Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2331/2019
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Békés Megyei Központi Kórház
Teljesítés helye:HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békés Megyei Központi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43342866
Postai cím: Semmelweis Utca 1
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Mihály
Telefon: +36 66555201
E-mail: kovacsm@bmkk.eu
Fax: +36 66441192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bmkk.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BMKK H épületének befejező munkái
Hivatkozási szám: EKR000961242018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház H épületének kivitelezéséhez kapcsolódó, elsődlegesen belső felújítási, korszerűsítési és átalakítási munkálatok elvégzése a kórházi épületszárny megfelelő használatba vételének elősegítése érdekében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 114899966 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BMKK H épületének befejező munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
További tárgyak:45262700-8
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Békés Megyei Központi Kórház H épületének részleges felújítási munkáit az intézmény jelen eljárásban a beüzemeléshez szükséges, alábbi egységekkel kívánja bővíteni:
ORVOSI GÁZ: A kezelőkben, a gyermekosztályon a betegágyaknál, az intenzív osztályon és PIC részlegen orvosi gáz rendszer kialakítása (az érintett helységek megnevezését, a pontos mennyiségek meghatározását és a rendszer műszaki adatai a KD V. Fejezetében).
Az orvosi gáz rendszer kialakítása, az OT-G-T jogosultsággal rendelkező tervező által elkészített megvalósulási terv alapján történik. A műszaki tanúsítás a teljesítésrésze.
Az elkészült rendszer átadásának feltétele, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. EÜ rendelet 13. melléklete szerinti (19. Orvosi gáz ellátó berendezés és teljes rendszer) felülvizsgálat elvégzése.
MELEGVÍZ-ELLÁTÓ RENDSZER: A rendszer az alábbi fő területekből tevődik össze:
• 2 db 100 kW-os kazán cseréje
• Újszülött osztály légkezelő: a meglévő vezérléssel a légkezelő fűtését ellátó előfűtő és utófűtő hőcserélők meleg-vízzel való ellátása, gépészeti kialakítása
• PIC osztály légkezelő: a meglévő vezérléssel a légkezelő fűtését ellátó előfűtő és utófűtő légkezelők meleg-víz ellátása, gépészeti kialakítása
A kazáncsere kapcsán elvégzendő műszaki tanúsítás a kivitelező feladata.
SZELLŐZTETŐ RENDSZER STERILIZÁLÁSA
A meglévő szellőztető rendszer sterilizálása, a vonatkozó előírások, szabványok, valamint a Békés Megyei Központi Kórház előírásai alapján.
Elvégzendő feladatok:
A teljes takarítás elvégzése érdekében a szükséges helyekre a revíziós ajtók beépítése.
A légkezelő gépek tisztítása, fertőtlenítése, szűrőinek cseréje.
A légcsatorna hálózat száraz mechanikai tisztítása, fertőtlenítése.
Az érintett helyiségek takarítása, fertőtlenítése.
Steril szűrők cseréje.
Steril dobok tisztítása, fertőtlenítése.
Főbb mennyiségek:
200 m légcsatorna tisztítása - kb. 600x600mm átmérő;
40 db revíziós ajtó beépítése a takarítás szakszerű elvégzése érdekében;
4 db paplanszűrő cseréje a légkezelő gépekben;
6 db steril szűrő cseréje.
Csak hatóság által engedélyezett fertőtlenítőszer és technológia használat lehetséges.
A teljesítéshez szükséges a munkálatok elvégzését követően akkreditált mintavétel és akkreditált laboratóriumtól származó negatív eredmény.
BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEK, - BÚTOROK, - ZUHANYKABINOK
11 db beépített szekrény (változó méret: 1,01-5,0 x 3,3 x 0,45-0,81)
73 db, 35 féle beépített bútor (változó méret: 0,90-7,89 x alsó-felső szekrény/fürdető/pult/mosó/ablak x 0,90-7,89)
35 db 12 féle zuhanykabin beépítése
A beépítés részben a gyermek intenzív részleg, részben a PERINATÁLIS INTENZÍV CENTRUM (PIC) területén valósul meg.
A közbeszerzési dokumentumok között megtalálható és csatolt részletes műszaki leírás és kiviteli terv szerint, az É.4.0 - É.7.11 konszignáción jelzettek legyártása és beépítése szükséges (beépített szekrények, búrotok, zuhanykabinok), a beépítés után a javító festéseket, vagy burkolat helyreállítását el kell végezni.
ALAGSOR ÉPÍTÉSZETI ÁTALAKÍTÁSA
Az épület alapvető funkciója nem változik, csak a funkció ellátásához szükséges és elengedhetetlen felújítási rekonstrukciós munkálatok kerülnek elvégzésre. Az öltözök kialakítása az eredeti és csatolt tervek szerint kerülnek kialakításra.
Főbb paraméterek:
87,6 m2 gipszkarton
25,0 m2 hideg padlóburkolat
93,0 m2 hideg lépcsőburkolat
998,0 m2 falfestés
A részletes műszaki leírások tartalmazzák a helységek megnevezését és a rendszer műszaki adatait.
A részletes műszaki leírást és a szerződéstervezetet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.2.14) További információ folytatása: A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A tevékenységek részekre bontása nem lehetséges, hiszen ugyanazon munkaterületen, ugyanabban az időben, egymáshoz kapcsolódó tevékenységeket kell megvalósítani, ezért szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többlet költséget jelentene úgy műszaki és környezeti adottságok, mint garanciális szempontok miatt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2. alkalmasság tekintetében megajánlott MV-ÉG felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, max. 36 hónap) 20
2 A kötelező 12 hónapot meghaladóan vállalt többletjótállás időtartama (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TIOP-2.24-09/2010-0026 „Új tömb kialakítása a Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházban”
II.2.14) További információ:
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Jelen eljárás keretében lebonyolítandó, elvégzendő feladatok több munkafázisból és tevékenységből állnak, ugyanakkor ezek egy műszaki-funkcionális és gazdasági egységet alkotnak, ugyanazon épületen belül zajlanak.
Folytatás: II.2.4. pontban

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 239 - 545248
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2/134-2/2019 Rész száma: Elnevezés: BMKK H épületének befejező munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23605462
Postai cím: Luther Utca 12. 2. em. 220.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: proszerv@gmail.com
Telefon: +36 302257279
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 114899966
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás egy részből állt, két ajánlatot nyújtottak be.
Ajánlattevők:
PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5600 Békéscsaba, Luther Utca 12. 2. em. 220. adószám: 22945545-2-04
"HARTMANN" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 5600 Békéscsaba, Berényi Út 73. adószám: 13134084-2-04
Nyertes ajánlattevő: PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 5600 Békéscsaba, Luther Utca 12. 2. em. 220. adószám: 22945545-2-04
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)