Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:23344/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pusztamonostor Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5125 Pusztamonostor, Szabadság út 26. (402/16 hrsz).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:V Kristály 95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pusztamonostor Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65494996
Postai cím: Szabadság Út 74.
Város: Pusztamonostor
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sári Ferenc
Telefon: +36 57521761
E-mail: pmpolgm@invitel.hu
Fax: +36 57521761
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pusztamonostor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000529972018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Óvoda fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 26. (402/16 hrsz).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett bővítmény a meglévő épület Észak-keleti homlokzatához, a meglévő fedett terasz elbontása után annak helyére fog megépülni. Az új épületrészben helyet kap egy teljes egészében a szabványoknak és az előírásoknak megfelelő akadálymentes mosdóhelyiség. Alapozás: a bővítmény alatt beton sávalap készül. Az alapozást a meglévő alapozási síkig lépcsőzetesen kell kialakítani. Az alapozás végleges síkját a helyszíni alapgödör feltárása során a teherhordó talajtól és a meglévő épületrész alapozási síkjától függően kell meghatározni. Falak: a teherhordó főfalak Porotherm 38 N+F falazóelemből készülnek, M 100 falazó habarcsba falazva. A lábazati fal beton zsalukőből készül monolit kibetonozással. Áthidalók: a teherhordó falak és válaszfalak nyílásai fölött előregyártott, azonnal terhelhető Porotherm nyílásáthidalók kerülnek beépítésre, illetve a koszorúval egybeépített monolit vasbeton áthidalók készülnek. Vasalás és betonminőség tartószerkezeti tervben meghatározva. Tető: a bővítmény felett fél nyeregtetős tetőszerkezet készül a koszorúhoz tőcsavarokkal rögzített új 12/10 cm keresztmetszetű talpszelemenhez és a meglévő épületnél lévő, a teherhordó falra rögzített 10/20 cm szelemenhez rögzített 15/20 cm-es szarufákkal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11333 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Óvoda fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V Kristály 95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23072525
Postai cím: István király Út 19-21
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
E-mail: info@vkristaly95kft.hu
Telefon: +36 57/442502
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57/442255
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42519685
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 26. (402/16 hrsz).
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett bővítmény a meglévő épület Észak-keleti homlokzatához, a meglévő fedett terasz elbontása után annak helyére fog megépülni. Az új épületrészben helyet kap egy teljes egészében a szabványoknak és az előírásoknak megfelelő akadálymentes mosdóhelyiség. Alapozás: a bővítmény alatt beton sávalap készül. Az alapozást a meglévő alapozási síkig lépcsőzetesen kell kialakítani. Az alapozás végleges síkját a helyszíni alapgödör feltárása során a teherhordó talajtól és a meglévő épületrész alapozási síkjától függően kell meghatározni. Falak: a teherhordó főfalak Porotherm 38 N+F falazóelemből készülnek, M 100 falazó habarcsba falazva. A lábazati fal beton zsalukőből készül monolit kibetonozással. Áthidalók: a teherhordó falak és válaszfalak nyílásai fölött előregyártott, azonnal terhelhető Porotherm nyílásáthidalók kerülnek beépítésre, illetve a koszorúval egybeépített monolit vasbeton áthidalók készülnek. Vasalás és betonminőség tartószerkezeti tervben meghatározva. Tető: a bővítmény felett fél nyeregtetős tetőszerkezet készül a koszorúhoz tőcsavarokkal rögzített új 12/10 cm keresztmetszetű talpszelemenhez és a meglévő épületnél lévő, a teherhordó falra rögzített 10/20 cm szelemenhez rögzített 15/20 cm-es szarufákkal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42519685
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: V Kristály 95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23072525
Postai cím: István király Út 19-21
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
E-mail: info@vkristaly95kft.hu
Telefon: +36 57/442502
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57/442255
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés II.2.) pontja módosult a teljesítési határidő tekintetében.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2. számú szerződésmódosításban foglaltak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 42519685 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 42519685 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben