Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.04.
Iktatószám:23290/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyarpolány Község Önkormányzata Habitus Mentalhigiénés Alapítvány
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarpolány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12594975
Postai cím: Dózsa György Utca 6.
Város: Magyarpolány
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobosi Gergely
Telefon: +36 88503820
E-mail: jegyzo@magyarpolany.hu
Fax: +36 88503820
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.magyarpolany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Habitus Mentalhigiénés Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52659904
Postai cím: Petőfi Utca 40
Város: Magyarpolány
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tessely Karolina
Telefon: +36 702116450
E-mail: tessely.karolina@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.habitusalapitvany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Magyarpolány turisztika, energetika – kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001066632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérők a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 „Komplex turisztikai termékcsomag kialakítása Magyarpolányban” tárgyú és a TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 „Épületenergetikai beruházás Magyarpolány településen” tárgyú támogatási szerződések keretében magas- és mélyépítési munkákat kívánnak megrendelni 2 részben.
Az 1. részben magasépítési munkák megrendelésére kerül sor, összesen 3 épület vonatkozásában. A TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében a Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogató Központ és a Lélekzug Tréning Központ építése, valamint a Zöld Élet Bemutató Központ felújítása történik meg. A TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 azonosítószámú projektből egyúttal a Zöld Élet Bemutató Központ energetikai felújítása is megvalósításra kerül.
A 2. részben mélyépítési munkák megrendelésére kerül sor, amely a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámú projektből finanszírozott. A 2. részben több helyszínen út-, parkoló építésre, közműfejlesztésre (ivóvíz, szennyvíz) kerül sor.
Megvalósítandó beruházások:
1. rész (Magasépítési munkák (turisztika, energetika)) keretében:
1) Zöld Élet Bemutató Központ épületének kivitelezése (telken belüli, épületen belüli magasépítési munkák)
2) Zöld Élet Bemutató Központ energetikai korszerűsítése
3) Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogató Központ épületének kivitelezése (telken belüli, épületen belüli magasépítési munkák)
4) Lélekzug Tréning Központ épületének kivitelezése (telken belüli, épületen belüli magasépítési munkák)
2. rész (Mélyépítési munkák (turisztika)) keretében:
1) Zöld Élet Bemutató Központot érintő telken belüli, épületen kívüli mélyépítési munkák
2) Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogató Központot érintő telken belüli, épületen kívüli mélyépítési munkák
3) Lélekzug Tréning Központot érintő telken belüli, épületen kívüli mélyépítési munkák
4) Zöld Élet Bemutató Központ vízbekötésének kaliberváltozása
5) Szakrális Történelmi Emlékhely és Látogató Központ szennyvízbekötése
6) Lélekzug Tréning Központ vízellátása és szennyvízelvezetése
7) Lélekzug Tréning Központ vízmérő utáni házi vízellátása és szennyvízelvezetése
8) Magyarpolány község belterület 31 és 32. ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítés
9) Magyarpolány község belterület 31 és 32 valamint a 2272 és 2281 hrsz.-ú utak burkolat építés

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21600 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/12/06
Helyesen:
2019/12/16
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2019/12/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben