Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.11.
Iktatószám:2347/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42., Hrsz: 6157.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55010645
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu/onkormanyzat
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajduboszormeny.hu/onkormanyzat
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030-Szoc. Szolg. Központ
Hivatkozási szám: EKR001158292018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. SZAKASZ:
1. A közelmúltban felújított, volt iskolai épületrész szükséges átalakítása:
Az SZSZK jelenlegi felújított helyiségeit is szükséges egy minimális mértékben újra átalakítani, mely az alábbiakból áll:
- A jelenleg meglévő belső ajtók egy részét (4 db) akadálymentes ajtókra kell kicserélni.
- A jelenlegi akadálymentes wc semmilyen formában nem felel meg az előírásoknak, ezért a tanári szoba mosdójával összenyitva növelni kell az alapterületét. A tanári wc ajtaját át kell építeni a ffi wc (pissoár) felé.
- át kell alakítani a főbejárat előtti előlépcsőt, rámpát, hogy megfeleljen akadálymentesség szempontjából.
- vezetősávokat kell ragasztani a burkolatra a vakok és gyengénlátók számára.
- indukciós hurkokat kell kialakítani a siketek és nagyothallók számára
- ak.mentes feltételeknek megfelelő feliratokat, táblákat kell kihelyezni.
- az ügyfélváróban új fali tűzcsapot kell elhelyezni, a szükséges vezetékezéssel együtt
- az előbbi átalakítási munkák után újra ki kell festeni az érintett helyiségeket
2. Volt konyhai épületrész, kazánház átalakítása:
A jelenlegi étkező területén a központ működéséhez szükséges „irodák” kapnak helyet. A konyha egyik raktárának megszüntetésével meg lesz nyitva a folyosó, így az épület „U” alakban teljesen belülről bejárható lesz.
A főzőkonyha területén (részben padozatcserével, válaszfalbontással, új vfalak beépítésével, új ajtók beépítésével) új tálalókonyha alakul ki, melyben átvevő-mosogató, tálaló, fehér-mosogató, hulladéktároló és a konyhán dolgozók számára szükséges mosdó, wc helyiség lesz elhelyezve. A főzőkonyha hátsó bejárat felőli végében lesz kialakítva az új (a jelenleginél kb. 1/3-dal kisebb) étkező.
A konyha volt előkészítő és raktárhelyiségeit, nappali pszichiátriai ellátásra fogják használni. Itt alakítják ki a nappali ellátáshoz szükséges wc-mosdó blokkot is, illetve egy új akadálymentes wc-t, melyben zuhanyzó is lesz.
Az ÉNO mosdó-blokkja mellett egy átjáró folyosót alakítunk ki, így az ÉNO-ból közvetlenül át lehet jutni majd az étkezőbe, nem kell körbemenni. Ebből a folyosóból nyílóan lesz még egy közös mosó-vasaló helyiség is.
Az átjáró mellett (és a wc-blokk bejárata között) egy-egy tároló helyiség lesz kialakítva
Az ÉNO wc-blokkja mögötti tároló helyiséget a tálalókonyha felőli folyosóról nyílóan személyzeti wc-mosdó céljára alakítjuk át.
3. Tetőtérbeépítés:
Teljes mértékben elmarad!
4. Épületgépészet, fűtés átalakítása:
Az épület fűtési rendszerét (előremenő, visszatérő vezetékek, radiátorok) az átalakítás csak a szükséges mértékben érinti. (néhány helyen át kell helyezni a meglévő radiátort, illetve néhány új helyiségbe új radiátort kell beépíteni.)
A meglévő szennyvízelvezető rendszer csak az épületen belüli átalakítások miatt változik, az ingatlan közműbekötése – egyéb közművek tekintetében is – marad a meglévő állapot!
Az épületben 2 db fali tűzcsap kiépítésével is számolni kell! - épületgépész kiviteli terv alapján.
5. Elektromos rendszer átalakítása:
A meglévő épület elektromos rendszere – a közelmúltban felújított épületrész kivételével - elavult, korszerűtlen. A rendszer teljes felülvizsgálata, átalakítása szükséges (már csak a funkciók átalakítása miatt is).
A meglévő betáplálás, illetve a meglévő kapcsolószekrények nem kerülnek áthelyezésre, csak a belső rendszer épül újjá. A meglévő MM-fal alu. vezetékek helyett védőcsőbe húzott, rézvezetékkel szerelt elektromos rendszert építenek ki, korszerű, energiatakarékos világítótestek alkalmazásával.
A tervezett funkcióhoz (az I. szakaszban átalakításra kerülő épületrészben) új számítógépes- és telefonhálózat, valamint az egész épületben tűzjelző rendszer kiépítése szükséges (gyengeáram). A közelmúltban felújított épületrészben vezeték nélküli WI-FI rendszer alkalmazásával lehet biztosítani minden irodában az internet elérését. – épületvillamossági-, illetve gyengeáramos kiviteli terv alapján.
A karakterkorlát miatt a III.1.1. pontban kerül kifejtésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 61355708 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030-Szoc. Szolg. Központ
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39715300-0
További tárgyak:45210000-2
45215200-9
45321000-3
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42., Hrsz: 6157.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. SZAKASZ:
1. A közelmúltban felújított, volt iskolai épületrész szükséges átalakítása:
Az SZSZK jelenlegi felújított helyiségeit is szükséges egy minimális mértékben újra átalakítani, mely az alábbiakból áll:
- A jelenleg meglévő belső ajtók egy részét (4 db) akadálymentes ajtókra kell kicserélni.
- A jelenlegi akadálymentes wc semmilyen formában nem felel meg az előírásoknak, ezért a tanári szoba mosdójával összenyitva növelni kell az alapterületét. A tanári wc ajtaját át kell építeni a ffi wc (pissoár) felé.
- át kell alakítani a főbejárat előtti előlépcsőt, rámpát, hogy megfeleljen akadálymentesség szempontjából.
- vezetősávokat kell ragasztani a burkolatra a vakok és gyengénlátók számára.
- indukciós hurkokat kell kialakítani a siketek és nagyothallók számára
- ak.mentes feltételeknek megfelelő feliratokat, táblákat kell kihelyezni.
- az ügyfélváróban új fali tűzcsapot kell elhelyezni, a szükséges vezetékezéssel együtt
- az előbbi átalakítási munkák után újra ki kell festeni az érintett helyiségeket
2. Volt konyhai épületrész, kazánház átalakítása:
A jelenlegi étkező területén a központ működéséhez szükséges „irodák” kapnak helyet. A konyha egyik raktárának megszüntetésével meg lesz nyitva a folyosó, így az épület „U” alakban teljesen belülről bejárható lesz.
A főzőkonyha területén (részben padozatcserével, válaszfalbontással, új vfalak beépítésével, új ajtók beépítésével) új tálalókonyha alakul ki, melyben átvevő-mosogató, tálaló, fehér-mosogató, hulladéktároló és a konyhán dolgozók számára szükséges mosdó, wc helyiség lesz elhelyezve. A főzőkonyha hátsó bejárat felőli végében lesz kialakítva az új (a jelenleginél kb. 1/3-dal kisebb) étkező.
A konyha volt előkészítő és raktárhelyiségeit, nappali pszichiátriai ellátásra fogják használni. Itt alakítják ki a nappali ellátáshoz szükséges wc-mosdó blokkot is, illetve egy új akadálymentes wc-t, melyben zuhanyzó is lesz.
Az ÉNO mosdó-blokkja mellett egy átjáró folyosót alakítunk ki, így az ÉNO-ból közvetlenül át lehet jutni majd az étkezőbe, nem kell körbemenni. Ebből a folyosóból nyílóan lesz még egy közös mosó-vasaló helyiség is.
Az átjáró mellett (és a wc-blokk bejárata között) egy-egy tároló helyiség lesz kialakítva
Az ÉNO wc-blokkja mögötti tároló helyiséget a tálalókonyha felőli folyosóról nyílóan személyzeti wc-mosdó céljára alakítjuk át.
3. Tetőtérbeépítés:
Teljes mértékben elmarad!
4. Épületgépészet, fűtés átalakítása:
Az épület fűtési rendszerét (előremenő, visszatérő vezetékek, radiátorok) az átalakítás csak a szükséges mértékben érinti. (néhány helyen át kell helyezni a meglévő radiátort, illetve néhány új helyiségbe új radiátort kell beépíteni.)
A meglévő szennyvízelvezető rendszer csak az épületen belüli átalakítások miatt változik, az ingatlan közműbekötése – egyéb közművek tekintetében is – marad a meglévő állapot!
Az épületben 2 db fali tűzcsap kiépítésével is számolni kell! - épületgépész kiviteli terv alapján.
5. Elektromos rendszer átalakítása:
A meglévő épület elektromos rendszere – a közelmúltban felújított épületrész kivételével - elavult, korszerűtlen. A rendszer teljes felülvizsgálata, átalakítása szükséges (már csak a funkciók átalakítása miatt is).
A meglévő betáplálás, illetve a meglévő kapcsolószekrények nem kerülnek áthelyezésre, csak a belső rendszer épül újjá. A meglévő MM-fal alu. vezetékek helyett védőcsőbe húzott, rézvezetékkel szerelt elektromos rendszert építenek ki, korszerű, energiatakarékos világítótestek alkalmazásával.
A tervezett funkcióhoz (az I. szakaszban átalakításra kerülő épületrészben) új számítógépes- és telefonhálózat, valamint az egész épületben tűzjelző rendszer kiépítése szükséges (gyengeáram). A közelmúltban felújított épületrészben vezeték nélküli WI-FI rendszer alkalmazásával lehet biztosítani minden irodában az internet elérését. – épületvillamossági-, illetve gyengeáramos kiviteli terv alapján.
A karakterkorlát miatt a III.1.1. pontban kerül kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap) 20
2 Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030” számú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030-Szoc. Szolg. Központ
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Désány István Utca 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: olah.laci@gmail.com
Telefon: +36 203242644
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 61354778
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61355708
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16610143
Postai cím: Karabély Utca 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521209

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Désány István Utca 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: "UNIVERSAL BAU' 96" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54993280
Postai cím: Csillag Utca 53. fsz/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22875624209

Hivatalos név: GÉSZ-2000 Korlátolt felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94862524
Postai cím: Turán Utca 7.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13579193209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás V.2. pont 9. alpontja alapján előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. §
(4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta: • GÉSZ-2000 Kft., 4220 Hajdúböszörmény, Turán utca 7. 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva): 68 197 266 2.Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap): 93 3. Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) : nem • DRYVIT PROFI Kft., 4030 Debrecen, Karabély utca 3. 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva): 75 656 070 2.Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap): 24 3. Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) : nem • "UNIVERSAL BAU' 96" BT., 4029 Debrecen, Csillag utca 53. fszt. 1. 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva): 73 817 732 2.Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (minimum 24 hónap): 24 3. Vállalja-e 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását (igen/nem) : igen
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges