Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:23370/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dusnok Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Dusnok hrsz.: 0199, hrsz.: 2019, hrsz.: 0200/65, hrsz.: 0204, hrsz.: 0205/77, hrsz.: 0263, hrsz.: 0227, hrsz.: 0228/77, hrsz.: 0239, hrsz.: 0245
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TABA ÉPKER Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dusnok Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87775521
Postai cím: István király Utca 9
Város: Dusnok
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6353
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Csaba
Telefon: +36 78501705
E-mail: dusnokph@dusnok.hu
Fax: +36 78501705
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dusnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Külterületi mezőgazdasági utak kiépítése”
Hivatkozási szám: EKR000756372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Külterületi mezőgazdasági utak kiépítése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Dusnok hrsz.: 0199, hrsz.: 2019, hrsz.: 0200/65, hrsz.: 0204, hrsz.: 0205/77, hrsz.: 0263, hrsz.: 0227, hrsz.: 0228/77, hrsz.: 0239, hrsz.: 0245
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás az alábbi munkanemeket foglalja magában:
„Külterületi mezőgazdasági utak kiépítése”
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése 1816 m3
Földmű vízszintes felületének rendezése 9080 m2
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3178 m3
Tükörkészítés 9080 m2
Töltésszélesítés 4,00 m szélességig 3197 m3
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel 9080 m2
Tömörítés nagy felületen, tömörségi fok: 95% 2724 m3
Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban 2724 m3
Csatorna (nyílt árok) építése szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között 551,77 m3
Padka és elválasztó sáv készítése 572,3 m3
Útpálya letakarítása, géppel 1000 m2

A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy,
amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15383 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Külterületi mezőgazdasági utak kiépítése”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TABA ÉPKER Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58564873
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 8
Város: Érsekcsanád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6347
Ország: Magyarország
E-mail: tabaepkerkft@gmail.com
Telefon: +36 205668402
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85867094
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Dusnok hrsz.: 0199, hrsz.: 2019, hrsz.: 0200/65, hrsz.: 0204, hrsz.: 0205/77, hrsz.: 0263, hrsz.: 0227, hrsz.: 0228/77, hrsz.: 0239, hrsz.: 0245
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás az alábbi munkanemeket foglalja magában:
„Külterületi mezőgazdasági utak kiépítése”
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése 1816 m3
Földmű vízszintes felületének rendezése 9080 m2
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3178 m3
Tükörkészítés 9080 m2
Töltésszélesítés 4,00 m szélességig 3197 m3
Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel 9080 m2
Tömörítés nagy felületen, tömörségi fok: 95% 2724 m3
Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban 2724 m3
Csatorna (nyílt árok) építése szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között 551,77 m3
Padka és elválasztó sáv készítése 572,3 m3
Útpálya letakarítása, géppel 1000 m2

A 321/2015. (X.30.) Korm. r.46. § (3) bek-ben foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy,
amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. AK felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás részei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85867094
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TABA ÉPKER Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58564873
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 8
Város: Érsekcsanád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6347
Ország: Magyarország
E-mail: tabaepkerkft@gmail.com
Telefon: +36 205668402
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek 2019. október 18. napján a kivitelezés területén helyszíni bejárást tartottak, melynek során készült jegyzőkönyv értelmében megállapításra került, hogy a tervezett úttest talapzata 30 cm vastagságú homokos kavicsréteget tartalmaz, amely azonban állékonysági problémákat vet fel. Felek a jegyzőkönyv értelmében a helyszíni bejárás során próbaszórást is tartottak az úttest alapzatának alsó 10-15 centiméterében, mely próbafelület csak a hozzáadott daráltbeton réteges terítésével, összekeverésével adott kellő szilárdságú felületet. Vállalkozó 2019. október 24. napján elektronikus levél útján értesítette Megrendelőt arról a körülményről, mely szerint a helyszíni bejárás során végzett próbaterítés alapján a munkafolyamatokat leállította, csak a próbaterítésen kívüli munkanemeket végezte. Felek rögzítik továbbá, hogy a műszaki ellenőr 2019. november 11. napján kelt nyilatkozata értelmében a külterületi út alapzatának állékonysága kizárólag a rétegrend minimális változtatásával érheti el a megfelelő szintet, erre tekintettel az eredeti homokos kavics felülethez képest négy rétegben változó betonzúzalék és homokos kavics terítése válik szükségessé, amely a műszaki dokumentáció módosulásával jár. A fentebb leírt tények Megrendelő által kellő gondossággal eljárva sem voltak előre láthatóak. A szerződés kitételei nem változnak, csupán a műszaki dokumentáció – továbbá a projekt módosítási kérelem pozitív tartalmú elbírálása esetén a (vég)teljesítési határidő - módosul, az előre nem látható eseményekre tekintettel. A módosítás nem jár a szerződéses ellenérték változásával, ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) alpontja szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2019. okt. 18. napján a kivitelezés területén helyszíni bejárást tartottak, a jkv értelmében megállapításra került, hogy a tervezett úttest talapzata 30 cm vastagságú homokos kavicsréteget tartalmaz, mely állékonysági problémákat vet fel. A helyszíni bejárás során próbaszórást is tartottak az úttest alapzatának alsó 10-15 cm-ben, mely csak a hozzáadott daráltbeton réteges terítésével, összekeverésével adott kellő szilárdságú felületet. A műszaki ellenőr 2019. nov. 11. napján kelt nyilatkozata értelmében a külterületi út alapzatának állékonysága kizárólag a rétegrend minimális változtatásával érheti el a megfelelő szintet, erre tekintettel az eredeti homokos kavics felülethez képest négy rétegben változó betonzúzalék és homokos kavics terítése válik szükségessé, mely a műszaki dokumentáció módosulásával jár. Továbbiak részletesen a karakterkorlátra tekintettel a szerződésmódosítás szövegében.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 85867094 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85867094 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben