Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:23490/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Teljesítés helye:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.;1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52;1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Renalpin Kft.;Renalpin Kft.;Renalpin Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Energia- üzemanyag ellátás igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK17890
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné dr. Papp Erika
Telefon: +36 14597724
E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu
Fax: +36 14597702
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mekh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Energia- üzemanyag ellátás igazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MEKH felújítás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MEKH felújítás
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 265084270 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ügyfélszolgálat és Porta fűtési munkálatai, Konyha és Mélygarázs felújítási munkái, Konferenciaterem hangszigetelése, Lépcsőház és közlekedő festése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ügyfélszolgálat és Porta fűtési munkálatai, Konyha és Mélygarázs felújítási munkái, Konferenciaterem hangszigetelése, Lépcsőház és közlekedő festése a dokumentációban meghatározott mennyiségben:
Ügyfélszolgálat és Porta fűtési munkálatai
FanCoil berendezés beépítése 1 darab
Lapradiátorok elhelyezése 2 darab
Kivitelezés alatti folyamatos takarítás 580 m2
Konyha felújítási munkái
konyha tisztasági festése 285 m2
sérült csempék javítása 20 m2
nyílászáró csere 3 db
ajtónyílás kialakítása 1 db
női mosdó kialakítása 1 klt
Kivitelezés alatti folyamatos takarítás 100 m2
Mélygarázs felújítási munkái
Belső festés 6058 m2
Meglévő lámpatestek cseréje 100 db
Meglévő kerámia szegélyek bontása, új szegély kiépítése 812 fm
Meglévő útburkolati jelek frissítő felfestése sárga színben 614 fm
Meglévő acél oszlopok fekete/sárga jelzőfestésének felújítása 72 db
Kivitelezés alatti folyamatos takarítás 3081 m2
Lépcsőház és közlekedő festése
Belső festés 1377 m2
Meglévő padlóburkolat megvédése 295 m2
Meglévő bútorok takarása 295 m2
Kivitelezés alatti folyamatos takarítás 295 m2
Konferenciaterem hangszigetelése
Hanggátló harmonika ajtó beépítése 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nyílászárók cseréje
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyílászárók cseréje a dokumentációban meghatározott mennyiségben:
Nyílászárók cseréje
Portál szerkezet (243x353) 1 db
Portál szerkezet (167x353) 1 db
Portál szerkezet (292x353) 1 db
Portál szerkezet (1330x353) ajtókkal (85x285;95x240) 1 db
Portál szerkezet (345x353) ajtóval (195x240) 1 db
Bejárati ajtó (100*300) 1 db
Portál szerkezet (365x353) ajtóval (195x240) 1 db
Egyszárnyú ajtó (110x215) 4 db
Portál szerkezet (363x250) kétszárnyú ajtóval (195x250) 5 db
Portál szerkezet (363x300) kétszárnyú ajtóval (195x250) 1 db
Ablak (160x160) 5 db
Portál szerkezet (315x353) 1 db
Portál szerkezet (415x353) ajtóval (160x275) 1 db
Portál szerkezet (660x353) ajtóval (158x290) 1 db
Portál szerkezet íves (330x353) 1 db
Portál szerkezet (495x353) ajtóval (158x290) 1 db
Portál szerkezet ajtóval (210x290) 2 db
Műanyag ablak (150x150) 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Egyéb fűtési és gépészeti munkák kivitelezése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egyéb fűtési és gépészeti munkák kivitelezése a dokumentációban meghatározott mennyiségben:
Egyéb fűtési munkák
"Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték DN 20" 65 m
"Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték DN25" 47 m
Strangaknában haladó csővezetékek és szerelvényeik rözsítése, csúszó és fixpontok kialakítása, rögzítéstechnikai szakcég által méretezett jegyzökönyvel hitelesítve 2 klt
"Áramlásőr szerelvény kétoldalon belső menettel, menettömítésekkel, felszerelve, sárgarézből. 6/4""" 4 db
"Gömbcsap elhelyezése- PN 40. DN20" 6 db
"Gömbcsap elhelyezése- PN 40. DN25" 2 db
Fűtési vezeték párazáró szigetelése szabvány szerint, kültérben keményhéjalással 142 m2
Acélcsövek festése 2 rétegben, korroziógátló alapozóval, teljes felületfolytonossággal 142 m2
Rendszer átmosása, ezután feltöltése lágy vízzel 2 klt
Fűtésrendszer nyomáspróbája 1 klt
Kivitelezés alatti folyamatos takarítás 580 m2
Gépészeti munkák
Meglévő strangok bontása 18 klt
Rákötés a meglévő rendszerekre, csatlakozási méret a helyszínen egyeztetendő, utólagosan szigetelve 36 klt
"Varratnélküli fekete acélcsőből készült hűtési vezeték DN25" 36 m
"Varratnélküli fekete acélcsőből készült hűtési vezeték DN32" 24 m
"Varratnélküli fekete acélcsőből készült hűtési vezeték DN40" 35 m
"Varratnélküli fekete acélcsőből készült hűtési vezeték DN50" 37 m
"Varratnélküli fekete acélcsőből készült hűtési vezeték DN65" 29 m
"Varratnélküli fekete acélcsőből készült hűtési vezeték DN80" 38 m
"Varratnélküli fekete acélcsőből készült hűtési vezeték DN100" 32 m
"Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték DN15" 45 m
"Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték DN20" 84 m
"Varratnélküli acélcsőből készült fűtési vezeték DN25" 141 m
Hűtési osztó-gyüjtő 18 klt
Fűtési osztó-gyüjtő 18 klt
Strangaknában haladó csővezetékek és szerelvényeik rözsítése 2 klt
"Szennyfogó szűrő DN100" 4 db
Feszmérő csonk DN 100 21 db
"PN 16 - PN 40, visszacsapószelep DN 50" 4 db
"Acél csőkompenzátor DN100" 4 db
"Gömbcsap DN50" 8 db
"Gömbcsap,DN65" 6 db
"Gömbcsap DN80" 8 db
"Gömbcsap DN100" 12 db
"Áramlásőr szerelvény 6/4""" 6 db
"Állandó nyomású zárt tágulási tartály 400 l" 2 db
"Nyomásvételi csonkokkal rendelkező statikus beszabályozó szelep DN20" 4 db
"Nyomásvételi csonkokkal rendelkező statikus beszabályozó szelep DN25" 4 db
"Nyomásvételi csonkokkal rendelkező statikus beszabályozó szelep DN50" 2 db
"Nyomásvételi csonkokkal rendelkező statikus beszabályozó szelep DN65" 6 db
"Nyomásvételi csonkokkal rendelkező statikus beszabályozó szelep DN80" 2 db
"Nyomásvételi csonkokkal rendelkező statikus beszabályozó szelep DN100" 8 db
Fűtési és hűtési vezeték párazáró szigetelése szabvány szerint, kültérben keményhéjalással 459 m2
Acélcsövek festése 2 rétegben, korroziógátló alapozóval, teljes felületfolytonossággal 431 m2
Rendszer átmosása, ezután feltöltése lágy vízzel 4 klt
Fútés,- hűtésrendszer nyomáspróbája 4 klt
Fútés,- hűtésrendszer szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés 4 klt
Kivitelezés alatti folyamatos takarítás 420 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 30
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BOO_2019/408-12 Rész száma: 1 Elnevezés: Ügyfélszolgálat és Porta fűtési munkálatai, Konyha és Mélygarázs felújítási munkái, Konferenciaterem hangszigetelése, Lépcsőház és közlekedő festése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Renalpin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vigadó tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12914979241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93 600 000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 93596160
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - épületgépész
- épületvillamos
- építőmesteri munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Renalpin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vigadó tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12914979241

Hivatalos név: GNR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kócsag utca 1376
Város: Etyek
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2091
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12914979241

Hivatalos név: Ballon Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Auróra utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1084
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14477805242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BOO_2019/408-12 Rész száma: 2 Elnevezés: Nyílászárók cseréje
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Renalpin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vigadó tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15329011241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 79000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78 306 492
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - épületgépész
- épületvillamos
- építőmesteri munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Renalpin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vigadó tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15329011241

Hivatalos név: GNR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kócsag utca 1376
Város: Etyek
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2091
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25444579207

Hivatalos név: Ballon Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 14477805242
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1084
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14477805242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BOO_2019/408-12 Rész száma: 3 Elnevezés: Egyéb fűtési és gépészeti munkák kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Renalpin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vigadó tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15329011241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93400000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 93 181 618
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - épületgépész
- épületvillamos
- építőmesteri munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Renalpin Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vigadó tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 15329011241

Hivatalos név: GNR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kócsag utca 1376
Város: Etyek
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2091
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25444579207

Hivatalos név: Ballon Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Auróra utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1084
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14477805242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A nemzeti eljárásrendben irányadó szabályok alkalmazása szerinti nyílt eljárás, a Kbt. 115. §-ban foglalt különbségekkel.
Indokolás:
A közbeszerzés becsült értéke nem éri el az ÁFA nélkül számított 300 M Ft-ot
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges