hu
Telefon: +36 00000000
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24291330203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 83056628
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 83904684
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 30 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: műszaki-szakmai M/1 alkalmassági követelmény; felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Király és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84910356
Postai cím: Parcelok 27/a
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
E-mail: kiraly@kiralylovastanya.hu
Telefon: +36 304604764
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11370149203
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 84940794 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Király és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84910356
Postai cím: Parcelok 27/a
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11370149203

Hivatalos név: Homokhátsági Környezettechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95795274
Postai cím: Szegedi Út 4.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24291330203

Hivatalos név: pM-art deco Korlátolt Felelősségű Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16396160
Postai cím: Szentháromság Utca 7.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23176210206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges