Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:2327/2019
CPV Kód:37472000-7
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Oláh Gábor út 5. szám alatti Rigó Dezső Tekecsarnok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Strom Invest Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 6 db tekepálya beszerzése, beépítéssel
Hivatkozási szám: EKR000516112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37472000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
6 db tekepálya beszerzése, beépítéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37472000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Oláh Gábor út 5. szám alatti Rigó Dezső Tekecsarnok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6 db régi, meglévő pályatest és pályaelemek bontása, elszállítása, 6 db új pályatest, bábuállító automatika, kijelző rendszer, valamint vezérlő pultok beszerzése, valamint a golyó visszahordó állások kiépítése. Az új tekepálya elemeinek helyszínre történő szállítása, összeszerelése, beüzemelése, tesztüzem, új pálya vezérlésével kapcsolatosan a kezelőszemélyzet oktatása.
Főbb műszaki paraméterek:
1. Paneles pályaszerkezet:
- 6 sávos tekepálya alépítmény szerkezet, a meglévő tekepálya betonszerkezetre szerelve, 40-45 cm panel magasság
- 6 sáv FIQAVNBA nemzetközi minősítésű panelpálya, sorszámozott panelokból, minősítő táblával
- 6 sáv játékostér (nekifutó és dobódeszka), FIQAVNBA nemzetközi és MATESZ műszaki szabályzatnak megfelelően
- 6 sávhoz bábuállás és golyóverem, FIQ/WNBA nemzetközi és MATESZ műszaki szabályzatnak megfelelően
- Filcbetétes, fa hibacsatornák
- Golyóvisszaadó rendszer és golyótároló
2. Gépészet:
- 6 db Bábuállító automata berendezés 9 db bábuval, bábu világítással, FIQAVNBA minősítő tanúsítvánnyal, sorszámozott, CE tanúsítással
- 6 db gépvezérlés és vezérlőpult, magyar vagy német nyelven, jelenleg használt összes játékmód hobby és versenyszintű levezetéséhez, FIQAVNBA nemzetközi és MATESZ műszaki szabályzatnak megfelelően, CE tanúsítással
3. Eredményjelző:
- 6 db eredményjelző fal, szabványos megjelenítéssel. 2 soros eredmény megjelenítés alsó és felső, középső attrakció tábla 9 bábu szabad dobás, belépés, piros és sárgalap. FIQAVNBA nemzetközi és MATESZ műszaki szabályzatnak megfelelően.
4. Helyszíni szolgáltatások
- Régi pálya elemek szétszerelése és a keletkező anyagok, hulladékok elszállítása- kivéve a kazánlemez oldalfalak,
- Új pálya helyszínre szállítása, Összeszerelése, Beüzemelése, Tesztüzem, Kezelő személyzet oktatása
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése).
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek csak a beszerzés tárgyát képező – műszaki leírásban specifikált – konkrét paraméterekkel rendelkező eszközök felelnek meg, és a meghatározott műszaki paraméterekhez képesti minőségi többlet ajánlatkérő számára nem jár gyakorlati, funkcionális előnnyel, melyre tekintettel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19620 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 6 db tekepálya beszerzése, beépítéssel
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Strom Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97607694
Postai cím: Cifrakapu Utca 160
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: attila.barna@vilati.eu
Telefon: +36 705036698
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23620000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37472000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37472000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Oláh Gábor út 5. szám alatti Rigó Dezső Tekecsarnok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
6 db régi, meglévő pályatest és pályaelemek bontása, elszállítása, 6 db új pályatest, bábuállító automatika, kijelző rendszer, valamint vezérlő pultok beszerzése, valamint a golyó visszahordó állások kiépítése. Az új tekepálya elemeinek helyszínre történő szállítása, összeszerelése, beüzemelése, tesztüzem, új pálya vezérlésével kapcsolatosan a kezelőszemélyzet oktatása.
Főbb műszaki paraméterek:
1. Paneles pályaszerkezet:
- A tekepálya alépítményi hangszigetelésének elvégezése mind a 6 pálya/sáv vonatkozásában, 0,4 m vastagságban. A hangszigetelés műszaki kialakítását az alábbi paraméterek és mennyiségi kiírás alapján szükséges elkészíteni:
-játékostér (nekifutó) első rész 3,25 m x 2,00 m (6,5 m2/sáv)
-első pályapanel 3,05 m x 2,00 m (6,1 m2/sáv)
-utolsó pályapanel 1,5 m x 2,00 m (3 m2/sáv)
-bábuállás és golyóverem 2,10 x 1,70 m (3,57 m2/sáv)
-1 sáv szükséglete: 19,17 m2, 6 sáv szükséglete: 115 m2.
- 6 sávos tekepálya alépítmény szerkezet, a meglévő tekepálya betonszerkezetre szerelve, 40-45 cm panel magasság
- 6 sáv FIQAVNBA nemzetközi minősítésű panelpálya, sorszámozott panelokból, minősítő táblával
- 6 sáv játékostér (nekifutó és dobódeszka), FIQAVNBA nemzetközi és MATESZ műszaki szabályzatnak megfelelően
- 6 sávhoz bábuállás és golyóverem, FIQ/WNBA nemzetközi és MATESZ műszaki szabályzatnak megfelelően
- Filcbetétes, fa hibacsatornák
- Golyóvisszaadó rendszer és golyótároló
2. Gépészet:
- 6 db Bábuállító automata berendezés 9 db bábuval, bábu világítással, FIQAVNBA minősítő tanúsítvánnyal, sorszámozott, CE tanúsítással
- 6 db gépvezérlés és vezérlőpult, magyar vagy német nyelven, jelenleg használt összes játékmód hobby és versenyszintű levezetéséhez, FIQAVNBA nemzetközi és MATESZ műszaki szabályzatnak megfelelően, CE tanúsítással
3. Eredményjelző:
- 6 db eredményjelző fal, szabványos megjelenítéssel. 2 soros eredmény megjelenítés alsó és felső, középső attrakció tábla 9 bábu szabad dobás, belépés, piros és sárgalap. FIQAVNBA nemzetközi és MATESZ műszaki szabályzatnak megfelelően.
4. Helyszíni szolgáltatások
- Régi pálya elemek szétszerelése és a keletkező anyagok, hulladékok elszállítása- kivéve a kazánlemez oldalfalak,
- Új pálya helyszínre szállítása, Összeszerelése, Beüzemelése, Tesztüzem, Kezelő személyzet oktatása
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése).
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek csak a beszerzés tárgyát képező – műszaki leírásban specifikált – konkrét paraméterekkel rendelkező eszközök felelnek meg, és a meghatározott műszaki paraméterekhez képesti minőségi többlet ajánlatkérő számára nem jár gyakorlati, funkcionális előnnyel, melyre tekintettel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24310000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Strom Invest Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97607694
Postai cím: Cifrakapu Utca 160
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: attila.barna@vilati.eu
Telefon: +36 705036698
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződés alapját képező műszaki leírás jelen szerződésmódosítás melléklete szerinti műszaki leírással módosul az alábbi pótmegrendelésre tekintettel:
A pótmegrendelés tárgya: A tekepálya alépítményi hangszigetelésének elvégezése mind a 6 pálya/sáv vonatkozásában, 0,4 m vastagságban. A hangszigetelés műszaki kialakítását az alábbi paraméterek és mennyiségi kiírás alapján szükséges elkészíteni:
-játékostér (nekifutó) első rész 3,25 m x 2,00 m (6,5 m2/sáv)
-első pályapanel 3,05 m x 2,00 m (6,1 m2/sáv)
-utolsó pályapanel 1,5 m x 2,00 m (3 m2/sáv)
-bábuállás és golyóverem 2,10 x 1,70 m (3,57 m2/sáv) -sáv szükséglete: 19,17 m2, 6 sáv szükséglete: 115 m2.
2. A szerződés 2.1. pontjában rögzített vételár összege az alábbiak szerint módosul:
EREDETI SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2.1. Vételár mindösszesen:
nettó 23.620.000,-Ft + 6.377.400,-Ft áfa = bruttó 29.997.400,-Ft.
MÓDOSÍTOTT SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉS:
2.1. Vételár mindösszesen:
nettó 24.310.000,-Ft + 6.563.700,-Ft áfa = bruttó 30.873.700,-Ft.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés teljesítése során az üzemeltető részéről a magasabb szintű funkcionalitás érdekében kiegészítő munkálatok elvégzése vált szükségessé. A pótmegrendelés tárgyát képező alépítmény hangszigetelési munka az alapfeladattal szervesen összefügg, technológiailag együtt végezhető az egymásra épülő munkafolyamatok miatt. Más gazdasági szereplővel történő munkavégzés a teljesítés elhúzódását eredményezné, amellett, hogy a költségek emelkedésével járna. Az egyértelmű felelősségvállalást és garanciát csak az egészben történő megvalósítással lehet biztosítani.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 23620000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 24310000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosításban foglaltak a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján jogszerűek.
A Kbt. 141 § (2) bekezdés alapján:
„A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b)szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”
Jelen módosítás keretében olyan munkák megrendelésére kerül sor, melyek nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez. Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, azonban nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 10%-át.
A szerződés szerinti eredeti ellenszolgáltatás nettó összege 23.620.000,-Ft, amelynek a 10%-a 2.362.000,-Ft, míg a jelen módosítás II. pontja eredményeképpen összesen nettó 690.000,-Ft-tal emelkedik az ellenszolgáltatás nettó összege, mely tehát nem éri el a 10%-os mértéket.
A szerződő fél személyének változása csak új közbeszerzéssel eljárással lenne megoldható, mely mind az időbeliség, mind a költségek tekintetében jelentős hátránnyal járna, különös tekintettel az egymásra épülő munkafolyamatokra is.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben