Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:2357/2019
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u.2. és 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 9/F. valamint 8420 Zirc, Petőfi S. u. 27.;8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15.;8100 Várpalota, Honvéd u. 3.;8500 Pápa, Széchenyi u. 18.;8300 Tapolca, Ady E. u. 2., 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 33., 8330 Sümeg, Kossuth L. u. 34.;8400 Ajka, Rákóczi F. u. 1., 8460 Devecser, Árpád u. 8.;8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4-6., 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság;Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71178260
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 2
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné dr. Bors Nikoletta
Telefon: +36 884280221337
E-mail: borsn@veszprem.police.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére takarítási szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000525402018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közbeszerzés tárgya (CPV kódok):
Fő tárgy: 90910000-9 Takarítási szolgáltatások
90911200-8 Épület takarítás
90919100-3 Irodai berendezésekkel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások
90919200-4 Irodatakarítási szolgáltatások
90911300-9 Ablaktisztítási szolgáltatások
A takarítandó létesítmények helyiségeinek alapterülete összesen körülbelül: 19 617,98 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 50529928 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítás a VMRFK és Veszprémi Rk. részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u.2. és 8200 Veszprém, Stromfeld A. u. 9/F. valamint 8420 Zirc, Petőfi S. u. 27.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Veszprém MRFK és Veszprémi Rendőrkapitányság
A takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 7175,30
ablakfelületek mennyisége (m2): 3119,90
ajtófelületek mennyisége (m2): 1845,38

A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
irodahelyiségek (m2): 3838,63
raktár, irattár (m2): 351,84
különleges rendeltetésű helyek (bűnjel, kazánház, szemét stb) (m2): 118,90
vizesblokkok (m2): 368,47
öltöző (m2): 180,79
laborok (m2): 191,10
aula (m2): 143,46
tornaterem (m2): 216,49
orvosi rendelők (m2): 84,19
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér stb.) (m2): 1464,47
lépcső (m2): 216,89
összesen: 7175,23
Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 2881,88
PVC (m2): 1320,27
laminált parketta (m2): 744,47
parketta (m2): 2011,84
szőnyegpadló (m2): 216,77

Beépített falburkolatok:
csempe (m2): 1057,71
lambéria (m2): 111,71

Szaniterek:
WC (db): 64
mosdó (db): 61
zuhanyzó (db): 18
piszoár (db): 24
mosogató (db): 10
falikút (db): 10
Egyéb:
szőnyeg (m2): 1,158
Továbbá a szennyfogó "belépő" szőnyegek takarítása.

Veszprém Stromfeld u. 9/F sz. alatti objektum:
A takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 67,70
ablakfelületek mennyisége (m2): 8,64
ajtófelületek mennyisége (m2): 8,92

A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
irodahelyiségek (m2): 57,14
vizesblokkok (m2): 5,12
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér stb.) (m2): 5,44
összesen: 67,7
Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 25,12
laminált parketta (m2): 42,58

Beépített falburkolatok:
csempe (m2): 20,70

Szaniterek:
WC (db): 1
mosdó (db): 1
zuhanyzó (db): 1

Zirci Rendőrőrs
A takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 225,31
ablakfelületek mennyisége (m2): 38,36
ajtófelületek mennyisége (m2): 47,69

A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
iroda, tárgyaló, váró, oktató terem (m2): 163,58
raktár, irattár (m2): 19,15
vizesblokkok (m2): 10,72
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér, takarító stb.) (m2): 20,82
lépcső (m2): 11,04
összesen: 225,31
Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 36,9
hajópadló (m2): 46,62
parketta (m2): 133,43
csúszásgátó gumi (m2): 11,04

Beépített falburkolatok:
csempe (m2): 18,5

Szaniterek:
WC (db): 3
mosdó (db): 3
zuhanyzó (db): 1


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Alkalmankénti takarítás (pl:rendezvény előtt, után; festés, tapétázás előtt és után;) ajánlatkérő megrendelésétől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam (legfeljebb 48 óra) 10
2 Váratlanul felmerülő, rendkívüli, ad hoc eseménykor az értesítéstől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam a napi takarítási szolgáltatás időtartamán túl és annak megkezdése előtt (max 2 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Takarítás nettó ajánlati ára mindösszesen 12 hónap Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:rendszeres napi takarítás, napi takarítási feladatok,időszakos napi takarítási gyakoriságot meghaladó takarítási feladatok, (heti háromszori),havi egyszeri takarítási feladat,félévenkénti nagytakarítás,alkalmankénti takarítási feladatok rendezvények, festés, tapétázás előtt, után.

II.2.1)
Elnevezés: Takarítás a Balatonfüredi Rk. részére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonfüredi Rendőrkapitányság vonatkozásában a takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 1213,09
ablakfelületek mennyisége (m2): 197,98
ajtófelületek mennyisége (m2): 233,61
A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
iroda, tárgyaló, váró, oktató terem (m2): 603,53
raktár, irattár (m2): 79,84
különleges rendeltetésű helyek (bűnjel, kazánház, szemét, elektromos, szerver stb) (m2): 48,48
konyha (m2) 2,39
vizesblokkok (m2): 60,1
öltöző (m2): 50,77
konditerem (m2): 65,75
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér, takarító stb.) (m2): 279,53
lépcső (m2): 22,7
összesen: 1213,09
Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 321,87
PCV (m2): 691,4
sportpadló (m2): 65,75
laminált parketta (m2): 157,84
Beépített falburkolatok:
csempe (m2): 268,14
Szaniterek:
WC (db): 14
mosdó (db): 20
zuhanyzó (db): 6
piszoár (db): 3
mosogató (db): 1

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Alkalmankénti takarítás (pl:rendezvény előtt, után; festés, tapétázás előtt és után;) ajánlatkérő megrendelésétől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam (legfeljebb 48 óra) 10
2 Váratlanul felmerülő, rendkívüli, ad hoc eseménykor az értesítéstől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam a napi takarítási szolgáltatás időtartamán túl és annak megkezdése előtt (max 2 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Takarítás nettó ajánlati ára mindösszesen 12 hónap Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:rendszeres napi takarítás, napi takarítási feladatok,időszakos napi takarítási gyakoriságot meghaladó takarítási feladatok, (heti háromszori),havi egyszeri takarítási feladat,félévenkénti nagytakarítás,alkalmankénti takarítási feladatok rendezvények, festés, tapétázás előtt, után.

II.2.1)
Elnevezés: Takarítás a Várpalotai Rk. részére
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8100 Várpalota, Honvéd u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Várpalotai Rendőrkapitányság
A takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 2020,43
ablakfelületek mennyisége (m2): 347,83
ajtófelületek mennyisége (m2): 311,55

A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
iroda, tárgyaló, váró, oktató terem (m2): 1076,8
raktár, irattár (m2): 122,8
különleges rendeltetésű helyek (bűnjel, kazánház, szemét, elektromos stb) (m2): 22,3
konyha (m2) 57
vizesblokkok (m2): 130,2
öltöző (m2): 80
konditerem (m2): 53,7
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér, takarító stb.) (m2): 433,83
lépcső (m2): 43,8
összesen: 2020,43
Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 928,8
öntött műanyag (m2): 53,9
sportpadló (m2): 63,6
laminált parketta (m2): 1136,9
gumi (m2): 5,1

Beépített falburkolatok:
öntött műanyag szegély (m) 54
lábazatburkolat (m) 586,4
parketta szegély (m) 879,2
sportpadló falszegély (m) 31,3
greslap, kerámia (m2): 710,7
PVC szegély (m): 9,1

Szaniterek:
WC (db): 23
mosdó (db): 35
zuhanyzó (db): 13
piszoár (db): 10
mosogató (db): 5

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Alkalmankénti takarítás (pl:rendezvény előtt, után; festés, tapétázás előtt és után;) ajánlatkérő megrendelésétől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam (legfeljebb 48 óra) 10
2 Váratlanul felmerülő, rendkívüli, ad hoc eseménykor az értesítéstől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam a napi takarítási szolgáltatás időtartamán túl és annak megkezdése előtt (max 2 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Takarítás nettó ajánlati ára mindösszesen 12 hónap Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:rendszeres napi takarítás, napi takarítási feladatok,időszakos napi takarítási gyakoriságot meghaladó takarítási feladatok, (heti háromszori),havi egyszeri takarítási feladat,félévenkénti nagytakarítás,alkalmankénti takarítási feladatok rendezvények, festés, tapétázás előtt, után.

II.2.1)
Elnevezés: Takarítás a Pápai Rk. részére
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 18.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pápai Rendőrkapitányság
A takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 2191,73
ablakfelületek mennyisége (m2): 251,58
ajtófelületek mennyisége (m2): 379,48

A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
iroda, tárgyaló, váró (m2): 873,49
raktár, irattár (m2): 235,53
különleges rendeltetésű helyek (bűnjel, kazánház, szemét stb) (m2): 70,36
konyha (m2): 25,37
vizesblokkok (m2): 81,76
öltöző (m2): 95,8
konditerem (m2): 49,06
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér stb.) (m2): 642,47
lépcső (m2): 117,89
összesen: 2191,73
Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 955,1
beton, cementsimítás (m2): 256,05
laminált parketta (m2): 939,52
műgyanta (m2): 40,79

Beépített falburkolatok:
csempe (m2): 295,6
greslap, kerámia (m2): 101,75


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Alkalmankénti takarítás (pl:rendezvény előtt, után; festés, tapétázás előtt és után;) ajánlatkérő megrendelésétől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam (legfeljebb 48 óra) 10
2 Váratlanul felmerülő, rendkívüli, ad hoc eseménykor az értesítéstől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam a napi takarítási szolgáltatás időtartamán túl és annak megkezdése előtt (max 2 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Takarítás nettó ajánlati ára mindösszesen 12 hónap Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:rendszeres napi takarítás, napi takarítási feladatok,időszakos napi takarítási gyakoriságot meghaladó takarítási feladatok, (heti háromszori),havi egyszeri takarítási feladat,félévenkénti nagytakarítás,alkalmankénti takarítási feladatok rendezvények, festés, tapétázás előtt, után.

II.2.1)
Elnevezés: Takarítás Tapolcai Rk. B.tomaj és Sümeg Rő.részére
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8300 Tapolca, Ady E. u. 2., 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 33., 8330 Sümeg, Kossuth L. u. 34.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tapolcai Rendőrkapitányság
A takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 2119,28
ablakfelületek mennyisége (m2): 323,24
ajtófelületek mennyisége (m2): 401,24

A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
iroda, tárgyaló, váró, oktató terem (m2): 1004,39
raktár, irattár (m2): 186,5
különleges rendeltetésű helyek (bűnjel, kazánház, szemét, elektromos stb) (m2): 11,96
konyha (m2) 35,1
vizesblokkok (m2): 164,76
öltöző (m2): 107,33
konditerem (m2): 39,27
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér, takarító stb.) (m2): 314,8
garázs (m2): 141,67
lépcső (m2): 113,5
összesen: 2119,28
Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 654,15
öntött műanyag (m2): 1292,84
cement simítás (m2): 172,29

Beépített falburkolatok:
csempe (m2): 499,65

Szaniterek:
WC (db): 18
mosdó (db): 25
zuhanyzó (db): 3
piszoár (db): 5
mosogató (db): 1
falikút (db): 3
Badacsonytomaji Rendőrőrs
A takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 166,41
ablakfelületek mennyisége (m2): 21,55
ajtófelületek mennyisége (m2): 41,41
A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
iroda, tárgyaló, váró, oktató terem (m2): 59,63
raktár, irattár (m2): 1,15
különleges rendeltetésű helyek (bűnjel, kazánház, szemét, elektromos stb) (m2): 3,98
konyha (m2) 8,33
vizesblokkok (m2): 20,6
öltöző (m2): 11,83
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér, takarító stb.) (m2): 29,97
garázs (m2): 20,83
lépcső (m2): 10,09
összesen: 166,41
Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 66,61
cement simítás (m2): 20,83
lam parketta (m2): 62,65

Beépített falburkolatok:
csempe (m2): 77,23

Szaniterek:
WC (db): 4
mosdó (db): 6
zuhanyzó (db): 2
piszoár (db): 1
mosogató (db): 1
Sümegi Rendőrőrs
A takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 262,25
ablakfelületek mennyisége (m2): 74,92
ajtófelületek mennyisége (m2): 120,24

A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
iroda, tárgyaló, váró, oktató terem (m2): 183,79
különleges rendeltetésű helyek (bűnjel, kazánház, szemét, elektromos stb) (m2): 4,98
vizesblokkok (m2): 20,32
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér, takarító stb.) (m2): 53,16
lépcső (m2): 21,6

Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 48,09
öntött műanyag (m2): 52,93
parketta (m2): 112,3
szalag parketta (m2): 41,91
lam parketta (m2): 7,02

Beépített falburkolatok:
csempe (m2): 40,93
lambéria (m2): 26,88

Szaniterek:
WC (db): 4
mosdó (db): 5
zuhanyzó (db): 2
mosogató (db): 1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Alkalmankénti takarítás (pl:rendezvény előtt, után; festés, tapétázás előtt és után;) ajánlatkérő megrendelésétől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam (legfeljebb 48 óra) 10
2 Váratlanul felmerülő, rendkívüli, ad hoc eseménykor az értesítéstől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam a napi takarítási szolgáltatás időtartamán túl és annak megkezdése előtt (max 2 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Takarítás nettó ajánlati ára mindösszesen 12 hónap Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:rendszeres napi takarítás, napi takarítási feladatok,időszakos napi takarítási gyakoriságot meghaladó takarítási feladatok, (heti háromszori),havi egyszeri takarítási feladat,félévenkénti nagytakarítás,alkalmankénti takarítási feladatok rendezvények, festés, tapétázás előtt, után.

II.2.1)
Elnevezés: Takarítás Ajkai Rk. és Devecseri Rő. részére
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8400 Ajka, Rákóczi F. u. 1., 8460 Devecser, Árpád u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajkai Rendőrkapitányság
A takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 1812,16
ablakfelületek mennyisége (m2): 380,62
ajtófelületek mennyisége (m2): 393,57

A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
iroda, tárgyaló, váró, oktató terem (m2): 900,97
raktár, irattár (m2): 177,82
különleges rendeltetésű helyek (bűnjel, kazánház, szemét, elektromos stb) (m2): 37,44
konyha (m2) 12,25
vizesblokkok (m2): 79,52
öltöző (m2): 50,13
konditerem (m2): 33,89
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér, takarító stb.) (m2): 431,45
lépcső (m2): 88,69
összesen: 1812,16
Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 320,47
öntött műanyag (m2): 1273,66
beton, cement simítás (m2): 158,99
lam parketta (m2): 59,04

Beépített falburkolatok:
csempe (m2): 278,32

Szaniterek:
WC (db): 19
mosdó (db): 20
zuhanyzó (db): 3
piszoár (db): 6
falikút (db): 6
Devecser Rendőrörs
A takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 512,44
ablakfelületek mennyisége (m2): 62,44
ajtófelületek mennyisége (m2): 72,23
A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
iroda, tárgyaló, váró, oktató terem (m2): 132,93
raktár, irattár (m2): 37,59
különleges rendeltetésű helyek (bűnjel, kazánház, szemét, elektromos stb) (m2): 88,49
konyha (m2) 8,91
vizesblokkok (m2): 12,33
öltöző (m2): 42,58
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér, takarító stb.) (m2): 135
garázs (m2): 45,49
lépcső (m2): 9,12
összesen: 512,44
Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 372,54
lam parketta (m2): 71,95
műgyanta (m2): 22,46

Beépített falburkolatok:
csempe (m2): 77,97
greslap, kerámia (m2): 93,79

Szaniterek:
WC (db): 5
mosdó (db): 9
zuhanyzó (db): 3
falikút (db): 3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Alkalmankénti takarítás (pl:rendezvény előtt, után; festés, tapétázás előtt és után;) ajánlatkérő megrendelésétől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam (legfeljebb 48 óra) 10
2 Váratlanul felmerülő, rendkívüli, ad hoc eseménykor az értesítéstől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam a napi takarítási szolgáltatás időtartamán túl és annak megkezdése előtt (max 2 óra)) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Takarítás nettó ajánlati ára mindösszesen 12 hónap Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:rendszeres napi takarítás, napi takarítási feladatok,időszakos napi takarítási gyakoriságot meghaladó takarítási feladatok, (heti háromszori),havi egyszeri takarítási feladat,félévenkénti nagytakarítás,alkalmankénti takarítási feladatok rendezvények, festés, tapétázás előtt, után.

II.2.1)
Elnevezés: Takarítás B.almádi Rk. és B.akarattya Rő. részére
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8220 Balatonalmádi, Hadak útja 4-6., 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
A takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 1740,49
ablakfelületek mennyisége (m2): 194,18
ajtófelületek mennyisége (m2): 279,30

A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
iroda, tárgyaló, váró (m2): 936,72
raktár, irattár (m2): 123,51
különleges rendeltetésű helyek (bűnjel, kazánház, szemét stb) (m2): 156,51
vizesblokkok (m2): 61,57
öltöző (m2): 60,41
konditerem (m2): 30,03
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér stb.) (m2): 313,45
lépcső (m2): 58,29
összesen kerekítve: 1740
Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 683,81
PVC (m2): 85,28
öntött műgyanta (m2): 28
laminált parketta (m2): 913,66
gumi (m2): 29,74

Beépített falburkolatok:
csempe (m2): 235
greslap (m2): 471,88

Szaniterek:
WC (db): 12
mosdó (db): 17
zuhanyzó (db): 6
piszoár (db): 3
mosogató (db): 5
falikút (db): 3

Balatonkenesei Rendőrőrs
A takarítandó létesítmény általános adatai:
helyiségek alapterülete (m2): 111,95
ablakfelületek mennyisége (m2): 9,55
ajtófelületek mennyisége (m2): 24,61

A helyiségek funkció szerinti megoszlása:
iroda, tárgyaló, váró, oktató terem (m2): 66,45
konyha (m2) 9
vizesblokkok (m2): 5
egyéb (közlekedő, folyosó, előtér, terasz stb.) (m2): 31,5
összesen: 111,95
Beépített padlóburkolatok:
kő és kerámia (m2): 83,6
PVC (m2): 28,35

Beépített falburkolatok:
csempe (m2): 38,8

Szaniterek:
WC (db): 1
mosdó (db): 1
zuhanyzó (db): 1

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Alkalmankénti takarítás (pl:rendezvény előtt, után; festés, tapétázás előtt és után;) ajánlatkérő megrendelésétől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam (legfeljebb 48 óra) 10
2 Váratlanul felmerülő, rendkívüli, ad hoc eseménykor az értesítéstől a takarítás megkezdéséig vállalt időtartam a napi takarítási szolgáltatás időtartamán túl és annak megkezdése előtt (max 2 óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Takarítás nettó ajánlati ára mindösszesen 12 hónap Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:rendszeres napi takarítás, napi takarítási feladatok,időszakos napi takarítási gyakoriságot meghaladó takarítási feladatok, (heti háromszori),havi egyszeri takarítási feladat,félévenkénti nagytakarítás,alkalmankénti takarítási feladatok rendezvények, festés, tapétázás előtt, után.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19000-152/1-6/2019. szerz. Rész száma: 1 Elnevezés: Takarítás a VMRFK és Veszprémi Rk. részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: amandaclearkft@gmail.com
Telefon: +36 17074677
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17074677
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49223736
Postai cím: Batthyány u. 19/a
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kutiszabolcs@gmail.com
Telefon: +36 88782210
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21916704219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20253876
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18312928
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205

Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70038813
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19000-152/2-5/2019. szerz. Rész száma: 2 Elnevezés: Takarítás a Balatonfüredi Rk. részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: amandaclearkft@gmail.com
Telefon: +36 17074677
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17074677
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49223736
Postai cím: Batthyány u. 19/a
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kutiszabolcs@gmail.com
Telefon: +36 88782210
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21916704219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3289896
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3234600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205

Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70038813
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19000-152/3-5/2019. szerz Rész száma: 3 Elnevezés: Takarítás a Várpalotai Rk. részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: amandaclearkft@gmail.com
Telefon: +36 17074677
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17074677
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49223736
Postai cím: Batthyány u. 19/a
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kutiszabolcs@gmail.com
Telefon: +36 88782210
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21916704219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5479404
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5306000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205

Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70038813
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19000-152/4-2/2019. ált Rész száma: 4 Elnevezés: Takarítás a Pápai Rk. részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: amandaclearkft@gmail.com
Telefon: +36 17074677
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17074677
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49223736
Postai cím: Batthyány u. 19/a
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kutiszabolcs@gmail.com
Telefon: +36 88782210
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21916704219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5943972
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5725000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205

Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70038813
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19000-152/5-2/2019. ált Rész száma: 5 Elnevezés: Takarítás Tapolcai Rk. B.tomaj és Sümeg Rő.részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: amandaclearkft@gmail.com
Telefon: +36 17074677
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17074677
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49223736
Postai cím: Batthyány u. 19/a
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kutiszabolcs@gmail.com
Telefon: +36 88782210
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21916704219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6910020
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6271400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205

Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70038813
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19000-0/6-2/2019. szerz. Rész száma: 6 Elnevezés: Takarítás Ajkai Rk. és Devecseri Rő. részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: amandaclearkft@gmail.com
Telefon: +36 17074677
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17074677
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49223736
Postai cím: Batthyány u. 19/a
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kutiszabolcs@gmail.com
Telefon: +36 88782210
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21916704219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6304308
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6755000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205

Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70038813
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 19000-152/7-2/2019. szerz. Rész száma: 7 Elnevezés: Takarítás B.almádi Rk. és B.akarattya Rő. részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: amandaclearkft@gmail.com
Telefon: +36 17074677
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17074677
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Séd-Vix Takarító, Karbantartó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49223736
Postai cím: Batthyány u. 19/a
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kutiszabolcs@gmail.com
Telefon: +36 88782210
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21916704219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5022492
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4925000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23480874205

Hivatalos név: Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83063602
Postai cím: Füredi Utca 5/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11909051242

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70038813
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges