Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:23628/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Csömör Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Csömör, Középhegy utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Galga Közműépítő Szállítási és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csömör Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24789413
Postai cím: Szabadság Út 5
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Attila
Telefon: +36 709430577
E-mail: szaboai.faksz@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csomor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Középhegy II. ütem csatorna és útépítése
Hivatkozási szám: EKR000497752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. rész Nyomott csatorna építésa
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44132000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Csömör, Középhegy utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Középhegy II. ütem csatorna és útépítése”
Az építési terület: Csömör Középhegy utca Meredek utca (Staub Móricz utca) és a Harangláb utca közötti szakasz.
A nyomott csatornát 185 m hosszon, 18 bekötéssel, 110 m bekötő vezetékkel és egy tisztító végaknával kell megépíteni.
Mértékadó szennyvíz mennyiség: 25 m3/d-80%-a = 20 m3/d
Qcsúcs = 2,0 l/sec
A tervezett nyomott szennyvízcsatorna lejtése 0,0 – 15,8‰ között változik, igazodva a tervezett burkolt út pályaszintjéhez.
Épül összesen:
• DN 63 KPE gerincvezeték 185,0 m
• DN 63 KPE bekötővezeték 110,0 m
• Tisztító/végakna akna 1 db
• Ingatlan bekötés tolózárral 18 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12489 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: 1. rész Nyomott csatorna építésa
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Galga Közműépítő Szállítási és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94400351
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 34/A
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 309343227
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9099129
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44132000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Csömör, Középhegy utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Középhegy II. ütem csatorna és útépítése”
Az építési terület: Csömör Középhegy utca Meredek utca (Staub Móricz utca) és a Harangláb utca közötti szakasz.
A nyomott csatornát 185 m hosszon, 18 bekötéssel, 110 m bekötő vezetékkel és egy tisztító végaknával kell megépíteni.
Mértékadó szennyvíz mennyiség: 25 m3/d-80%-a = 20 m3/d
Qcsúcs = 2,0 l/sec
A tervezett nyomott szennyvízcsatorna lejtése 0,0 – 15,8‰ között változik, igazodva a tervezett burkolt út pályaszintjéhez.
Épül összesen:
• DN 63 KPE gerincvezeték 185,0 m
• DN 63 KPE bekötővezeték 110,0 m
• Tisztító/végakna akna 1 db
• Ingatlan bekötés tolózárral 18 db
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 6824379
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Galga Közműépítő Szállítási és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94400351
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 34/A
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 309343227
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezés eredményeképpen építendő nyomott csatorna üzemeltetését a teljesítést követően ellátó DMRV az építési beruházás műszaki tartalma tekintetében módosítási javaslattal élt, amelynek alapján az építési feladat bizonyos tételei esetében csökkentést javasolt a költséghatékony kivitelezés biztosítása érdekében, mivel a nyomott csatorna egyes szakaszain belátható időn belül nem kerül sor bekötésekre, ezért a bekötési pontok csökkentése mellett a műszaki tartalom módosul (csökken).
A költségvetés "Közműcsővezetékek és-szerelvények szerelés" részben
- a 4. tétel 18 db-ról 17 db-ra csökken,
- az 5. tétel 19 db-ról 6 db-ra csökken, és az anyag egységár 125.000 Ft nettó összegről, 75.000 Ft nettóra csökken, amely abból adódik, hogy a kiírt szénacél anyagú gömbcsap helyett, azzal a felhasználás tekintetében műszakilag egyenértékű polietilén gömbcsap kerül beépítésre.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés során a létrehozandó csatornarész üzemeltetését ellátó DMRV műszaki-gazdasági szempontból megfogalmazott javaslatot tett.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 9099129 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 6824379 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben