Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:236/2019
CPV Kód:45443000-4
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Seregélyes út 88-90.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FEHÉRÉP Építő ipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK22584
Postai cím: Lajos utca 103.B.ép.2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalma Borbála
Telefon: +36 303044879
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nfsi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): -
 
Hivatalos név: Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: AK23227
Postai cím: Budai út 45 .
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Szilvia főigazgató
Telefon: +36 22514060
E-mail: titkarsag@szfszc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szfszc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Székesfehérvári Szakképzési Centrum épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00065 azonosító számú projekt keretében a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 8141/3 HRSZ. 8000 Székesfehérvár, Seregélyes út 88-90. cím alatti épületének energetikai felújítására.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45443000-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vállalkozási szerződés a „Székesfehérvári Szakképzési Centrum épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00065 azonosító számú projekt keretében a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 8141/3 HRSZ. 8000 Székesfehérvár, Seregélyes út 88-90. cím alatti épületének energetikai felújítására.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyes út 88-90.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került
többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP)
terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a
„Székesfehérvári Szakképzési Centrum épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00065 azonosító
számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint.
A projekt a „Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 8000
Székesfehérvár, Seregélyes út 88-90. hrsz: 8141/3 épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai
színvonalon épült, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor
hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai
beruházás a külső nyílászárók cseréjét tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való
megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük.
Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival:
- Homlokzati nyílászárók cseréje 1191,96 m2
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben
szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiség és feladat tájékoztató jellegű.
A részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció (műszaki leírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00065

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
5346 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 072100/E334 Rész száma: Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a „Székesfehérvári Szakképzési Centrum épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00065 azonosító számú projekt keretében a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 8141/3 HRSZ. 8000 Székesfehérvár, Seregélyes út 88-90. cím alatti épületének energetikai felújítására.”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEHÉRÉP Építő ipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sziget u. 13 .
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104190560
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45443000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyes út 88-90.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került
többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP)
terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a
„Székesfehérvári Szakképzési Centrum épületeinek energetikai korszerűsítése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00065 azonosító
számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint.
A projekt a „Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 8000
Székesfehérvár, Seregélyes út 88-90. hrsz: 8141/3 épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai
színvonalon épült, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor
hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai
beruházás a külső nyílászárók cseréjét tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való
megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük.
Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival:
- Homlokzati nyílászárók cseréje 1191,96 m2
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben
szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiség és feladat tájékoztató jellegű.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104190563
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEHÉRÉP Építő ipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sziget u. 13 .
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó 2018. november 28. napján kelt nyilatkozata alapján a kivitelezési munkálatok elvégzése során a műszaki tartalomnak az 1. sz. mellékletben csatolt kivitelezői nyilatkozatban foglaltak szerinti módosítása szükséges:
a) a mellékelt módosított Árazott költségvetés első tételében külön jelzett ablakok cseréjére nem kerül sor, mert egyrészt Ab-02/1 jelű nyílászáró a terven nem szerepel, másrészt az Ab-04 és Ab-10 jelű ablakok alárendelt helyiségekben (szellőzőgépház, raktár, technikai helyiség), zsalus szellőzővel ellátva helyezkednek el és a helyiségek folyamatos szellőzését továbbra is biztosítani kell;
b) az Árazott költségvetés második tételében új, 10 db bowdenes távnyitó szerepel, de ebből 4 db elmarad, mert az Ab-04jelű 3 db és az Ab10 jelű 1 db ablak cseréjére nem kerül sor;
c) az Árazott költségvetés negyedik tételének (1 db ajtófelújítás) végrehajtása elmarad, mert a szellőző ráccsal készült ajtó nem újítható fel (a helyiség folyamatos szellőzését továbbra is biztosítani kell);
d) az Árazott költségvetés hetedik tételéből - meglévő ablak klímák kültéri egységeinek le- és visszaszerelése - Megrendelő a rossz, nem működő ablakklímák visszaszerelését nem kéri, ezért csak a klímák leszerelésének a költsége szerepel a módosított költségvetésben.
Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az elmaradó feladatok költségvetési összegének megtakarítása terhére Megrendelő igényére olyan, a terven és költségvetésben nem szereplő beépített ablakok cseréjét is elvégzi, amelyek cseréje energetikai és műszaki okokból indokolt. Az új ablakoknak lényegesen alacsonyabb a hő átbocsátási tényezője, ezáltal a cserével az épület energiahatékonysága is jobb lesz.
A különbözeti költségvetés alapján az elmaradó és bekerülő tételek ellenértéke összesen nettó 3 Ft-tal különbözik, a Szerződés jelen módosítása keretében a vállalási ár összesen nettó 3 Ft-tal több a Szerződés IV.1) pontjában rögzített szerződéses ellenérték összegénél.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 104190560 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 104190563 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben